Recent Submissions

 • Features Of Teaching Foreign Language Grammar 

  Slobodianiuk, A. A.; Слободянюк, А. А. (ВНТУ, 2019)
  The main purpose of studying grammar of a foreign language is forming of grammatical language skills, as one of important components of language abilities in the manner of speaking, reading, listening and writing. One ...
 • Іншомовна підготовка як складова професійної мобільності майбутнього фахівця з вищою технічною освітою 

  Дерун, В. Г. (ВНТУ, 2019)
  In the course of globalization, which is accompanied by the dynamic development of information and communication technologies, the issue of competitiveness of specialists with higher technical education in the labor ...
 • Algorithms in daily life 

  Білоус, О. О.; Ісаков, А. В.; Дерун, В. Г. (ВНТУ, 2019)
  The hidden algorithms of everyday life are explained. It is researched how algorithms effect the way we think.
 • Use of internet resourses for foreign language learning 

  Nykyporets, S. S.; Hadaichuk, N. M.; Гадайчук, Н. М. (ВНТУ, 2018)
  The article deals with the issues of using internet resources in a modern high technical school.
 • Learning a second foreign language as a time challenge 

  Гадайчук, Н. М.; Hadaichuk, N. M. (ВНТУ, 2019)
  У статті розглядається важливість вивчення другої іноземної мови студентами в умовах інтенсивного макроекономічного розвитку країни. Підкреслюється необхідність володіння мовою для майбутніх фахівців. Окреслено цілі, що ...
 • What Exactly Is A Raspberry Pi? 

  Гадайчук, Н. М.; Крекотень, Є. Г. (ВНТУ, 2019)
  У цій роботі розглядається плата Raspberry Pi, описується її призначення і основні структурні елементи.
 • Testing. Basic concepts of testing software 

  Медведєва, С. О.; Абдуллаєв, О. А. (ВНТУ, 2019)
  У даній доповіді розглянуто основні концепції та види тестування програмного забезпечення, а також окреслено важливість приділення йому великої уваги у інших сферах.
 • Neural networks in Machine learning 

  Medvedieva, S. O.; Bogach, I. V.; Kovenko, V. A.; Медведєва, С. О.; Богач, І. В.; Ковенко, В. А. (ВНТУ, 2019)
  В статті розглянуті основи роботи з нейронними мережами, особливу увагу приділено моделі мережі під назвою «перцептрон», запровадженої Френком Розенблаттом. До того ж було розкрито тему найпоширеніших мов програмування, ...
 • The prospects of application of Google services in the process of foreign languages teaching 

  Медведєва, С. О. (ВНТУ, 2019)
  Дана робота розкриває суть дистанційного навчання, окреслює важливість використання дистанційних навчальних курсів; також вивчається та аналізується навчальна платформа Google Classroom та оцінюються перспективи її ...
 • Basic principles of the blockchain technology and its application 

  Медведєва, С. О.; Мальований, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  У даній доповіді розглянуто основні принципи роботи технології блокчейн, її практичну цінність та способи застосування у науковій, медичній, соціальній та фінансовій сферах.
 • Career in IT: Team Leader 

  Медведєва, С. О.; Степанова, Т. М. (ВНТУ, 2019)
  В даній роботі розглядаються професійні обов`язки командного керівника, визначаються особливості даної професії, і надаються поради щодо вдосконалення професійних навичок.
 • Нетрадиційні засоби і методи зміцнення здоров`я людини в сучасному соціумі 

  Підлужняк, О. І. (ВНТУ, 2019)
  У статті розкривається сутність та надаються рекомендації нетрадиційних засобів зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення людини в сучасному соціумі.
 • From .PSD to interactive website: modern instruments for front-end development 

  Semeniuk, A. V.; Magas, L. M.; Семенюк, А. В.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2019)
  Today, information is the most important instrument in all areas of our life. It`s important to develop tools that can transfer pieces of information one point to another. Moreover, it`s adaptive for every user. Web-application ...
 • The effects of technology on humanity 

  Magas, L.; Lukashuk, A.; Магас, Л. М.; Лукашук, О. О. (ВНТУ, 2019)
  This article describes the issues of technology impact on our lives. It stresses effect on you all those hours you spend staring at your smartphone, tablet, or computer and what you can do about it.
 • Concequences of a paradigm shift in higher education 

  Magas, L. M.; Магас, Л. М. (ВНТУ, 2019)
  The article surveys the concept of a paradigm shift. Types and reasons of it are given. Higher education is changing but is still very important. JetIQ is being introduced in VNTU.
 • Спеціальна фізична підготовка футболістів ВНТУ у підготовчому періоді 

  Кулик, Д. Г. (ВНТУ, 2019)
  В статті розглянутий тренувальний процес студентів ВНТУ з футболу, а також фізична підготовка студентів.
 • Фізична підготовленість – важливий показник фізичного здоров’я студентів 

  Євсєєв, Л. Г. (ВНТУ, 2019)
  У статті висвітлені різні аспекти поняття “здоров’я”, способи оцінки рівня фізичного здоров’я, залежність збереження здоров’я від рухової активності, взаємозв’язки показників фізичної підготовленості з фізичним станом ...
 • Academic Success in Mastering a Foreign Language 

  Zubenko, O. V.; Зубенко, О. В. (ВНТУ, 2019)
  The importance of academic success in mastering a foreign language is considered in this paper, taking into account linguistic and non-linguistic factors of influence, the combination of which makes it possible to improve ...
 • Багатство китайської мови 

  Зозуля, І. Є.; Ян, Ке (ВНТУ, 2019)
  У статті коротко описано ієрогліфічну систему китайської мови, подано аналіз 4 її тонів. Окреслено основні труднощі, які виникають під час вивчення китайської мови в іноземних студентів.
 • Вивчення лексики української мови як іноземної 

  Зозуля, І. Є. (ВНТУ, 2019)
  У статті висвітлено питання ролі лексики у вивченні української мови як іноземної. Доведено, що лексична навичка – це найважливіший і невід’ємний компонент змісту навчання української мови як іноземної. Виділено основні ...

View more