Recent Submissions

 • Аналіз зображень в оптоелектронній системі з кореляційною матрицею 

  Мартинюк, Т. Б.; Богомолов, С. В.; Фащілін, С. М.; Генеральницький, Є. С.; Мартынюк, Т. Б.; Богомолов, С. В.; Фащилин, С. М.; Генеральницкий, Е. С.; Martyniuk, T. B.; Bohomolov, S. V.; Faschilin, S. M.; Heneralnytskyi, Y. S. (ВНТУ, 2019)
  Кореляційна обробка знаходить ефективне застосування при обробці сигналів та зображень у сфері комп’ютерного зору та дистанційного зондування із супутників. Тому кореляційна обробка є перспективним напрямком аналізу та ...
 • Генератори однакових струмів із високими вихідними опорами для багаторозрядних ЦАП 

  Азаров, О. Д.; Обертюх, М. Р.; Азаров, A. Д.; Azarov, O.; Obertyukh, M. (ВНТУ, 2019)
  У статті наведено принципи побудови генераторів однакових струмів із високими вихідними опорами для використання у багаторозрядних ЦАП. Розглянуто підходи щодо побудови генераторів однакових струмів для багаторозрядних ЦАП ...
 • Метод та програмний засіб застосування метаданих в процесах пошуку 

  Савицька, Л. А.; Коробейнікова, Т. І.; Тягун, В. Д.; Савицкая, Л. А.; Коробейникова, Т. И.; Тягун, Д. Т.; Savytska, L. A.; Korobeinikova, T. I.; Tyagun, D. T. (ВНТУ, 2019)
  Нині дуже популярними є підтримка наукових здобутків науково метричними базами даних. Наука наукометрія дозволяє оцінити глибину науковості статей, дати об’єктивну оцінку новій інформації в тій чи іншій галузі. Наприклад, ...
 • Комплексна система моніторингу сучасних інтерактивних web-ігор 

  Каневський, М. В.; Захарченко, С. М.; Каневский, Н. В.; Kanevskyi, N. V.; Zakharchenko, S. M. (ВНТУ, 2019)
  У даній роботі розглянуто комплексний підхід до моніторингу ключових параметрів сучасних web-ігор. Виділено основні та другорядні параметри моніторингу, також їх було розділено на дві основні категорії для повної незалежності ...
 • Комп'ютерний аналіз 2D ультразвукових зображень кульшового суглобу та вимірювання його геометрії 

  Білинський, Й. Й.; Нікольський, О. І.; Гуральник, А. Б.; Билинський, И. И.; Никольський, А. И.; Гуральник, А. Б.; Bilynskyy, Y. Y.; Nikolskyy, A. I.; Huralnyk, A. B. (ВНТУ, 2019)
  Зроблено огляд систем автоматизованого аналізу медичних зображень для лікування дисплазії кульшового суглобу. Показано, що розвиток комп’ютерних засобів автоматизації аналізу ультразвукових зображень та діагностики дисплазії ...