Recent Submissions

 • Розпаралелення обчислення канонічного розкладу числа на множники 

  Процько, І. О.; Грищук, О. В.; Prots’ko, I. O.; Gryschuk, O. V.; Процько, И. Е.; Грыщук, А. В. (ВНТУ, 2019)
  В статті розглянуто обчислення канонічного розкладу числа на множники з використанням модифікованого методу пробних ділень. Виконання операцій ділення числа розкладу на прості числа для перевірки на кратність вимагає ...
 • Метод чисельного моделювання гідродинамічних процесів 

  Іванчук, Я. В.; Яровий, А. А.; Коваль, К. О.; Ivanchuk, Y. V.; Yarovyi, А. А.; Koval, К. О.; Иванчук, Я. В.; Яровой, А. А.; Коваль, К. О. (ВНТУ, 2019)
  У даній статті наведений чисельний метод моделювання, який застосовується при дослідженні динаміки суцільних в’язких слабостиснених рідин на основі системи рівнянь нерозривності і Нав’є-Стокса. У запропонованому методі ...
 • Асоціативні процесори з паралельно-послідовною обробкою даних 

  Мартинюк, Т. Б.; Денисюк, Н. О.; Круківський, Б. І.; Martyniuk, T. B.; Denysiuk, N. O.; Krukivskyi, B. I.; Мартынюк, Т. Б.; Денисюк, Н. А.; Круковский, Б. И. (ВНТУ, 2019)
  Розробка асоціативної пам’яті та паралельних методів асоціативної обробки масивів даних дозволяє подолати обмеження адресного (послідовного) доступу до пам’яті та збільшити швидкодію необчислювальних операцій. Серед методів ...
 • Високолінійні буфери й масштабатори напруги на біполярних транзисторах із низьким вхідним струмом 

  Азаров, О. Д.; Медяний, Р. М.; Фігас, А. С.; Azarov, O. D.; Medyaniy, R. M.; Figas, A. S.; Азаров, А. Д.; Медяный, Р. М.; Фигас, А. С. (ВНТУ, 2019)
  Буферні пристрої і масштабатори напруги широко застосовуються в різноманітних аналого-цифрових системах, коли потрібно узгодити сигнал у вигляді напруги від малопотужного давача з навантаженням, яке споживає істотно більшу ...
 • Інформаційна технологія побудови інтелектуальних систем виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків 

  Польгуль, Т. Д.; Polhul, T. D. (ВНТУ, 2019)
  У роботі запропоновано інформаційну технологію побудови інтелектуальних систем виявлення шахрайства при інсталю-ванні мобільних додатків, яку бажано використовувати при розробці такого класу систем. Здійснено інтелектуальну ...