Show simple item record

dc.contributor.authorАзарова, А. О.uk
dc.contributor.authorІвінська, Г. К.uk
dc.contributor.authorТкачук, А. П.uk
dc.date.accessioned2019-03-21T13:44:25Z
dc.date.available2019-03-21T13:44:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationАзарова А. О. Необхідність створення консолідованого інформаційного ресурсу для аналізу проблеми лісових ресурсів на території України [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Г. К. Івінська, А. П. Ткачук // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7969.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24188
dc.description.abstractВ даній роботі визначено роль і значення лісових ресурсів на території України, проаналізовано методи уникнення проблем з незаконним вирубуванням лісів, визначено засоби, за допомогою яких можна збільшити лісистість на території України та запропоновано заходи покращення стану лісів України.uk
dc.description.abstractIn this paper, the role and significance of forest resources in the territory of Ukraine are determined, methods of avoiding problems with illegal felling of forests are determined, tools are used to increase the forest cover on the territory of Ukraine and measures to improve the condition of forests of Ukraine are proposed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7969
dc.subjectконсолідований інформаційний ресурсuk
dc.subjectлісuk
dc.subjectлісові ресурсиuk
dc.subjectconsolidated information resourceen
dc.subjectforesten
dc.subjectforest resourcesen
dc.titleНеобхідність створення консолідованого інформаційного ресурсу для аналізу проблеми лісових ресурсів на території Україниuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc004.65:379.8
dc.relation.referencesМетодичні вказівки до проведення практичних занять та до виконання самостійної й індивідуальної роботи з дисципліни „Основи науково-дослідної роботи‖ для студентів напрямів підготовки 6.030601 – „Менеджмент‖ та 6.170103 – ―Управління інформаційною безпекою‖ / Укладачі: А. О. Азарова, В. В. Карпінець. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 44 сuk
dc.relation.referencesКрисюк Б.В. Класифікація галузевих ризиків у лісовому господарстві України / Б.В. Крисюк, В.І. Крисюк // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С.80-87.uk
dc.relation.referencesІнформаційний електронний ресурс: https://www.unian.ua/ecology/1194415-problemi-lisovih-resursiv-ukrajini.htmluk
dc.relation.referencesЛісовий кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99).uk
dc.relation.referencesАзарова А.О. Управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств як базовий важіль забезпечення інноваційного розвитку економіки / А.О. Азарова, О.В. Житкевич // Колективна монографія: Sosio economic problems of management Collevtive monograph: - Thorpe-Bowker® Melbourne, Australia, 2015. – C. 209-218.uk
dc.relation.referencesАзарова, А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] : монографія / А. О. Азарова, О. В. Рузакова. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 172 с.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Розробка методики визначення компетентності експертів при побудові СППР щодо оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова, Л. В. Воронюк // Механізми регулювання економіки. – 2006. –№ 2. – С.133–138.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Математичні моделі та методи управління мотивацією персоналу [Текст] / А . О. Азарова, О. А. Ковальчук . — Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с.uk
dc.relation.referencesТкачук Л. М. Оцінка ефективності роботи консолідованого інформаційного ресурсу аналізу діяльності банків [Текст] / Л. М. Ткачук А.П.Ткачук // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «SCIENCE AND СIVILIZATION- 2017»,Volume 9 : Modern information technology . Agriculture . Mathematics . Construction and architecture . Sheffield. Science and education LTD - P.28-30.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Математична модель та метод оцінки рівня ризику структури капіталу засобами нейронної мережі Хопфілда [Текст] / А. О. Азарова, О. М. Роїк, Л. А. Кілимник // Актуальні проблеми економіки. - 2010. –№ 1(103). – С. 245–253.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record