Show simple item record

dc.contributor.advisorОсадчук, О. В.uk
dc.contributor.authorКоломійчук, В. І.uk
dc.date.accessioned2019-05-14T11:11:58Z
dc.date.available2019-05-14T11:11:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationРозробка та дослідження генераторів детермінованого хаосу на основі нелінійної системи Дуффінга [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. В. І. Коломійчук ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,41 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24757
dc.descriptionКерівник: д-р техн. наук, проф. Осадчук О. В.uk
dc.description.abstractУ магістерській кваліфікаційній роботі наведено результати розробки та дослідження генераторів детермінованого хаосу на основі нелінійної системи Дуффінга. У теоретичній частині наведено структурну схему кріптосистеми з використанням хаотичних генераторів Дуффінга для шифрування та дешифрування інформації. В дослідній частині магістерської кваліфікаційної роботи наведено результати експериментальних і модельних досліджень одиночних і зв’язаних генераторів детермінованого хаосу типу Дуффінга. Приведено фазові портрети генераторів Дуффінга, часові та частотні характеристики генерованих хаотичних сигналів. У роботі проведено розрахунки економічної частини, а також охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.uk
dc.description.abstractThe master's qualification paper presents the results of the development and research of deterministic deterministic chaos based on the non-linear Duffing system. In the theoretical part the structural scheme of the kryptosystem with the use of chaotic Duffener generators for encryption and decryption of information is given. In the experimental part of master's qualification work the results of experimental and model researches of single and connected generators of deterministic chaos type Duffing are given. The phase portraits of Duffing generators, time and frequency characteristics of the generated chaotic signals are given. In this work, calculations of the economic part, as well as labor and safety in emergency situations have been carried out.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectгенератор детермінованого хаосуuk
dc.subjectсистема Дуффінгаuk
dc.subjectкодування інформаціїuk
dc.subjectперетворення енергіїuk
dc.subjectкриптосистемаuk
dc.subjectпристрій дешифруванняuk
dc.subject8.05090101
dc.titleРозробка та дослідження генераторів детермінованого хаосу на основі нелінійної системи Дуффінгаuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record