Show simple item record

dc.contributor.advisorОсадчук, В. С.uk
dc.contributor.authorДжевага, В. В.uk
dc.date.accessioned2019-02-08T12:38:06Z
dc.date.available2019-02-08T12:38:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationРадіовимірювальні перетворювачі температури на основі транзисторів з від’ємним опором [Електронний ресурс] : [презентація] / В. В. Джевага ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,48 Мбайт). - Вінниця, 2017. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23777
dc.descriptionКерівник: д-р техн. наук, проф. Осадчук В. С.uk
dc.description.abstractВ даній магістерській кваліфікаційній роботі (МКР) представлені дослідження радіовимірювальних перетворювачів температури на основі транзисторної структури з від’ємним опором. Також представлений аналіз сучасного стану перетворювачів температури які побудовані на основі різних методів. В теоретичній частині наведено класифікацію радіовимірювальних перетворювачів температури, а також розроблено математичну модель радіовимірювального перетворювача температури на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором, яка на відміну від уже існуючих враховує зміну активної та реактивної складових повного опору від зміни інфрачервоного випромінювання В експериментальній частині МКР наводяться блок-схеми експериментальних установок та результати експериментів по зняттю вольт-амперних характеристик та інших залежностей радіовимірювальних перетворювачів температури. Розроблено мікропроцесорну систему контролю температури, що входить в систему контролю та вимірювання параметрів в квартирах, складських приміщеннях, автомобілях. В економічній частині визначено собівартість, економічний ефект та термін окупності пристрою. Також в МКР розглянуті питання безпеки життєдіяльності.uk
dc.description.abstractIn this master's qualification work the study of temperature transducers on the basis of transistor structure with negative resistance. Also, ananalysis of the current state of temperature converters, which are based on different methods. In the theor etical part of the classification temperature transducers and mathematical model of temperature transducers based on reactive properties of transistor structures with negative resistance, which unlike existing account for changing the active and reactive impedance components of the change of infrared radiation. In the experimental part of the thesis are flowcharts experimental units and experimental results in removal of the current-voltage characteristics and other addictions temperature transducers. Developed microprocessor temperature control system, which is part of the control and measurement of the apartments, ware houses, cars. The economic part was defined cost, economic impact and pay back of the device. Also consider life safety.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectрадіовимірювальний перетворювач температуриuk
dc.subjectтранзисторuk
dc.subjectсенсор температуриuk
dc.subjectтранзисторні структуриuk
dc.subjectвимірюванняuk
dc.subject8.05090101
dc.titleРадіовимірювальні перетворювачі температури на основі транзисторів з від’ємним опоромuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record