Останні додані

 • Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Оранська, Н. О. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017-06)
  Метою роботи є систематизація методичних підходів до оцінювання ефективності антикризового управління за умов інноваційного розвитку для запобігання кризового стану на підприємстві. У статті розглянуто основні методики ...
 • Фінансовий аналіз та звітність 

  Єпіфанова, І. Ю.; Джеджула, В. В. (ВНТУ, 2017)
  В практикумі розглянуті фундаментальні основи проведення практичного аналізу фінансового стану підприємства на підставі його фінансової звітності та характерних практичних задач, тестів. Практикум розроблено відповідно до ...
 • Інновації в системі управління енергозбереженням промислових підприємств 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Мукачівський державний університет, 2017)
  В статті розглянуто особливості впровадження інноваційних рішень в системі управління енергозбереженням вітчизняних підприємств. Акцентовано увагу на перспективному напрямку енергозбереження – використанні сонячної енергії ...
 • Світовий досвід реалізації стандартів «зеленого» будівництва 

  Сердюк, В. Р.; Франишина, С. Ю. (ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», 2017)
  У статті розглянуто зарубіжний досвід сертифікації в області «зеленого» будівництва, виділені головні переваги найбільш відомих в світі «зелених» стандартів. Проведений аналіз критеріїв рейтингової оцінки об’єктів, що ...
 • Організаційно-управлінське забезпечення процесу підвищення енергетичної ефективності виробництва 

  Сердюк, Т. В.; Франишина, С. Ю. (ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», 2017)
  У статті розглянуто комплекс законодавчо-нормативного забезпечення в сфері енергозбереження для координації організаційно-управлінських зусиль підвищення енергетичної ефективності діяльності підприємства. Визначено важливість ...
 • Особливості формування інноваційної стратегії вітчизняними підприємствами 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Національна металургійна академія України, 2017)
  Систематизовано сучасні підходи до сутності інноваційної стратегії. Встановлено, що перспективним напрямом активізації інноваційної стратегії є впровадження стратегічних карт та системи збалансованих показників. У зв’язку ...
 • Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю.; Цвик, О. Г. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017)
  Метою написання статті є систематизація підходів щодо розгляду інноваційної діяльності вітчизняних підприємств як провідного чинника забезпечення конкурентоспроможності. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що ...
 • Закономірності зміни вологи і внутрішнього напруження в процесі сушіння дерев'яних заготовок 

  Іванішена, К. В.; Коц, І. В. (Хмельницький національний університет, 2007)
  В статті розглянуті основні закономірності зміни вологи і внутрішніх напруг, що виникають в процесі сушіння деревини. Обгрунтовані особливості іх розрахунку дають можливість визначити раціональні параметри сушильного агента.
 • Нова технологія та устаткування для виготовлення бітумної емульсії 

  Бауман, К. В.; Борисенко, А. А.; Бауман, Е. В.; Bauman, K. V.; Borisenko, A. A. (Національний транспортний університет, 2008)
  Наведена нова кавітаційна технологія приготування бітумних емульсій та устаткування для її реалізації.
 • Нова технологія виготовлення бітумної емульсії 

  Бауман, К. В.; Бауман, Е. В.; Bauman, K. V. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2008)
  Наведена установка для приготування бітумних емульсій, яка забезпечує отримання якісної готової продукціїї при зниженні енергоємності виробництва, спрощенні конструктивного виконання устаткування та дає змогу здійснювати ...
 • Кавітаційна установка для приготування бітумних емульсій 

  Бауман, К. В.; Бауман, Е. В.; Bauman, K. V. (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2008)
  Проведено аналіз існуючих установок для приготування бітумних емульсій. Запропонована конструкція нової бітумно-емульсійної установки з кавітаційним диспергатором, яка порівняно із традиційними установками є більш енергоощадною ...
 • Установка для приготування бітумних емульсій 

  Бауман, К. В.; Бауман, Е. В.; Bauman, K. V.; Коц, І. В; Коц , И. В.; Kots, I. V. (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008)
  Розглянуто конструктивне виконання та принцип дії установки для приготування бітумних емульсій, які широко застосовуються у промислово-цивільному будівництві та при спорудженні та ремонті автомобільних доріг. Запропонована ...
 • Математична модель емульгування бітуму в кавітаційній установці 

  Бауман, К. В.; Бауман, М. Р.; Бауман, Е. В.; Bauman, K. V.; Bauman, M. R. (Софійський університет Святого Климента Охридського, 2012)
  На основі проведеного багатофакторного експерименту встановлені взаємозалежності між властивостями оброблюваної сировини та параметрами і характеристиками нового запропонованого кавітаційного устаткування. Проведено ...
 • Оптимізація процесу приготування бітумної емульсії на кавітаційній установці 

  Бауман, К. В.; Коц, І. В.; Бауман, Е. В.; Коц, И. В.; Bauman, K. V.; Kots, I. V. (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, 2012)
  Розроблена конструкція експериментальної установки, принцип роботи якої основан на кавітаційній обробці компонентів бітумної емульсії. В установці регулюється тиск на вході в кавітаційний диспер гатор, положення кавітатора ...
 • Місце та роль раціоналізаторської діяльності в сучасній системі господарювання 

  Сердюк, Т. В.; Франишина, С. Ю. (ВНТУ, 2016)
  З метою поєднання історичного та змістовного аспектів раціоналізаторства, в статті висвітлено сутність та значення раціоналізаторських пропозицій в діяльності підприємства. Здійснено огляд теоретико-методологічних підходів ...
 • Забезпечення економічного зростання в умовах кризового стану 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (Національна академія Національної гвардії України, 2016)
  Сформовано пропозиції із забезпечення економічного зростання в умовах кризового стану. Визначено, що в сучасних умовах напрямками забезпечення інноваційного зростання підприємств є їх укрупнення, впровадження інновацій в ...
 • Збірник практичних завдань для організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» 

  Джеджула, В. В.; Єпіфанова, І. Ю. (ВНТУ, 2017)
  В електронному навчальному посібнику наведено питання для самостійного контролю знань студентів, задачі, тестові завдання, словник термінів. Електронний навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою дисципліни ...
 • Повышение энергетической эффективности – главный приоритет экономической безопасности страны 

  Сердюк, Т. В.; Франишина, С. Ю. (Череповецкий государственный университет, 2016)
  Сегодня уровень эффективности энергопотребления – важный фактор, влияющий на состояние экономики страны в целом.
 • Особливості експлуатаційних властивостей автоклавного газобетону 

  Сердюк, В. Р.; Августович, Б. І.; Сідлак, О. С. (ВНТУ, 2016)
  В даній статті наведені результати дослідження стану виробництва автоклавного газобетону в Україні та сусідніх країнах. Відображені нормативні вимоги щодо термічного опору огороджуючих конструкцій. Розглянуті особливості ...
 • Сучасні підходи комплексної утилізації фосфогіпсу та золи-винос 

  Сердюк, В. Р.; Сідлак, О. С. (ВНТУ, 2016)
  В даній статті наведена інформація про сучасні технології переробки фосфогіпсів. Показано, що в умовах наявності відкритих відвалів фосфогіпс являються джерелом забруднення територій. Приведені результати активації золи-виносу ...

View more