Show simple item record

dc.contributor.advisorГаврілов, Д. В.uk
dc.contributor.authorЮщишен, О. А.uk
dc.date.accessioned2019-05-15T07:08:31Z
dc.date.available2019-05-15T07:08:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationРозробка системи передачі даних для безпілотних літальних апаратів [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. О. А. Ющишен ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 810 Кбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24771
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Гаврілов Д. В.uk
dc.description.abstractВ даній магістерській кваліфікаційній роботі (МКР) проводиться розробка системи передачі даних безпілотного літального апарата, що призначена для передачі інформації про об’єкти розташовані на поверхні землі, а також показники стану атмосфери на Землю. Для вирішення поставленої задачі проводиться розробка структурної та електричної принципової схеми. Також проводиться аналіз умов праці при роботі з системою, що розробляється, і розраховується економічний ефект від впровадження пристрою. Даний прилад відповідає всім вимогам до сучасних нормативів і стандартів. Отже, розроблена система передачі даних безпілотного літального апарата дає можливість її практичного застосування для вирішення реальних завдань. Розглянуто питання: опис приміщення, аналіз шкідливих факторів, оцінка безпеки роботи пристрою в умовах дії іонізуючого та електромагнітного імпульсу. Зроблені економічні розрахунки: розрахунок ціни реалізації виробу, розрахунок експлуатаційних витрат, розрахунок виробничої собівартості. Розроблена і виконана графічна частина проектуuk
dc.description.abstractIn this master's qualification work (MKR) a system of data transmission of an unmanned aerial vehicle is being developed, intended to transmit information about objects located on the surface of the earth, as well as indicators of the state of the atmosphere on Earth. To solve the problem, a structural and electrical principle scheme is being developed. Also, an analysis of the working conditions when working with the system being developed, and calculates the economic effect of the implementation of the device. This appliance meets all the requirements of modern standards and standards. Consequently, the system of data transmission of unmanned aerial vehicles has been developed, which makes it possible for practical application to solve real problems. The questions are considered: the description of the premises, the analysis of harmful factors, assessment of the safety of the device under conditions of ionizing and electromagnetic pulse. Economic calculations made: calculation of product sales price, calculation of operating costs, calculation of production cost. The graphic part of the project is developed and executed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectсистема передачі данихuk
dc.subjectлітальний апарат безпілотнийuk
dc.subjectобробка данихuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectстан атмосфериuk
dc.subjectпередача інформаціїuk
dc.subject8.05090101
dc.titleРозробка системи передачі даних для безпілотних літальних апаратівuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record