Show simple item record

dc.contributor.advisorАзарова, А. О.uk
dc.contributor.authorЖалін, Ю. О.uk
dc.date.accessioned2019-06-14T12:28:58Z
dc.date.available2019-06-14T12:28:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationМатематична модель та методи управління інноваційною привабливістю підприємств харчової промисловості (на прикладі приватного акціонерного товариства "Мурованокуриловецький завод мінеральної води "Регіна") [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. Ю. О. Жалін ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет менеджменту та інформаційної безпеки ; Кафедра менеджменту, маркетингу та економіки. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,02 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25849
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, проф. Азарова А. О.uk
dc.description.abstractУ магістерській роботі було розглянуто теоретичні та практичні аспекти інноваційної привабливості на вітчизняних підприємствах. Вивчено переваги та недоліки існуючих підходів до оцінювання інноваційної привабливості підприємства. Проаналізовано та оцінено основні фінансово-економічні показники господарської діяльності Мурованокуриловецького заводу «Регіна». Для оцінювання рівня інноваційної привабливості підприємства було розроблено відповідну математичну модель на базі нечіткої логіки. Для підвищення рівня інноваційної привабливості підприємства складено комплексно-цільову програму засобами СППР «Солон-2», на основі якої запропоновано шляхи покращення інноваційної привабливості досліджуваного підприємства.uk
dc.description.abstractIn the master's thesis the theoretical and practical aspects of innovative attractiveness at domestic enterprises were considered. The advantages and disadvantages of existing approaches to assessing the innovative attractiveness of the enterprise were studied. The main financial and economic indicators of the economic activity of the Murovanakurilovka plant "Regina" were analyzed and evaluated. To assess the level of innovation attractiveness of the enterprise, an appropriate mathematical model based on fuzzy logic was developed. To increase the level of innovative attractiveness of the company, a comprehensive program was developed by means of SPPR Solon-2, on the basis of which the ways of improving the innovative attractiveness of the investigated enterprise were proposed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectінноваційна привабливість підприємстваuk
dc.subjectінноваційний процесuk
dc.subjectфінансова стійкістьuk
dc.subjectрентабельністьuk
dc.subjectліквідністьuk
dc.subject073
dc.titleМатематична модель та методи управління інноваційною привабливістю підприємств харчової промисловості (на прикладі приватного акціонерного товариства "Мурованокуриловецький завод мінеральної води "Регіна")uk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record