Show simple item record

dc.contributor.authorГригоренко, І. В.uk
dc.contributor.authorЯнченко, О. Б.uk
dc.contributor.authorКоц, І. В.uk
dc.date.accessioned2020-03-30T15:39:13Z
dc.date.available2020-03-30T15:39:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationГригоренко І. В. Дослідження впливу вібраційного силового навантаження на кристалізацію виливків металевих сплавівІ [Електронний ресурс] / В. Григоренко, О. Б. Янченко, І. В. Коц // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9651.uk
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/28904
dc.description.abstractВ цій доповіді розглянуто результати теоретичного аналізу та оцінювання впливу вібраційного силового навантаження на кристалізацію і структуроутворення виливків металевих сплавів, висвітлені результати проведеного пробного експериментального випробування із застосуванням вібраційного впливу за допомогою розробленого нового устаткування із застосуванням пневматичного вібраційного силового приводу. На підставі отриманих результатів розроблені практичні рекомендації щодо впровадження технології та устаткування у виробничі процеси.uk
dc.description.abstractThis report examines the results of theoretical analysis and evaluation of the effect of vibrating force load on the crystallization and structure formation of metal alloy castings, highlights the results of the experimental pilot test using vibration effects using developed new equipment using pneumatic vibration actuator. On the basis of the obtained results, practical recommendations on the implementation of technology and equipment in production processes were developed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9651
dc.subjectтехнологіяuk
dc.subjectвібраціяuk
dc.subjectкристалізаторuk
dc.subjectвиливокuk
dc.subjectметалеві сплавиuk
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectvibrationen
dc.subjectcrystallizeren
dc.subjectcastingen
dc.subjectmetal alloysen
dc.titleДослідження впливу вібраційного силового навантаження на кристалізацію виливків металевих сплавівuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc621.979.1+669.715
dc.relation.referencesСтрикленд-Констэбл Р. Ф. Кинетика и механизм кристаллизации. Пер. с англ. 2008. – 310 с. (StricklandConstable R.F. Kinetics and mechanism of crystallization. Academic Press, London and New York).ru
dc.relation.referencesМежидов В.Х. Структурные неоднородности образовавшиеся при действии упругих колебаний на кристаллизующийся расплав / В.Х. Межидов, А.С. Эльдарханов // В сб.: тезис докладов Всесоюзной технической конференции «Пути развития научно-технического прогресса в НГП». – М.: ЦПНТОНГП им. Губкина, 2006. – С. 122.ru
dc.relation.referencesЭльдархамов А.С. Иисследование эффективности действия различных видов вибрации на структуру и свойства кристаллизующегося стального слитка / А.С. Эльдарханов, М.А. Баталов // В сб.: процессы разливки, модифицирования и кристаллизации стали и сплавов, 2010, 4.1. – С. 23-26.ru
dc.relation.referencesДобаткин В.И., Эскин Г.И. Литье с применением ультразвуковой обработки расплава / В.И. Добаткин, Г. И. Эскин // В Справочнике «Специальные способы лиття». Под ред. В.А. Ефимова. – М.: Машиностроение, 1995. – С. 436.ru
dc.relation.referencesГригоренко І. В. Товарознавча оцінка ювелірних виробів на основі сплавів червоного золота з модифікуючими домішками [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.08 / Григоренко Інна Василівна ; Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – 20 с.uk
dc.relation.referencesПастухова Е.А. Вплив низькочастотних пружних коливань в кавітаційному режимі на розплав алюмінію в литому стані [Текст] / Е.А.Пастухова, E.A Попова, Л.Є. Бодрова // Зб. наук. тр. IV семінару "Оптимізація складу, структури і властивостей металів, оксидів, композиційних, нано-та аморфних матеріалів ". 2002 р. – С.144-162.uk
dc.relation.referencesЭльдорхамов А.С. Исследование условий роста кристаллов в поле упругих волн // Процессы лиття [Текст] / А.С. Эльдорхамов. – 1995. – №4. – С.49.ru
dc.relation.referencesМорин С.В. Комплексное исследование вибрационного воздействия на кристализацию и свойства отливок из алюминиевых сплавов [Текст] / С.В. Морин. – 2005. – 168сru
dc.relation.referencesПат. 21376 UA, МПК B06B 1/18. Пневматичний вібратор [Текст] / І. В. Коц, В. В. Петрусь, А. Б. Насіковський, О. Ю. Дец (Україна). - № u200609936 ; заявл. 18.09.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. - 2 с. : кресл.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record