Show simple item record

dc.contributor.advisorОсадчук, О. В.uk
dc.contributor.authorЛісовий, О. Г.uk
dc.date.accessioned2019-02-08T13:33:38Z
dc.date.available2019-02-08T13:33:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationПристрій з USB інтерфейсом для програмування 8 та 32 розрядних мікроконтролерів [Електронний ресурс] : [презентація] / О. Г. Лісовий ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,29 Мбайт). - Вінниця, 2017. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23779
dc.descriptionКерівник: д-р техн. наук, проф. Осадчук О. В.uk
dc.description.abstractУ даній МКР проведено розробку пристрою з USB інтерфейсом для програмування 8 та 32 розрядних мікроконтролерів. Проведено аналіз сучасного стану пристроїв для програмування мікроконтролерів. Приведені приклади структурних та принципових схем програматорів. Описано вибраний керуючий мікроконтролер. Приведено опис протоколів USB, UART, SPI. Детально описано протокол програмування мікроконтролерів AVR за допомогою інтерфейсу SPI. Детально описано протокол програмування мікроконтролерів STM32 за допомогою інтерфейсу UART. Розроблено керуючу програму призначену для керуючого мікроконтролера та програму, призначену для керування процесом програмування із персонального комп’ютера. Описано їх основні особливості та приведено основний програмний код. Проведено дослідження розробленого пристрою у сумісності із розробленою програмою у операційних системах Windows та Linux. Проведено дослідження розробленого пристрою у сумісності із програмою Flash Loader Demonstrator. Проведено розрахунок кошторису витрат на виробництво пристрою та ефективність вкладених інвестицій. Досліджено безпеку роботи пристрою в умовах дії загрозливих чинників НС. Розроблено заходи по підвищенню безпеки роботи пристрою в умовах дії загрозливих чинників НС.uk
dc.description.abstractIn this MQW the device with USB interface for programming the 8 and 32 bit microcontrollers is developed. The current state of devices for programming microcontrollers is analyzed. The examples of structural and schematic programmer are shown. The selected managing microcontroller is described. The description of the protocols USB, UART, SPI is made. SPI protocol for programming AVR microcontrollers is described in detail. UART protocol for programming STM32 microcontrollers is described in detail. A management application designed for microcontroller and program designed for process control programming from the PC are developed. Described their main features and their basic code is shown. The investigation of developed device in compatibility with the designed program in operating systems Windows and Linux is made. The investigation of developed device in compatibility with the program Flash Loader Demonstrotor is made. The calculation of the estimate of production costs and efficiency of device investment is made. The safety of the device in terms of the factors threatening emergencies is investigated. The measures to improve the safety of the device in terms of the factors threatening emergencies are developed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectпристрійuk
dc.subjectUSB інтерфейсuk
dc.subjectмікроконтролерuk
dc.subjectінтерфейс SPIuk
dc.subjectінтерфейс UARTuk
dc.subject8.05090101
dc.titleПристрій з USB інтерфейсом для програмування 8 та 32 розрядних мікроконтролерівuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record