Show simple item record

dc.contributor.authorАзарова, А. О.uk
dc.contributor.authorОверченко, Ю. О.uk
dc.contributor.authorТкачук, Л. М.uk
dc.date.accessioned2020-04-05T21:52:13Z
dc.date.available2020-04-05T21:52:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationАзарова А. О. Оцінювання рівня захищеності українських банків від кібернетичних атак [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, Ю. О. Оверченко, Л. М. Ткачук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9471.uk
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/29743
dc.description.abstractУ роботі вивчено стан захищеності української банківської системи від кібернетичних атак хакерів. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу, який би примусив банківські структури використовувати комплексно систему програмних і апаратних засобів, які б дозволили забезпечити високий рівень захищеності своєї інфраструктури із збереженням достатньої ефективності бізнес-процесів. Доцільність впровадження такої системи є наявність ефектів синергії та емерджентності, які уможливлюють отримання додаткового системного ефекту, який виникає під час взаємодії двох чи більше компонентів системи, причому їх сукупна дія суттєво переважає суму впливів окремо взятих компонентів, а також появі особливих властивостей у системі елементів, не притаманних її підсистемам (апаратному чи програмному рівням захисту) або їх сумі. Запропоновано низку взаємопов’язаних елементів такої системи, що уможливлюють високий рівень захисту банківської сфери від кібератакuk
dc.description.abstractThe paper deals with the state of security of the Ukrainian banking system against cyberattacks by hackers. The feasibility of applying a systematic approach that would force banking structures to use a comprehensive system of software and hardware to ensure a high level of security of their infrastructure while maintaining sufficient efficiency of business processes is substantiated. The feasibility of implementation of such a system is the presence of synergy and emergence effects which make it possible to obtain an additional system effect that occurs during the interaction of two or more components of the system and their combined action significantly outweighs the amount of effects of individual components, as well as the appearance of special properties in the system of elements, not inherent in its subsystems (hardware or software security levels) or their sum. A number of interconnected elements of such a system are offered, which allow a high level of protection of the banking sector against cyberattacks.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2020/paper/view/9471
dc.subjectкібератакаuk
dc.subjectсистемний підхідuk
dc.subjectзахист інформаціїuk
dc.subjectбанківська сфераuk
dc.subjectcyberattacken
dc.subjectsystem approachen
dc.subjectinformation securityen
dc.subjectbankingen
dc.titleОцінювання рівня захищеності українських банків від кібернетичних атакuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc004.056.5
dc.relation.referencesЯремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Комплексні системи захисту інформації : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2017. 120 с.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Желюк Н. С. Вибір, планування та реалізація стратегії розвитку підприємства. Актуальні проблеми економіки. №12. 2010. С. 91–100.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Гаврилова О. В. Розробка методики визначення економічної безпеки підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. Вип.191, т. III. С. 719–727.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Антонюк О. В. Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення. Вінниця : ВНТУ, 2012. 168 с.uk
dc.relation.referencesРоманец Ю. В., Тимофеев П. А., Шаньгин В. Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Под ред. В. Ф. Шаньгина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Радио и связь, 2001. 376 с.ru
dc.relation.referencesЩеглов А.Ю. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. СПб.: Наука и техника, 2004. 384 с.ru
dc.relation.referencesАзарова А. О., Ткачук Л. М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Хошаба О. М. Публічне управління та адміністрування в контексті захисту його інформаційного простору. Вісник Житомирського державного тех-нічного університету. 2019. № 2. С.149–155.uk
dc.relation.referencesАзарова А.О., Мисько Ю. О., Сембрат Д. С. Розробка програмних модулів ідентифікації користувача за відбитками пальців через смартфон з подальшою авторизацією. Тези XLVII науково-технічної конференції ВНТУ. 2018. URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22446.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Гудзь В. О., Блонський В. О. Управління та адміністрування захистом інформації шляхом локалізації закладних пристроїв на основі індитикатора електромагнітних випромінювань. Тези XLVIII науково-технічної конференції ВНТУ. 2019. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7335/6122uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Гудзь В. О., Блонський В. О. Управління інформаційною безпекою в державних установах на основі біометричної аутентифікації відбитків пальців для захисту інформації від несанкціонованого доступу. Тези XLVIII науково-технічної конференції ВНТУ. 2019. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7429uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Чайковська Я. В. Вдосконалення методу вбудовування цифрових водяних знаків на основі квантування для підвищення рівня захисту PDF файлів. Тези XLVIII науково-технічної конференції ВНТУ. 2019. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/7828uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Хісматулліна В. Ф. Електронні засоби політики інформаційної безпеки на державних підприємствах. Тези XLVIII науково-технічної конференції ВНТУ. 2019. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2019/paper/view/6889.uk
dc.relation.referencesАзарова А.О., Азарова Л. Є., Ткачук Л.М., Шиян А. А., Нікіфорова Л. О., Кудлик А. В. Комп’ютерна програма «Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання у процесах публічного управління». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №90163 від 25.06.19 р. Заявка №91534 від 10.06.2019 р.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Азарова Л. Є., Каплун І. С., Щербатюк А. В. Комп’ютерна програма „Захист інформації від несанкціонованого копіювання шляхом прив’язки до унікальних параметрів вінчестера і використання ключа активації”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79708. Заявка від 05.06.2018 р. №80958. Дата реєстрації 11.06.2018 р.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Азарова Л. Є., Каплун І. С., Щербатюк А. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79707. Розробка контролеру кодового доступу до сейфа на мікроконтролері Arduino. Заявка від 05.06.2018 р. №80960. Дата реєстрації 14.06.2018 р.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Азарова Л. Є., Бадя Ю. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №80464. Комп’ютерна програма „Мобільний додаток для захищеного передавання конфіденційних даних у смартфонах”. Заявка від 12.06.2018 р. №81238. Дата реєстрації 24.07.2018 р.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Азарова Л. Є., Мисько Ю. О., Колган В. А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79708. Комп’ютерна програма „Програмний модуль ідентифікації користувача за відбитками пальців через смартфон з подальшою авторизацією” Заявка від 05.06.2018 р. №80951. Дата реєстрації 11.06.2018 р.uk


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record