Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorРубаненко, О. Є.uk
dc.contributor.authorЖук, І. А.uk
dc.contributor.authorРубаненко, О. О.uk
dc.contributor.authorРубаненко, А. Е.ru
dc.contributor.authorЖук, И. А.ru
dc.contributor.authorРубаненко, Е. А.ru
dc.contributor.authorRubanenko, A. E.en
dc.contributor.authorZhuk, I. A.en
dc.contributor.authorRubanenko, O. O.en
dc.date.accessioned2015-12-05T12:13:52Z
dc.date.available2015-12-05T12:13:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationРубаненко О. Є. Статистичні дослідження закономірностей зміни опору ізоляції мереж оперативного постійного струму гідроелектростанцій [Текст] / О. Є. Рубаненко, І. А. Жук, О. О. Рубаненко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2014. - № 3. - С. 110-113.uk
dc.identifier.issn2307-5732
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/2487
dc.description.abstractДосліджено  можливість  встановлення  закономірностей  зміни  опору  ізоляції  мереж  оперативного  постійного  струму  гідроелектростанцій.  Встановлено,  що  найчастішим  видом  порушень  в  цих  мережах  є  замикання  одного  полюса  на  землю.  Проаналізовано  існуючі  методи  і  пристрої  загальномережевого  контролю  ізоляції,  та  визначено  обмеження  області  їх  застосування.  Визначено  аналітичні  залежності  імовірностей  зменшень  опорів  ізоляції  мереж  оперативного  постійного  струму  гідроелектростанцій  від  контрольованих  параметрів та  побудована  залежність імовірності вірного прогнозування зменшення опору полюса до 20 кОм в  залежності від величини попереднього короткочасного зменшення цього опору. Запропоновано використовувати  встановлені  залежності  при  завчасному  прогнозуванні  зменшень  опору  ізоляції  до  уставки  спрацьовування  пристрою  контролю  ізоляції,  що  дозволить    експлуатаційному  персоналу  електричних  станцій, електроенергетичних  систем  та  підприємствам  електричних  мереж  вжити  заходів,  щодо  ліквідації  місць  з  потенційно­ненадійною  ізоляцією,  підвищить  надійність  роботи  пристроїв  релейного  захисту  та  автоматики. Розроблено  метод  вибору  оптимальних  значень  діагностичних  параметрів  для  пристроїв  загальномережевого  контролю ізоляції мереж оперативного постійного струму.  uk
dc.description.abstractThe possibility of establishing patterns of change in the insulation resistance of the operative dc hydroelectric power. Established that the most common type of violations in these networks is the closure of one pole to the ground. The existing methods and of general network control isolation, and certainly restrict their use. Definitely analytical dependence probability decreases the insulation resistance of the operative dc Hydropower of controlled parameters and based dependency probability correct prediction of drag reduction Pole to 20 ohms depending on the size of the previous short­term reduction of resistance. A use established depending Stay predicting reductions in insulation resistance to actuation setpoint control device isolation , enabling operational staff to power plants, electric power systems and electrical grids businesses to take action on elimination of places with potentially unreliable insulation will increase the reliability of relay protection and automation . The method of selecting the optimal values of diagnostic parameters for devices of general network control isolation of the operative DC.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherХмельницький національний університетuk
dc.relation.ispartofseriesТехнічні наукиuk
dc.subjectмережа оперативного постійного струмуuk
dc.subjectопір ізоляціїuk
dc.subjectгідроелектростанціяuk
dc.subjectNetwork Operations DC insulation resistanceen
dc.subjecthydropoweren
dc.titleCтатистичні дослідження закономірностей зміни опору ізоляції мереж оперативного постійного струму гідроелектростанційuk
dc.typeArticle
dc.identifier.udc621.316


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу