Now showing items 1-20 of 25

  • Спосіб вимірювання інтенсивності світла 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Тімченко, Леонід Іванович; Білан, Степан Миколайович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Тимченко, Леонид Иванович; Билан, Степан Николаевич; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Timchenko, Leonid Ivanovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-04-25)
   Спосіб вимірювання інтенсивності світла полягає в подачі світла на фоточутливі елементи через систему світловодів. З метою підвищення точності і розширення динамічного діапазону вимірювання відрізки світловодів включаються ...
  • Пристрій для додавання 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Подорожнюк, Володимир Андрійович; Білан, Степан Миколайович; Меламуд, Олександр Михайлович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Подорожнюк, Владимир Андреевич; Билан, Степан Николаевич; Меламуд, Александр Михайлович; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Podorozhniuk, Volodymyr Andriiovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Melamud, Oleksandr Mykhailovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-04-25)
   Винахід відноситься до інформаційних технологій. Пристрій містить вхідні інформаційні шини, елемент І, елемент АБО, лічильник результату, перетворювач код-частота.
  • Пристрій для сумування тривалості імпульсів 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Білан, Степан Миколайович; Короновський, Алім Іванович; Білан, Лариса Валентинівна; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Билан, Степан Николаевич; Короновский, Алим Иванович; Билан, Лариса Валентиновна; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Koronovskyi, Alim Ivanovych; Bilan, Larysa Valentynivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-04-25)
   Пристрій для сумування тривалості імпульсів містить К блоків сумування кожний з яких містить n бістабільних елементів, два елементи заборони, два формувача імпульсів, дві групи по n елементів І та дві групи по n елементів ...
  • Фотоелектричний пристрій для вимірювання діаметра виробів 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Білан, Степан Миколайович; Тімченко, Леонід Іванович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Билан, Степан Николаевич; Тимченко, Леонид Иванович; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Timchenko, Leonid Ivanovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-04-25)
   Фотоелектричний пристрій для вимірювання діаметра виробів містить оптично зв'язані джерело світла, оптичну систему, призначену для переносу зображення в площину аналізу, і дискретну лінійку фотоприймачів, зсувний регістр, ...
  • Оптоелектронний вузол матриці для порівняння зображень 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Подорожнюк, Володимир Андрійович; Білан, Степан Миколайович; Натрошвілі, Отар Георгійович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Подорожнюк, Владимир Андреевич; Билан, Степан Николаевич; Натрошвили, Отар Георгиевич; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Podorozhniuk, Volodymyr Andriiovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Natroshvili, Otar Heorhiiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-04-25)
   Оптоелектронний вузол матриці для порівняння зображень містить елемент пам'яті та фото приймальний елемент, оптичний вхід якого є першим оптичним входом вузла. З метою розширення області використання за рахунок виконання ...
  • Спосіб одержання зміцнювальних покриттів на стальних деталях 

   Зарічний, Анатолій Михайлович; Долженков, Іван Єгорочив; Чорна, Галина Олексіївна; Пригоцький, Володимир Михайлович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2000-09-15)
   Спосіб нанесення зміцнювальних покриттів на поверхню сталевих деталей полягає в наступному. На деталь послідовно наносять металевий, борний і вуглецевмісний шари, закріплюють їх у струбцини з накладенням підвищеного тиску ...
  • Оптоелектронна прикраса 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Білан, Степан Миколайович; Тимченко, Леонід Іванович; Кальноокий, Олександр Анатолійович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1999-11-12)
   Винахід належить до предметів прикрашання. Прикраса містить сполучені циліндричні корпус з клемою та прозорий ковпачок, плату зі змонтованими на ній джерелом світлового випромінювання та двома клемами, джерело електроживлення, ...
  • Система керування гідроіімпульсним приводом трьохкоординатної технологічної машини 

   Іскович-Лотоцький, Ростислав Дмитрович; Обертюк, Роман Романович; Севост'янов, Іван Вячеславович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-12-25)
   Винахід належить до області машинобудування. Система керування гідроімпульсним приводом трьохкоординатної технологічної машини містить робочі циліндри, генератор імпульсів тиску, встановлений в напірній магістралі, і зливну ...
  • Пристрій для вимірювання витрати газу 

   Дементьєв, Юрій Вікторович; Юхимчук, Сергій Васильович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-12-25)
   Винахід стосується області вимірювальної техніки. Пристрій містить перетворювач тиску, з'єднаний з анодом першого діода й першим входом схеми перетворення, перетворювач перепаду тиску, з'єднаний з анодом другого діода й ...
  • Спосіб контролю та діагностування цифрових схем 

   Байда, Микола Прокопович; Перевозніков, Сергій Іванович; Арапова, Олена Михайлівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1997-02-18)
   Спосіб контролю і діагностики цифрових схем полягає в тому, що на входи штучно виділених фрагментів схем об'єкта діагностики подають тестові впливи, реєструють вихідні відповідні реакції і порівнюють їх з еталонними ...
  • Пристрій для віброабразивної обробки внутрішніх поверхонь довгомірних труб 

   Іскович-Лотоцький, Ростислав Дмитрович; Булига, Юрій Володимирович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1996-12-25)
   Пристрій для віброабразивної обробки внутрішніх поверхонь довгомірних труб містить робочий орган з абразивом і привід. Привід виконаний у вигляді пневмовіброзбудника, в глухій осьовій розточці якого розташовано підпружинений ...
  • Спосіб ідентифікації провідників в друкованих вузлах радіоелектронної апаратури 

   Місюра, Володимир Іванович; Байда, Микола Прокопович; Котов, Ігор Миколайович; Місюра, Ірина Володимирівна; Роїк, Олександр Митрофанович; Єфіменко, Андрій Якович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1994-12-25)
   Спосіб ідентифікації провідників у друкованих вузлах радіоелектронної апаратури полягає в здійсненні двопровідних вимірів величин опорів, що зв'язують кожну пару контрольних точок (aj, aj) друкованого вузла і у формуванні ...
  • Інфрачервоний газоаналізатор 

   Корчинський, Георгій Антонович; Петрук, Василь Григорович; Заїка, Володимир Григорович; Магдич, Павло Іванович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1995-03-31)
   Інфрачервоний газоаналізатор містить оптично сполучені джерело випромінювання, багатоходову систему, світлофільтр і приймач випромінювання, причому багатоходова система виконана у вигляді інтегруючої сфери з внутрішнім ...
  • Причіпна гідроінерційна вібротрамбівка 

   Мубарак, Хасан Сабіх; Волошин, Олександр Борисович; Коц, Іван Васильович; Фарбер, Борис Славінович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1994-12-29)
   Причіпна гідроінерційна вібротрамбівка містить закріплену на базовій машині раму з опорним елементом, шарнірно пов'язаним з башмаком, що трамбує, інерційну масу, виконану з розміщеними в її порожнинах двопозиційним ...
  • Мікропрограмний автомат 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Мартинюк, Тетяна Борисівна; Кутаєв, Юрій Федорович; Буда, Антоніна Героніївна; Кожем'яко, Костянтин Володимирович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1994-12-29)
   Мікропрограмний автомат містить зсувний регістр, блок елементів, два блоки елементів та елемент.
  • Спосіб нітроцементації виробів із сталі та чавуну 

   Зайцев, Олег Васильович; Суховій, Борис Федорович; Корчинський, Георгій Антонович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1994-12-28)
   Спосіб включає нагрівання сталі та чавуну та їх витримку при температурі 700-760 °С у насиченому середовищі, яке містить аміак, йод та вуглецевмісні речовини. Причому нагрівання та витримку ведуть у середовищі, яке містить ...
  • Спосіб розпізнавання симетричності зображень об'єктів і пристрій його реалізації 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Красиленко, Володимир Григорович; Мартинюк, Тетяна Борисівна; Буда, Антоніна Героніївна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1994-12-27)
   Спосіб включає формування світлового потоку висхідного зображення в нерухомій системі координат з першої та другої ортогональними вісями, розділення сформованого світлового потоку на два однакових рівноінтенсивних світлових ...
  • Спосіб поверхневого зміцнення сталевих деталей 

   Бондаренко, Олександр Вікторович; Жуков, Андрій Олександрович; Бондарюк, Микола Миколайович; Малимон, Валентина Ігорівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1994-12-27)
   Винахід належить до галузі машинобудування і може бути використаний при цементації і поверхневому легуванні деталей та інструмента. Спосіб включає їх нагрівання до температури евтектичного плавлення токами високої частоти ...
  • Оптолектронний багатофункціональний елемент 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Гель, Володимир Павлович; Тимченко, Леонід Іванович; Головань, Ольга Андріївна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1994-12-26)
   Винахід відноситься до автматики та обчислювальної техніки та може бути використаним при розробці імпульсних пристроїв, що виробляють сигнали, як в цифровій, так і в аналоговій формі. Оптоелектронний багатофункціональний ...
  • Гідроінерційна вібротрамбовка 

   Мубарак, Хасан Сабіх; Волошин, Олександр Борисович; Коц, Іван Васильович; Фарбер, Борис Славінович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 1994-12-26)
   Винахід стосується будівельно-дорожних машин, призначенихдля ущільнення ґрунтів, і може бути використаний при пошаровому ущільненні насипів залізничних і автомобільних доріг, аеродромних площадок, насипних дамб і гребель, ...