Show simple item record

dc.contributor.authorАзарова, Л. Є.uk
dc.date.accessioned2015-11-19T20:47:58Z
dc.date.available2015-11-19T20:47:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationАзарова Л. Є. Методологія використання лінгво-інформаційного підходу в дослідженні гармонійної побудови складних номінацій [Текст] / Л. Є. Азарова // Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи" : міжнародна науково-методична конференція, Вінниця, 21-22 травня 2015 р. - Вінниця : ДонНУ, 2015. - Вип. 4. -uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2254
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано доцільність використання сучасних комп’ютерних технологій у рамках створення теорії гармонійної побудови складних слів в українській мові на засадах методології «золотої пропорції» та використання лінгво-інформаційного підходу; визначено основні принципи побудови складних слів на структурному й фонетичному рівнях.uk
dc.description.abstractВ статье обоснована целесообразность использования современных компьютерных технологий в рамках создания теории гармоничного построения сложных слов в украинском языке на основе методологии «золотой пропорции» и использования лингво-информационного подхода; определены основные принципы построения сложных слов на структурном и фонетическом уровнях.ru
dc.description.abstractIn the article the feasibility of using modern computer technology within the theory of building a harmonious complex words in Ukrainian methodology based on the «golden proportion» and use linguistic-information approach; the basic principles of the structural complex words and phonetic levels.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДонецький національний університетuk
dc.subjectкомп’ютерні технологіїuk
dc.subjectлінгво-інформаційний підхідuk
dc.subjectструктурний та фонетичний рівніuk
dc.subject«золота пропорція»uk
dc.subjectкомпозитuk
dc.subjectюкстапозитuk
dc.subjectгармонійні співвідношенняuk
dc.subjectсовременные компьютерные технологииru
dc.subjectлингво-информационный подходru
dc.subjectструктурный и фонетический уровень построения сложных словru
dc.subject«золотая пропорция»ru
dc.subjectкомпозитru
dc.subjectгармоничные соотношенияru
dc.subjectmodern computer technologyen
dc.subject«golden proportion»en
dc.subjectlinguistic-informational approachen
dc.subjectstructural and phonetic level building compound wordsen
dc.subjectharmonious relationshipen
dc.titleМетодологія використання лінгво-інформаційного підходу в дослідженні гармонійної побудови складних номінаційuk
dc.title.alternativeМетодология лингво-информационного подхода в исследовании гармоничного построения сложных номинацийru
dc.title.alternativeMethodology of linguistic and informational approach in the study of harmonious building complex nominationsen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc811.161.2+00


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record