Show simple item record

dc.contributor.advisorОсадчук, О. В.uk
dc.contributor.authorКовальчук, C. М.uk
dc.date.accessioned2019-05-14T09:36:18Z
dc.date.available2019-05-14T09:36:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationПристрій захисту інформації за допомогою детермінованого хаосу при передачі мовних радіосигналів по каналах зв’язку [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. C. М. Ковальчук ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 843 Кбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24752
dc.descriptionКерівник: д-р техн. наук, проф. Осадчук О. В.uk
dc.description.abstractУ даній роботі розглянуто питання маскування мовних сигналів за допомогою динамічного хаосу в захисних цілях на прикладі системи детермінованого хаосу Лоренца. Наведено порівняльний аналіз спектральних властивостей хаотичного і мовного сигналів, а також показано, що статистичні характеристики динамічного хаосу близькі до відповідних характеристик стохастичних сигналів. У теоретичній частині проведено аналіз параметрів і характеристик мови та мовних сигналів, огляд методів захисту інформації, а також поняття динамічного хаосу та його властивостей. В експериментальній частині роботи розроблено та досліджено пристрій захисту інформації за допомогою детермінованого хаосу при передачі мовних сигналів. Також у роботі проведено розрахунки економічної частини, а також охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.uk
dc.description.abstractIn this paper, the problem of masking speech signals with the help of dynamic chaos for protective purposes is considered on the example of the system of deterministic chaos of Lorenz. A comparative analysis of the spectral properties of chaotic and speech signals is presented, and it is shown that the statistical characteristics of dynamic chaos are close to the corresponding characteristics of stochastic signals. In the theoretical part the analysis of parameters and characteristics of language and speech signals, an overview of methods of information security, as well as the concept of dynamic chaos and its properties are carried out. In the experimental part of the work, the device of information protection was developed and investigated by means of deterministic chaos in the transmission of speech signals. They also work the calculations of economic as well as health and safety in emergency situations.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectзахист інформаціїuk
dc.subjectпередача радіосигналуuk
dc.subjectканал зв'язкуuk
dc.subjectгенератор сигналу детермінованого хаосуuk
dc.subjectсигнал мовнийuk
dc.subjectсистема Лоренцаuk
dc.subjectперетворення енергіїuk
dc.subjectрозробка пристроюuk
dc.subject8.05090101
dc.titleПристрій захисту інформації за допомогою детермінованого хаосу при передачі мовних радіосигналів по каналах зв’язкуuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record