Show simple item record

dc.contributor.authorЯкубович, М.uk
dc.date.accessioned2019-05-14T16:56:28Z
dc.date.available2019-05-14T16:56:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationЯкубович М. Онтологія Ібн Арабі та Садр ад-Діна аль-Кунаві в інтерпретації кримського мислителя Ахмада бін Абдаллаха аль-Кримі [Текст] / М. Якубович // Sententiae. – Вінниця, 2015. – № 1. – С. 36-46.uk
dc.identifier.issn2075-6461
dc.identifier.issn2308-8915
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24767
dc.description.abstractДослідження присвячено творчості кримського мислителя Ахмада бін Абдаллаха аль-Кримі, одного з найвидатніших інтерпретаторів суфійської філософії Ібн Арабі та Садр ад-Діна аль-Кунаві. Доведено, що Ахмад аль-Кримі використовував поняття Ібн Сіни про розрізнення між сутністю та існуванням (поряд із деякими концептами матуридиського каляму). На основі рукопису праці «Настанова для розгублених та ключ для вимогливих», автор досліджує головні особливості вчення кримського мислителя: 1) поняття «буття» у філософії Ібн Арабі та Садр ад-Діна аль-Кунаві він інтерпретує як ідею обов’язкового існування, запропоновану Ібн Сіною; 2) концепцію тотожності абсолютного й необхідного буття він розуміє як єдиний правильний підхід до зняття суперечок між прихильниками й критиками суфізму; 3) концепція «співвіднесеності» постає у нього як розв’язання проблеми співвідношення мислення та дійсності.uk
dc.description.abstractИсследование посвящено труда крымского мыслителя Ахмада бин Абдаллаха аль-Крыми, одного из самых выдающихся интерпретаторов суфийской философии ибн Араби и Садр ад-Дина аль-Кунави. Доказано, что Ахмада аль-Крыми использовал понятие Ибн Сины о различении между сущностью и существованием (наряду с некоторыми концептами матуридитского калама). На основе рукописи труда «Руководство для растерянных и ключ для требовательных», автор исследует главные особенности учения крымского мыслителя: 1) понятие «бытие» в философии Ибн Араби и Садр ад-Дина аль-Кунави он интерпретирует как идею обязательного существования, предложенную Ибн Синой; 2) концепцию тождества абсолютного и необходимого бытия он понимает как единственный правильный подход к преодолению споров между сторонниками и критиками суфизма; 3) концепция «соотнесенности» предстает как решение проблемы соотношения мышления и действительности.ru
dc.description.abstractThe study is dedicated to the work of Crimean scholar Ahmad bin ‘Abdallah al-Qrimi, who was one of the most advanced interpreters of the Ibn Arabi’s and Sadr al-Din al-Qunawi’s Sufi philosophy. Ahmad al-Qrimi employed Ibn Sina’s views on division of essence and existence, as well as some concepts of Maturidi kalam. His manuscript work “Advise for the Perplexed and Key for the Exigent” shows main dimensions of Ahmad al-Qrimi’s thought as following: 1) The notion of Being in the works of Ibn Arabi and Sadr al-Din al-Qunawi is interpreted as the idea of necessary existence, as suggested by Ibn Sina; 2) the conception of the identity of the absolute and necessary being is understood as the only right approach for the solution of polemics between adepts and critics of Sufism; 3) conception of “correlation” is considered as solution for the problem of relations between mind and reality.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofSententiae. № 1 : 36-46.en
dc.relation.urihttps://sententiae.vntu.edu.ua/index.php/sententiae/article/view/223
dc.subjectсуфійська філософіяuk
dc.subjectрозрізнення між сутністю та існуваннямuk
dc.subjectматуридиський калямuk
dc.subjectбуттяuk
dc.subjectобов’язкове існуванняuk
dc.subjectтотожність абсолютного й необхідного буттяuk
dc.subjectмисленняuk
dc.subjectдійсністьuk
dc.subjectсуфийская философияru
dc.subjectразличение между сущностью и существованиемru
dc.subjectматуридитский каламru
dc.subjectбытиеru
dc.subjectобязательное существованиеru
dc.subjectтождество абсолютного и необходимого бытияru
dc.subjectмышлениеru
dc.subjectдействительностьru
dc.subjectSufi philosophyen
dc.subjectdivision of essence and existenceen
dc.subjectMaturidi kalamen
dc.subjectBeingen
dc.subjectnecessary existenceen
dc.subjectidentity of the absolute and necessary beingen
dc.subjectminden
dc.subjectrealityen
dc.titleОнтологія Ібн Арабі та Садр ад-Діна аль-Кунаві в інтерпретації кримського мислителя Ахмада бін Абдаллаха аль-Криміuk
dc.title.alternativeОнтология Ибн Араби и Садр ад-Дина аль-Кунави в интерпретации крымского мыслителя Ахмада бин Абдаллаха аль-Крымиru
dc.title.alternativeOntology of Ibn Arabi and Sadr ad-Din al-Qunawi in the Interpretation of Crimean Thinker Ahmad bin ‘Abdallah al-Qrimien
dc.typeArticle
dc.relation.referencesАК (a): Аль-Кримі. Абд Аллах, Хашійя ’аля шарх ’ака’їд ан-Насафійя. Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi, 21 Hk 230/2, арк. 101b-192a.
dc.relation.referencesАК (b): Аль-Кримі. Абд Аллах. Хашійя ’аля тальвіх. Princeton University Libarary, Garrett 5405Y, 160 арк.
dc.relation.referencesАК (c): Аль-Кримі. Абд Аллах. Хашійя ’аля тальвіх. Süleymaniye Kütüphanesi, 34 Fe 591, арк. 1a-289a.
dc.relation.referencesАК (d): Аль-Кримі. Місбах ат-Таділ фі Шарх Анвар ат-Танзіл. Süleymaniye Kütüphanesi, 34 Fe 591, 291 арк.
dc.relation.referencesАК (e): Аль-Кримі. Насіха аль-га’імін уа фатіха аль-хатімін. Basel University Library, M III 25, 222 арк.
dc.relation.referencesАль-Газалі (1993): Аль-Газалі. Аль-Мустасфа мін ’ільм аль-Усуль. Медіна: Шаріка Мадіна аль-Мунаввара, 1993, Т. 1–4.
dc.relation.referencesАль-Кафауві (Ката’іб): Аль-Кафауві. Ката’іб ’Аллям аль-Ахйар фі Мазгаб Абу Ханіфа ан-Ну’ман аль-Мухтар. Süleymaniye Kütüphanesi, 34 Fe 1381, Л. 415 aрк.
dc.relation.referencesАль-Кінді (1953): Аль-Кінді. Рісала фі аль-Фальсафа аль-Уля, Раса’їл аль-Кінді аль-Фальсафійя. Каїр: Дар аль-Кітаб аль-’Арабі, 1953, т. 1, С. 81–163.
dc.relation.referencesАль-Кунаві (2005): Аль-Кунаві. ’Іджаз аль-Байан фі Тафсір Умм аль-Кур’ан. Бейрут: Дар аль-Кутуб аль-’Ільмійя, 2005, 320 с.
dc.relation.referencesІбн Сіна (1968): Ібн Сіна. Аль-Ішарат уа т-Танбігат. Каїр: Дар аль-Ма’руф бі-Міср, 1968, Т. 3, 331 c.
dc.relation.referencesЙасін (2003): Йасін, І. Садр ад-Дін аль-Кунаві уа фальсафату-гу с-суфійя. Іскандарійя: Манша’ аль-Ма’аріф, 2003, 318 с.
dc.relation.referencesСмирнов (2001): Смирнов, А.С. Логика Смысла: Теория и ее приложение к анализу классической арабской философии и культуры. Москва: Языки славянской культуры, 2001, 504 с.ru
dc.relation.referencesТашкопрі-Заде (1975): Ташкопрі-Заде. Аш-Шака’їк ан-Ну’манійя фі ’Улама’ ад-Давля аль-’Усманійя. Бейрут: Дар аль-Кутуб аль-’Ільмійя, 1975, 504 с.
dc.relation.referencesФігріст (1987): Фігріст аш-шаміль лі-ль-Турас аль-’Арабі аль-’Ісламі аль-Махтут. Амман: Му’асаса Аль Аль-Байт, 1987, т. 2, 985 c.
dc.relation.referencesBeneito (1998): Beneito, P. «The Presence of Superlative Compassion (Rahamut): On the Names al-Rahman al-Rahim and Other Terms with the Lexical Root r-h-m in the Work of Ibn 'Arabi». In: Journal of the Muhyiddin Ibn-'Arabi Society, 24, 1998, P. 53–87.en
dc.relation.referencesBursali (1975): Bursali, M. Osmanli Müellifleri. Istanbul: Meral Yayınevi, 1975, 480 s.
dc.relation.referencesChittick (1981): Chittick, W.C. «Mysticism versus Philosophy in earlier Islamic History: The Al-Tūsi, Al-Qūnawi correspondence». In: Religious Studies, Volume 17, Issue 01, March 1981, P. 87–104.
dc.relation.referencesChittick (1982): Chittick, W.C. «Five Divine Presences: From al-Qunawi to al-Qaysari'». In: The Muslim World, 72 (1982), P. 107–128.en
dc.relation.referencesErgin (1957): Ergin, O. «Sadreddin al-Qunavi ve Eserleri». In: Şarkıyat Mecmuasi, II, 64, 1957, S. 63–90.
dc.relation.referencesÖkten (2013): Ökten, E. «Scholars and Mobility: A preliminary assessment from the perspective of al-Shaqāyiq al-Nu'māniyya». In: Journal of Ottoman Studies, 41 (2013), P. 55–70.en
dc.relation.referencesSсhubert (1994): Schubert, G. «Ahmad b. Abdallah al-Qrimi, ein Verteidiger Ibn al-Arabis gegen die Orthodoxie». In: Asiatische Studien, 48 (1994), S. 1379–1381.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.22240/sent32.01.036


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record