Останні додані

 • System and algorithm for evaluation of human auditory analyzer state 

  Bachynskiy, M. V.; Azarkhov, O. Yu.; Shtofel, D. Kh.; Horbatiuk, S. M.; Ławicki, T. Ł.; Kalizhanova, A.; Smailova, S.; Askarova, N. (International Society for Optics and Photonics, 2017-08-07)
  The paper discusses questions of human auditory state evaluation with technical means. It considers the disadvantages of existing clinical audiometry methods and systems. It is proposed to use method for evaluating of ...
 • Reaction parameter and modified sensorimotor reaction method for assessment of functional potential of nervous system 

  Shtofel, D. Kh.; Kostishyn, S. V.; Navrotska, K. S.; Zlepko, S. M.; Tymchyk, S. V.; Штофель, Д. Х.; Костішин, С. В.; Навроцька, К. С.; Злепко, С. М.; Тимчик, С. В. (Kherson National Technical University, 2017)
  The article deals with the evaluation of sensorimotor responses with a view to professional selection. For a comprehensive assessment of functional potential of the nervous system we proposed the integral reaction parameter ...
 • Аналіз методів взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами та шляхи їх удосконалення 

  Павлов, С. В.; Думенко, В. П.; Козловська, Т. І.; Марков, С. М.; Павлов, С. В.; Думенко, В. П.; Козловская, Т. И.; Марков, С. М.; Pavlov, S. V.; Dumenko, V. P.; Kozlovska, T. I.; Markov, S. M. (Хмельницький національний університет, 2008-07)
  У статті представлено аналіз основних методів взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами та розглянуто шляхи їх удосконалення
 • Особливості координації м’язової діяльності у стрілків-початківців 

  Штофель, Д. Х.; Вирозуб, Р. М.; Гомолінський, В. О.; Постемська, К. С.; Штофель, Д. Х.; Вырозуб, Р. М.; Гомолинский, В. А.; Постемская, К. С.; Shtofel, D. Kh.; Vyrozub, R. M.; Gomolinsky, V. O.; Postemska, K. S. (Хмельницький національний університет, 2012)
  Ефективне оволодіння початковими навичками спортивної та бойової стрільби і подальше їх вдосконалення повинно ґрунтуватися на розумінні механізмів координації рухів в системі «людина – пістолет». В статті розглянуті ...
 • Аналіз та перспективи застосування лазерних та світлодіодних джерел світла на квантово-розмірних структурах для фотомедицини 

  Осінський, В. І.; Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Камінський, О. С.; Осинский, В. И.; Павлов, С. В.; Тужанский, С. Е.; Каминский, А. С.; Osinskiy, V. I.; Pavlov, S. V.; Tuzhanskiy, S. E.; Kaminskiy, O. S. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010)
  В роботі проаналізовано стан розвитку оптоелектронних технологій, зокрема, напівпровідникових, лазерних та світлодіодних джерел випромінювання, проведено їх порівняльний аналіз, показана перспективність створення ...
 • Лазерні та фотонні джерела світла для фотомедицини 

  Осінський, В. І.; Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Камінський, О. С.; Темчишена, А. В.; Осинский, В. И.; Павлов, С. В.; Тужанский, С. Е.; Каминский, А. С.; Темчишина, А. В.; Osinskiy, V; Pavlov, S. V.; Tuzhanskiy, S. Y.; Kaminskiy, O. S.; Temchyshena, A. V. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010)
  В роботі проведено аналіз, класифікацію та визначено основні особливості застосування лазерних й нелазерних джерел світла у медицині, показано перспективність їх розвитку та використання для фототерапії
 • Аналіз розподілів азимутів та еліптичностей поляризації лазерних зображень плазми крові для діагностики патологічних змін молочних залоз 

  Мінцер, О. П.; Павлов, С. В.; Заболотна, Н. І.; Олійниченко, Б. П.; Минцер, О. П.; Павлов, С. В.; Заболотная, Н. И.; Олийниченко, Б. П.; Mintser, O. P.; Pavlov, S. V.; Zabolotna, N. I.; Oliinychenko, B. P. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011)
  Проведено дослідження лазерних зображень зразків плазми крові трьох груп пацієнтів: здорових, з мастопатією, з раком молочної залози. На основі комплексного статистичного, кореляційного і фрактального аналізу отриманих мап ...
 • Дослідження та розробка нових методів проведення фотодинамічної терапії із використанням лазерного випромінювання 

  Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Холін, В. В.; Чепурна, О. М.; Войцехович, В. С.; Камінський, О. С.; Сахно, А. М.; Попов, В. Д.; Магдебура, С. О.; Штонь, І. О.; Гамалія, М. Ф.; Тужанский, С. Е.; Холин, В. В.; Чепурна, О. Н.; Каминский, А. С.; Магдебура, С. А.; Штонь, И. О.; Гамалея, Н. Ф.; Pavlov, S. V.; Tuzansky, S. E.; Holin, V. V.; Chepurna, O. M.; Voytsehovich, V. S.; Kaminsky, A. S.; Sahno, A. M.; Popov, V. D.; Magdebura, S. A.; Shton, I. O.; Gamaleya, N. F. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  У роботі порівнюються класичний метод проведення фотодинамічної терапії шляхом безперервного опромінення пухлин та розроблений нами метод лазерного сканування. Новий метод полягає в опроміненні пухлин променем малої ...
 • Методологія реалізації оптико-електронного каналу офтальмоскопа для діагностування патологій сітківки ока 

  Рожман, А. О.; Павлов, С. В.; Івасюк, І. Д.; Тарновський, М. Г.; Рожман, А. А.; Павлов, С. В.; Ивасюк, И. Д.; Тарновский, Н. Г.; Rozhman, A. O.; Pavlov, S. V.; Ivasyuk, I. D.; Tarnowski, M. G. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013)
  Розглянуто основні принципи реалізації оптико-електронного каналу фотографічного офтальмоскопа для діагностування патологій сітківки ока та його побудови на оптико-електронній елементній базі
 • Research of optical properties of biotissue on the basis of numeral modeling of photons transport 

  Rovira, R. H.; Pavlov, S. V.; Azarov, O. D.; Kaminsky, A. S.; Ровіра, Р. Х.; Павлов, С. В.; Азаров, О. Д.; Камінський, О. С.; Ровира, Р. Х.; Павлов, С. В.; Азаров, А. Д.; Каминский, А. С. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012)
  The research of subsurface structures of skin by means of optical radiation has significant advantages com- pared with other techniques. To evaluate these structures, all the existing methods depend on the backscattered ...
 • Метод и поляриметрическая система локальной дифференциации патологий анизотропных биотканей 

  Ровира, Р. У.; Тужанский, С. Е.; Савенков, С. Н.; Павлов, С. В.; Чунихина, Е. И.; Коломиец, И. С.; Климов, А. С.; Ровіра, Р. У.; Тужанський, С. Є.; Савенков, С. М.; Чуніхіна, О. І.; Коломієць, І. С.; Клімов, А. С.; Rovira, R. H.; Тuzhanskyi, S. Y.; Savenkov, S. М.; Pavlov, S. V.; Chunihina, О. І.; Kolomiets, І. S.; Klimov, A. S. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  Рассмотрен метод локальной поляриметрической дифференциации патологических изменений анизотропных биотканей на основе анализа параметров анизотропии, которые получены в процессе обработки экспериментальных локальных матриц ...
 • Підвищення ефективності фотодинамічної терапії шляхом вибіркового лазерного сканування пухлини, залежно від наявності флуоресценції 

  Чепурна, О. М.; Штонь, І. О.; Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Утрерас, А.; Войцехович, В. С.; Попов, В. Д.; Каптановський, В. Є.; Холін, В. В.; Гамалія, М. Ф.; Чепурна, О. Н.; Штонь, И. А.; Тужанский, С. Е.; Каптановский, Е. В.; Холин, В. В.; Гамалея, Н. Ф.; Chepurna, O. M.; Shton, I. O.; Pavlov, S. V.; Tuzhansky, S. E.; Utreras, A.; Voytsehovych, V. S.; Popov, V. D.; Kaptanovsky, E. V.; Holin, V. V.; Hamaleia, N. F. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  Здійснено порівняння загальноприйнятої методики проведення фотодинамічної терапії шляхом опромінення пухлини в неперервному режимі та розробленого авторами методу вибіркового лазерного сканування. Запропонований метод ...
 • Метод побудови інформаційного забезпечення санаторно-курортної установи 

  Моторний, А. П.; Злепко, С. М.; Павлов, С. В.; Азархов, О. Ю.; Бєлоусова, О. В.; Motornyi, A. P.; Zlepko, S. M.; Pavlov, S. V.; Azarkhov, O. Yu.; Bielousova, O. V.; Моторный, А. П.; Злепко, С. М.; Павлов, С. В.; Азархов, А. Ю.; Белоусова, О. В. (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2013)
  У статті розглянуто проблему побудови інформаційного забезпечення для санаторно-курортної установи. Розглянуто поняття інформаційного забезпечення, його складових, а також базові етапи побудови. Запропоновано механізми ...
 • Медична система прийняття та підтримки прийняття рішень 

  Штофель, Д. Х.; Коваль, Л. Г.; Злепко, С. М.; Космач, Л. В.; Shtofel, D. Kh.; Koval, L. G.; Zlepko, S. M.; Kosmach, L. V.; Штофель, Д. Х.; Коваль, Л. Г.; Злепко, С. М.; Космач, Л. В. (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2013)
  У статті розглянуто проблему побудови медичних інформаційних систем для автоматизованого прийняття та підтримки прийняття рішень, а також інформаційного супроводження лікувально-діагностичного процесу. Визначено шляхи ...
 • Структурно–функціональна організація та алгоритм роботи системи прогнозування переддіабетичного стану людини 

  Злепко, С. М.; Стенцель, Й. І.; Сурова, Н. М.; Тимчик, С. В.; Лаугс, О. Л.; Zlepko, S. M.; Stentsel, Y. I.; Surova, N. M.; Tymchyk, S. V.; Laugs, O. L.; Злепко, С. М.; Стенцель, И. И.; Сурова, Н. М.; Тымчик, С. В.; Лаугс, О. Л. (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014)
  В статті розглянуто питання неінвазивної діагностики переддіабетичного стану, яку можна використовувати в експрес-моніторингу населення. В роботі розроблено автоматизовану систему прогнозування переддіабетичного стану ...
 • Підбір пістолетної зброї за критеріями антропометрично-психофізіологічної сумісності 

  Злепко, С. М.; Штофель, Д. Х.; Коменчук, Т. М.; Мартинюк, Н. Б.; Злепко, С. М.; Штофель, Д. Х.; Коменчук, Т. М.; Мартинюк, Н. Б.; Zlepko, S. M.; Shtofel, D. Kh.; Komenchuk, T. M.; Martyniuk, N. B. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
  У статті розглядається використання діагностичної біотехнічної системи при визначенні антропометрично-психофізіологічної функціональної сумісності людини і короткоствольної вогнепальної зброї. Розроблено спеціалізований ...
 • Метод визначення антропометрично-психофізіологічної сумісності людини та короткоствольної зброї 

  Штофель, Д. Х.; Штофель, Д. Х.; Shtofel, D. Kh. (Українська державна академія залізничного транспорту, 2010-08)
  Розроблено метод визначення антропометрично-психофізіологічної функціональної сумісності людини та короткоствольної вогнепальної зброї, що дозволяє в автоматизованому режимі оцінювати відповідність певного типу зброї ...
 • Математична модель сумісності людини і короткоствольної вогнепальної зброї 

  Злепко, С. М.; Штофель, Д. Х.; Шиян, А. А.; Злепко, С. М.; Штофель, Д. Х.; Шиян, А. А.; Zlepko, S. M.; Shtofel, D. Kh.; Shyian, A. A. (Хмельницький національний університет, 2010-04)
 • Тестовий психологічний комплекс для визначення типу особистості за опитувальником Айзенка 

  Злепко, С. М.; Коваль, Л. Г.; Штофель, Д. Х.; Мельников, В. В.; Злепко, С. М.; Коваль, Л. Г.; Штофель, Д. Х.; Мельников, В. В.; Zlepko, S. M.; Koval, L. G.; Shtofel, D. Kh.; Melnykov, V. V. (Хмельницький національний університет, 2008)
  Запропоновано новий підхід до проектування структури комплексів для дослідження нервової системи людини, який базується на опитувальнику Айзенка та методиках критичної частоти злиття світлових миготінь та складної ...
 • Порівняльний аналіз сучасних методів електропунктурної діагностики 

  Белзецький, Р. С.; Сєргєєва, В. В.; Дупляк, В. Д.; Белзецкий, Р. С.; Сергеева, В. В.; Belzetskyi, R. S.; Sierhieieva, V. V.; Dupliak, V. D. (Хмельницький національний університет, 2010)
  В статті запропонований порівняльний аналіз сучасних методів електропунктурної діагностики функціонального стану людини. Простота і надійність використання тестування біологічно активних точок здійснюється завдяки методу Накатані.

View more