Show simple item record

dc.contributor.advisorОсадчук, О. В.uk
dc.contributor.authorКравчук, Я. А.uk
dc.date.accessioned2019-01-29T14:13:03Z
dc.date.available2019-01-29T14:13:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationЧастотний перетворювач концентрації метану на основі транзисторної структури з від’ємним опором [Електронний ресурс] : [презентація] / Я. А. Кравчук ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв'язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 590 Кбайт). - Вінниця, 2016. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23523
dc.descriptionКерівник: д-р техн. наук, проф. Осадчук О. В.uk
dc.description.abstractВ даній магістерській кваліфікаційній роботі представлені дослідження частотного перетворювача концентрації метану на основі транзисторної структури з від’ємним опором. Також представлений аналіз сучасного стану перетворювачів концентрації метану які побудовані на основі різних методів. В теоретичній частині наведено класифікацію мікроелектронних сенсорів газу, а також описано напівпровідникові сенсори газу резистивного типу, на основі іонноселективних польових транзисторів, діодів та МДН-транзисторів. Проведено розрахунок вольт-амперної характеристики перетворювача. В експериментальній частині роботи наводяться блок-схеми експериментальних установок та результати експериментів по зняттю вольт-амперних характеристик та інших залежностей. В економічній частині було визначено собівартість, економічний ефект та термін окупності пристрою. Також розглянуті питання безпеки життєдіяльності.uk
dc.description.abstractIn this master's qualification work the study of the frequency converter methane concentration based transistor structure with negative resistance. Also, the analysis of the current state concentration of methane converters that are based on different methods. In the theoretical part of the classification microelectronic sensor gas and gas sensors described semiconductor resistive type, based ionnoselektyvnyh polvyh transistors, diodes and field-effect transistors. The calculation of the current-voltage characteristics of the converter. In the experimental of the thesis are flowcharts experimental units and experimental results in removal of the current-voltage characteristics and other dependencies. The economic part was defined cost, economic impact and payback of the device. Also consider life safety.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectчастотний перетворювачuk
dc.subjectперетворювач концентрації метануuk
dc.subjectтранзисторна структураuk
dc.subjectтранзистор Еберса-Моллаuk
dc.subject8.05090101
dc.titleЧастотний перетворювач концентрації метану на основі транзисторної структури з від’ємним опоромuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record