Show simple item record

dc.contributor.advisorВасильківський, І. В.uk
dc.contributor.authorНечипор, І. Ф.uk
dc.date.accessioned2019-01-28T10:32:45Z
dc.date.available2019-01-28T10:32:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationНаукове обґрунтування екологічної безпеки використання біопалив для автотранспорту [Електронний ресурс] : [презентація] / І. Ф. Нечипор ; Вінницький національний технічний університет ; Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля ; Кафедра екології та екологічної безпеки. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,40 Мбайт). - Вінниця, 2016. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23474
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Васильківський І. В.uk
dc.description.abstractВ магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто шляхи зменшення забруднення довкілля внаслідок використання альтернативних видів пального для автотранспорту, властивості рідкого біопалива та методи його отримання, перспективи виробництва рідкого біопалива в Україні та світі, а також досліджено економічну ефективність виробництва різних видів біопалива. Метою роботи є дослідження сучасного стану і перспектив використання альтернативних видів пального для автотранспорту в Україні, обґрунтування доцільності переходу на альтернативні види пального, порівняння шкідливої дії двигунів на традиційному пальному та двигунів, які працюють на альтернативних видах палива. Об’єктом досліджень є процес виробництва та використання альтернативних видів пального для автотранспорту. Галузь застосування – охорона навколишнього природного середовища України.uk
dc.description.abstractIn the master's qualifying paper presents the ways of diminishing of contamination of as a result of the use of alternative types of fuel for a motor transport, properties of liquid biopropellant and methods of his receipt, prospect of production of liquid biopropellant are considered in Ukraine and world. Purpose of work – to explore the modern state and prospects of the use of alternative types of fuel for a motor transport in expedience of passing to the alternative types of fuel, to compare the harmful action of engines on a traditional fuel and engines which work on the alternative types of fuel. Object of study – a process of production and use of alternative fuels for vehicles. Areas of Application - guard of natural environment.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectекологічна безпекаuk
dc.subjectальтернативні види пальногоuk
dc.subjectбіопаливоuk
dc.subjectметоди отримання рідкого біопаливаuk
dc.subjectбіоетанолuk
dc.subjectбіодизельне паливоuk
dc.subject8.04010601
dc.titleНаукове обґрунтування екологічної безпеки використання біопалив для автотранспортуuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record