Недавние добавления

 • Animus/anima, animus/mens: накопичення неперекладності 

  Хома, О. І.; Khoma, O. (ВНТУ, 2010)
  Проаналізовано зміни статусу animus як пізнавальної інстанції у латиномовних філософських текстах від Лукреція до Декарта. Визначено, що з плином часу цей термін ставав дедалі маргінальнішим, поступово втрачаючи визначеність ...
 • Θυμός/ψυχή та animus/аnima: Від архаїки до класики 

  Чухрай, Е.; Chukhray, E. (ВНТУ, 2010)
  Проаналізовано запропоновані Ричардом Брокстоном Оніансом анатомічну локалізацію Гомерових θυμός і ψυχή, та їх тлумачення як прообразів, відповідно, animus і animа ранньої латинської філософії. На основі цього зроблено ...
 • Соловьевцы: Виртуальная любовь по Андрею Белому 

  Кузнецов, В.; Кузнєцов, В.; Нерушева, Л.; Kuznetsov, V.; Nerusheva, L. (ВНТУ, 2010)
  Данная работа посвящена одному из духовных наследников Вл. Соловьева – выдающемуся литератору и мыслителю Андрею Белому. В статье показано свойственное символистам слияние граней между теорией, литературным творчеством и ...
 • Вавилонская башня как пример реизма 

  Домбровский, Б. (ВНТУ, 2010)
  Построение башни в Вавилоне трактуется как проявление творчества, сравнимого по своему замыслу с творчеством Бога. Высказывается предположение, что результатом такого творчества оказалось разделение некогда единого языка, ...
 • Започаткування екзистенційно-темпоральної проблематики у філософії Мартина Гайдеґера: Марбурзька лекція «Поняття часу» (1924) 

  Дахній, А. (ВНТУ, 2010)
  На основі Марбурзької лекції "Поняття часу" (1924) у статті досліджуються джерела утвердження та розробки питання часу у філософії М. Гайдеґера. Час розглядається мислителем передовсім в екзистенційно-філософській сфері, ...
 • Джон Стюарт Міл проти Вільяма Гемілтона: Боротьба за філософську спадщину Британського емпіризму 

  Панич, О. (ВНТУ, 2010)
  В статті аналізуються основні лінії полеміки Джона Стюарта Міла проти його старшого сучасника Вільяма Гемілтона. Показано, що основним контекстом цієї полеміки є боротьба за філософську спадщину британського емпіризму: ...
 • Два отрывка Лейбница о свободе 

  Шевцов, С. (ВНТУ, 2010)
  Предметом данной статьи является применение Лейбницем логического и математического методов при рассмотрении проблемы свободы. Сам Лейбниц считает, что именно такой методологический подход позволил ему найти вер-ное решение ...
 • Світло інтелекту й світло слави: Метафізика пізнання у Св. Томи Аквінського 

  Баумейстер, А. (ВНТУ, 2010)
  У статті досліджуються головні принципи епістемології Томи Аквінського. Виявляється внутрішній зв'язок Аквінатової концепції раціональності з кінцевою метою пізнання – з Богом. Особлива увага приділяється теорії інтелекту, ...
 • Animal 

  Депра, Н.; Depraz, N. (ВНТУ, 2010)
  В статті проаналізовано істотні відмінності змісту іменників ζῷον (ζῶντες/ζῷα)/θηρίον, animal/bestia, Animal/Tier/Bestie, animal/bête, що позначають у, відповідно, давньогрецькій, латинській, німецькій та французькій мовних ...
 • Філософсько-правові проблеми у дисертації Богдана Кістяківського «Gesellschaft und Einzelwesen…» 

  Альчук, М. (ВНТУ, 2010)
  Стаття присвячена розглядові проблем методології соціальних наук та правознавства у дисертації Богдана Кістяківського «Gesellschaft und Einzelwesen. Eine methodologische Studie» (1898). Проаналізовано європейські джерела ...
 • Досвід вчинку особи в теорії Кароля Войтили 

  Савинська, І. (ВНТУ, 2010)
  Стаття містить інтерпретацію доповіді Кароля Войтили «Особова структура самовизначення», а також – базових аспектів теорії особового вчинку, створеної польським мислителем. Тема самовизначення особи є центральною для ...
 • Особова структура самовизначення 

  Войтила, К.; Wojtyla, K. (ВНТУ, 2010)
  Доповідь «Особова структура самовизначення» представлена 23 IV 1974 р. у Неаполі на Конгресі до 700-ліття смерті св. Томи, організованого 17–24 квітня 1974 р. в Римі-Неаполі заходами ордену домініканців; доповідь також ...