Show simple item record

dc.contributor.authorВедміцький, Ю. Г.uk
dc.date.accessioned2019-03-15T21:59:47Z
dc.date.available2019-03-15T21:59:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationВедміцький Ю. Г. Напруга зміщення нейтралі багатофазних систем електричних кіл в координатному просторі відносних фізичних величин. Метод зіставленої несиметрії [Електронний ресурс] / Ю. Г. Ведміцький // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2019/paper/view/7253.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24122
dc.description.abstractВ роботі запропоновано новий метод аналізу багатофазних систем електричних кіл на прикладі дослідження властивостей функції напруги зміщення нейтралі в координатному просторі відносних фізичних величин (нульвимірна задача). Дослідження проведено з використанням вихідного теоретичного базису узагальненого електричного кола з урахуванням знедавна виявленого фізичного явища гіперсилової (гіпервалентної) взаємодії між типовими елементарними ланками динамічних систем – наразі фазами багатофазних систем електричних кіл. Метод названо методом зіставленої несиметрії.uk
dc.description.abstractThe article proposes a new method for analyzing multi-phase electrical circuits – the method of comparable neutral. With its help, a zero-dimensional problem in the field of symmetry of the specified electrical circuits, also formulated for the first time, was solved. The study was conducted using the initial theoretical basis of the generalized electrical circuit, taking into account the physical phenomenon of hypervalence interaction between the typical elementary links of electrical dynamic systemsen
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2019/paper/view/7253
dc.subjectтеоретична електротехнікаuk
dc.subjectбагатофазні системи електричних кілuk
dc.subjectузагальнене електричне колоuk
dc.subjectявище гіперсилової взаємодіїuk
dc.subjectгіперсилаuk
dc.subjectгіперсилаuk
dc.subjectнапруга зміщення нейтраліuk
dc.subjectнульвимірна задачаuk
dc.subjectметод зіставленої несиметріїuk
dc.subjectдевіація провідностіuk
dc.subjectпитома напругаuk
dc.subjectквітка електричної нейтраліuk
dc.subjectelectrical engineering theoryen
dc.subjectpolyphase system of circuitsen
dc.subjectgeneralized electric circuiten
dc.subjectphenomenon of hypervalence interactionen
dc.subjecttypical elementary uniten
dc.subjectsymmetrical and asymmetrical conditionsen
dc.subjectmultidimensional force (hyperforce)en
dc.subjectbias voltage of neutralen
dc.subjectzero-dimensional spaceen
dc.subjectmethod of comparable asymmetryen
dc.subjectrelative deviation of conductanceen
dc.subjectspecific voltageen
dc.subjectthree-phase electric circuitsen
dc.subjectbud of electrical neutraen
dc.titleНапруга зміщення нейтралі багатофазних систем електричних кіл в координатному просторі відносних фізичних величин. Метод зіставленої несиметріїuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc621.3
dc.relation.referencesЕлектричні апарати / В. О. Бржезицький, В. Ц. Зелінський, П. Д. Лежнюк, О. Є. Рубаненко, Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. — 602 с.uk
dc.relation.referencesЕлектроніка і мікросхемотехніка. Силова електроніка. Том 4. Кн. 1. Кн. 2 / В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. В. Сенько, М. М. Юрченко та ін. — Київ: «Каравела», 2013 р. – 640 с.uk
dc.relation.referencesТеоретичні основи електротехнік: У 3 т. / В. С. Бойко, В. В. Бойко, Ю. Ф. Видолоб та ін. — К.: ІВЦ ―Видавництво «Політехніка»‖, 2004. — Т. 1: Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими параметрами. — 272 с.uk
dc.relation.referencesПерхач В. С. Теоретична електротехніка / В. С. Перхач. — К. : Вища школа, 1992. — 439 с.uk
dc.relation.referencesТеоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. — 456 с.uk
dc.relation.referencesТеоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук, Ю. Г. Ведміцький. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. — 326 сuk
dc.relation.referencesFleckenstein J. E. Three-Phase Electrical Power / J. E. Fleckenstein, CRC Press, 2017. — 413 p.en
dc.relation.referencesТеоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. — 392 с.uk
dc.relation.referencesТеоретические основы электротехники: В 3-х т. Том 1. / К. С. Демирчян, Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин, В. Л. Чечурин. — СПб.: Питер, 2003. — 463 с.ru
dc.relation.referencesТеоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. — 262 с.uk
dc.relation.referencesВедміцький Ю. Г. Тектологія динамічних систем і явище гіперсилової взаємодії в структурних рівняннях узагальненого електричного кола / Ю. Г. Ведміцький // Наукові праці ВНТУ. – 2018. – №2. – С. 1-11. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/547/532.uk
dc.relation.referencesВедміцький Ю. Г. Узагальнене електричне коло з урахуванням фізичного явища гіпервалентної взаємодії / Ю. Г. Ведміцький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький. — №2(58). — 2017. — С. 29-36.uk
dc.relation.referencesВедміцький Ю. Г. Узагальнене електричне коло і фізичне явище гіпервалентної взаємодії / Ю. Г. Ведміцький // Вісник Інженерної академії України. — 2016. — Випуск 4. — С. 207-213.uk
dc.relation.referencesВедміцький Ю. Г. Узагальнені електричні схеми-аналоги неперервних динамічних систем довільного порядку / Ю. Г. Ведміцький // Вісник Інженерної академії України. — 2010. — Випуск 2. — С. 63-69.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record