Recent Submissions

 • Глибина різкості, або Перипетії феноменологічної саморефлексії 

  Циба, В. (ВНТУ, 2012)
  У статті розглянуто проблему феноменологічного методу крізь призму його застосування для подолання метафізичної відокремленості онтології, епістемології та антропології. Автор показує, що тлумачити феноменологію як підсумок ...
 • Проблема смысла жизни в философии Николая Бердяева 

  Титаренко, С.; Кислая, Е.; Чекер, Н. (ВНТУ, 2012)
  В статье рассматривается ранее не изученная проблема смысла человеческой жизни в философском учении Николая Бердяева. В научный оборот впервые вводятся идеи, полученные в результате интерпретации лекционных курсов русского ...
 • Перекладачі-першопрохідці: Києво-Могилянські філософські курси в перекладах 1960-70-х років 

  Симчич, М. (ВНТУ, 2012)
  Стаття присвячена українським перекладам філософських курсів, прочитаних у Києво-Могилянській Академії у ХVII-XVIII ст. У 1966 році в Інституті філософії АН Української РСР розпочався дослідницький проект з вивчення ...
 • «Wahrnehmung»: лексичні ігри Геґеля 

  Бютґен, Ф.; Büttgen, P. (ВНТУ, 2012)
  First Ukrainian translation of Philippe Büttgen’s article «"Wahrnehmung“: les jeux lexicaux de Hegel» (Vocabulaire Européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles. Paris: Seuil, & Le Robert, 2004, pp. ).
 • Perception, Apperception 

  Фішан, М.; Fichant, M. (ВНТУ, 2012)
  Матеріал з ІІІ тому українського видання ЄСФ, що має вийти друком 2013 року у видавництві «Дух і літера». Перекладено за Fichan, M. (2004). Perception, aperception. In B. Cassin (Ed.). Vocabulaire européen des philosophies: ...
 • Геній 

  Pons, A.; Понс, А. (ВНТУ, 2012)
  В статті представлено один з матеріалів ІІІ тому українського видання «Європейського словника філософій» (далі – ЄСФ), що 2013 року вийде друком у видавництві «Дух і літера». Йдеться про переклад статті Pons A. Genie // ...
 • Соловьевцы: Блок – Рыцарь незнакомки. Статья 1. Сотворение прекрасной дамы 

  Nerusheva, L.; Kuznetsov, V.; Кузнецов, В.; Кузнєцов, В.; Нерушева, Л. (ВНТУ, 2012)
  Данная работа продолжает цикл статей, посвященных эротософии Серебря-ного века. В ней рассматривается процесс формирования блоковской философии любви и пола. Авторы формулируют проблему взаимоотношений эротософии Блока с ...
 • Apercevoir, perceptio і perception: Декарт перед проблемою самоперекладу 

  Хома, О. І.; Khoma, O. (ВНТУ, 2012)
  В статті пояснено змістовні невідповідності між граматично спорідненими термінами apercevoir/percevoir/percipere, aperception/perception, а також perceptio/perception у французькому філософському лексиконі середини ХVІІ ...
 • Пирс vs Декарт: опыт и метафизика 

  Ратникова, Е. (ВНТУ, 2012)
  В статье проанализирована концепция метафизики в прагматизме Чарльза Сандерса Пирса и описаны четыре основных значения понятия «опыт», состав-ляющего ее основу. Критика Декарта Пирсом рассмотрена с позиций современ-ной ...
 • Лосевская интерпретация эстетики Шеллинга 

  Деревянко, К.; Derevyanko K. (ВНТУ, 2012)
  Статья посвящена анализу особенностей интерпретации эстетики Шеллинга в работе Лосева «Самое само». Показано, что лосевский перевод «Философии искусства» деформирует некоторые представления Шеллинга об абсолюте, искусстве ...
 • Автентичність перед обличчям смерті: танатологічна проблематика у мисленні Мартина Гайдегера і Льва Толстого 

  Дахній, А.; Dakhniy A.; Дахний А. (ВНТУ, 2012)
  У статті аналізується феномен смерті в інтерпретації екзистенційного мислення. Екзистенційне мислення як міждисциплінарне містить у собі літератур-ний та філософський підходи. Останні ілюструються на прикладі текстів М. ...
 • What We May Say to Hare in The Light of Kantian Ethics? 

  Мір-Мохаммаді, С. М. Х.; Mir-Mohammadi, S.M. H. (ВНТУ, 2012)
  Some Kantian philosophers, like R. M. Hare, hold that weakness of will is impossible. The reason is that when an agent agrees to do an action, according to his evaluative judgment it will be understood as «He shall do that ...
 • Джерела і приховані мотиви фундаментальної онтології 

  Баумейстер, А. (ВНТУ, 2012)
  У статті досліджуються теоретичні джерела і приховані мотиви фундаментальної онтології Мартина Гайдеґера. Базовими текстами для аналізу обираються Гайдеґерові лекції початку 20-х років: «Вступ до феноменології релігії» та ...
 • Память Монад в системе «Предустановленной гармонии» 

  Шевцов, К. (ВНТУ, 2012)
  Лейбниц выступает против онтологического аргумента Ансельма и Декарта, потому что не находит в нем доказательства возможности понятия Бога, а именно обоснования непротиворечивости этого понятия. Поскольку последнее, в числе ...
 • «Перша» філософія і естетика Михайла Бахтіна: спроба подолання трансцендентального підходу у філософській думці 

  Юдін, А. (ВНТУ, 2012)
  У статті пропонується аналіз ранніх праць М. М. Бахтіна «Мистецтво й відповідальність» та «До філософії вчинку», який показує, що філософський шлях російського мислителя розвивався значною мірою паралельно шляхові західної ...
 • Філософія вчинку Бахтіна в контексті антиметафізичних проектів пізньомодерної європейської філософії 

  Панич, О. (ВНТУ, 2012)
  Філософія вчинку Бахтіна розглядається як антиметафізичний проект, що виникає в процесі самозаперечувального розвитку його первинної метафізики. Бахтінська версія самозаперечувального перетворення первинної метафізики на ...