Show simple item record

dc.contributor.advisorПоремський, Ю. В.uk
dc.contributor.authorЯковенко, І. М.uk
dc.date.accessioned2019-02-11T09:59:36Z
dc.date.available2019-02-11T09:59:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationФормування розкладу занять для ВНЗ на основі теорії розкладів [Електронний ресурс] : [презентація] / І. М. Яковенко ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії ; Кафедра комп’ютерних наук. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,24 Мбайт). - Вінниця, 2017. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23793
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук Поремський Ю. В.uk
dc.description.abstractВ магістерській кваліфікаційній роботі розроблено веб-сервіс створення розкладу на основі теорії розкладів. Продукт вирішує проблему, яка обумовлена труднощами не автоматизованого складання розкладу, зменшує надлишкові обрахунки на сервері. Для реалізації розроблено модель роботи програми, структуру програмного забезпечення. Також спроектовано інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс. Для реалізації автоматизованої системи обрано мову PHP та середовище програмування PhpShtorm. Тестування підтвердило ефективність і правильність функціонування розробленого веб-сервісу. Також проведено економічні розрахунки витрат та прибутків від впровадження розробки, терміни окупності та визначено її комерційний потенціал.uk
dc.description.abstractIn the master's qualification work the web service creation schedule based on the theory schedules. The product solves the problem that caused difficulties not automated scheduling, reduces redundant calculations on the server. To implement the model of the program, a software structure.Also designed intuitive interface. To implement an automated system chosen PHP language and programming environment PhpShtorm. Testing confirmed the effectiveness and correct functioning of the developed service. Also conducted economic analysis of costs and benefits from the implementation of the development, payback period and determined its commercial potential.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectформування розкладуuk
dc.subjectВНЗuk
dc.subjectтеорія розкладівuk
dc.subjectавтоматизоване складання розкладуuk
dc.subject8.05010104
dc.titleФормування розкладу занять для ВНЗ на основі теорії розкладівuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record