Show simple item record

dc.contributor.authorСлободянюк, А. В.uk
dc.contributor.authorШульга, Т. В.uk
dc.date.accessioned2019-05-10T17:18:07Z
dc.date.available2019-05-10T17:18:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationСлободянюк А. В. Безробіття як актуальна проблема суспільства (за результатами дослідження) [Електронний ресурс] / А. В. Слободянюк, Т. В. Шульга // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2019/paper/view/7812.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24674
dc.description.abstractУ статті висвітлено результати проведеного соціологічного дослідження стану ціннісних орієнтацій сучасної української молоді, показані погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей. Виявлено основні ціннісні позиції сучасної української молоді та особистісні ресурси студентської молоді. Надано результати опитування студентів Вінницького національного технічного університету та запропоновано шляхи покращення.uk
dc.description.abstractThe article highlights the results of a sociological study of the status of value orientations of contemporary Ukrainian youth. The basic values of modern Ukrainian youth and personal resources of student youth are revealed. The results of the survey of students of Vinnytsia National Technical University were given and ways of improvement were offered.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2019/paper/view/7812
dc.subjectсоціологіяuk
dc.subjectціннісні орієнтаціїuk
dc.subjectособистісні ресурси студентської молодіuk
dc.subjectморальuk
dc.subjectvaluesen
dc.subjectvalueen
dc.subjectvalue system of manen
dc.subjectvalue orientationsen
dc.subjectmoralityen
dc.subjecthedonistic directionen
dc.subjectaltruistic valuesen
dc.subjectpersonal resourcesen
dc.titleПогляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей (за результатами дослідження)uk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc316.4
dc.relation.referencesКоломієць Л. І. Психологічні особливості детермінант життєстійкості майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей / Л. І. Коломієць // Професійно-особистісний розвиток майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей в умовах трансформації суспільства: Монографія, 2018. – Вінницяuk
dc.relation.referencesМалахов В. А. Етика: курс лекцій: навч. посіб. / В. А. Малахов. – 6-е вид. – К.: Либідь, 2006. – 384 с.uk
dc.relation.referencesСлободянюк А. В. Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей / І. В. Сельська, А. В. Слободянюк. // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р.uk
dc.relation.referencesКоберник Л. О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Л.О.Коберник // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. - №23. – С. 235-241.uk
dc.relation.referencesЄвтухович І. М. Мораль і право як суспільні інститути: проблеми осмислення в умовах побудови громадянського суспільства / І.М. Євтухович // Форум права. – 2012. - №1. – С. 289-295 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www/nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-1/12eimpgs.pdf.uk
dc.relation.referencesСлободянюк А. В. Соціальні норми та цінності як невід'ємні характеристики категорії влади [Текст] / А. В. Слободянюк // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". - Вип. 9. - Київ, 2000. - С. 5-7.uk
dc.relation.referencesСлободянюк А. В. Особистісні ресурси студентської молоді (на матеріалах соціальнопсихологічних досліджень) [Текст] / А. В. Слободянюк, Л. В. Косарєва // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. – 2018. – № 17. – С. 89-95.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record