Recent Submissions

 • Обчислювальна складність мережевої моделі сортування лінійного масиву чисел 

  Мартинюк, Т. Б.; Черняк, О. І.; Круківський, Б. І.; Мохамед Салем Нассер Мохамед; Martyniuk, T. B.; Chernyak, O. I.; Krukivskyi, B. I.; Mohamed Salem Nasser Mohamed; Мартынюк, Т. Б.; Черняк, А. И.; Круковский, Б. И. (ВНТУ, 2019)
  При розробці розвиненого програмного та апаратного забезпечення для сучасних обчислювальних засобів інтерес пред- ставляють удосконалені методи асоціативної обробки інформації, а саме процедури сортування і вибору. Це ...
 • Архітектура системи дедублікації та розподілу даних у хмарних сховищах під час резервного копіювання 

  Русин, Б. П.; Погрелюк, Л. В.; Висоцька, В. А.; Осипов, М. М.; Варецький, Я. Ю.; Капшій, О. В.; Rusyn, B. P.; Pohreliuk, L. V.; Vysotska, V. A.; Osypov, M. M.; Varetsky, J. Y.; Kapshiy, O. V.; Русын, Б. П.; Погрелюк, Л. В.; Высоцька, В. А.; Осыпов, М. М.; Варецькый, Я. Ю.; Капший, А. В. (ВНТУ, 2019)
  Розроблена та детально описана концептуальна модель системи. Розроблена інтелектуальна система дедуплікації та розподілу даних у хмарному сховищі, описано опис програмного забезпечення, розглядаються етапи роботи користувача. ...
 • Резистивні матричні дільники струму для багаторозрядних ЦАП із ваговою надлишковістю 

  Азаров, О. Д.; Обертюх, М. Р.; Кирилащук, С. А.; Azarov, O.; Obertyukh, M.; Kirilashchuk, S.; Азаров, A. Д. (ВНТУ, 2019)
  У статті розглянуті резистивні матричні дільники струму, які можуть застосовуватися в багаторозрядних цифроаналого-вих і аналогоцифрових перетворювачах з ваговою надлишковістю. Розглянуто запропоновані підходи щодо побудови ...
 • Алгоритм розпізнавання та коригування пошкоджених QR-кодів 

  Квєтний, Р. Н.; Іванов, Ю. Ю.; Півошенко, В. В.; Васюра, А. С.; Kvyetnyy, R. N.; Pivoshenko, V. V.; Ivanov, Yu. Yu.; Vasyura, A. S.; Кветный, Р. Н.; Пивошенко, В. В.; Иванов, Ю. Ю.; Васюра, А. С. (ВНТУ, 2019)
  Інтенсивний розвиток інформаційних технологій призвів до створення систем обміну даними, які застосовують комбіноване стиснення, захист від пошкоджень та зберігання інформації. Подібні системи зазвичай використовують ...
 • Оптико-електронні технології оцінювання зміни периферійного кровообігу при фотонному впливі для комплексного лікування хронічних ускладнень цукрового діабету 

  Злепко, С. М.; Коробов, А. М.; Вуйцік, В.; Клапоущак, А. Ю.; Павлов, В. С.; Козловська, Т. І.; Хоменко, Ж. М.; Zlepko, S. M.; Korobov, A. M.; Wojcik, W.; Klauposhak, A. Yu.; Pavlov, V. S.; Kozlovska, T. I.; Khomenko, Z. M.; Злепко, С. М.; Коробов, А. М.; Вуйцик, В.; Клапоущак, А. Ю.; Павлов, В. С.; Козловська, Т. И.; Хоменко, Ж. Н. (ВНТУ, 2019)
  В статті розглянуто перспективність використання фотоплетизмографічного методу для оцінювання мікроциркулятор- них змін периферійного кровообігу для вивчення процесів, які відбуваються при фотонному фізіотерапевтичному ...
 • Методи попередньої обробки томографічних зображень очного дна 

  Павлов, С. В.; Салдан, Й. Р.; Злепко, С. М.; Азаров, О. Д.; Тимченко, Л. І.; Абраменко, Л. В.; Pavlov, S. V.; Saldan, Y. R.; Zlepko, S. M.; Azarov, O. D.; Tymchenko, L. I .; Abramenko, L. V.; Павлов, С. В.; Салдан, И. Р.; Злепко, С. М.; Азаров, А. Д.; Тимченко, Л. И.; Абраменко, Л. В. (ВНТУ, 2019)
  В статті розглянутий ряд сучасних методів та алгоритмів обробки зображень, а саме: фільтра Кирша, нелінійних філь-трів Роберта та Собела, методів Уолесса та SUSAN, а також реалізовано програмне забезпечення для застосування ...