Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Інформатика. Частина 1 

  Костішин, С. В.; Штофель, Д. Х.; Белзецький, Р. С.; Kostishyn, S. V.; Shtofel, D. Kh.; Belzetskii, R. S. (ВНТУ, 2018-04-23)
  В лабораторному практикумі з дисципліни «Інформатика» наведено теоретичні відомості та запропоновано практичні рекомендації із формування навичок користування персональним комп’ютером та програмним забезпеченням, а також ...
 • System and algorithm for evaluation of human auditory analyzer state 

  Bachynskiy, M. V.; Azarkhov, O. Yu.; Shtofel, D. Kh.; Horbatiuk, S. M.; Ławicki, T. Ł.; Kalizhanova, A.; Smailova, S.; Askarova, N. (International Society for Optics and Photonics, 2017-08-07)
  The paper discusses questions of human auditory state evaluation with technical means. It considers the disadvantages of existing clinical audiometry methods and systems. It is proposed to use method for evaluating of ...
 • Reaction parameter and modified sensorimotor reaction method for assessment of functional potential of nervous system 

  Shtofel, D. Kh.; Kostishyn, S. V.; Navrotska, K. S.; Zlepko, S. M.; Tymchyk, S. V.; Штофель, Д. Х.; Костішин, С. В.; Навроцька, К. С.; Злепко, С. М.; Тимчик, С. В. (Kherson National Technical University, 2017)
  The article deals with the evaluation of sensorimotor responses with a view to professional selection. For a comprehensive assessment of functional potential of the nervous system we proposed the integral reaction parameter ...
 • Информационные технологии в подготовке стрелков высшей квалификации 

  Костишин, С. В.; Штофель, Д. Х.; Московко, М. В.; Костішин, С. В. (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014)
  В монографии рассмотрены проблемы организации и проведения тренировочного процесса по стрельбе из короткоствольного огнестрельного оружия. Проанализированы технические аспекты процесса обучения стрельбе, особый внимание ...
 • Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Основи біофізики та біомеханіки людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» 

  Штофель, Д. Х. (ВНТУ, 2017)
  Методичні вказівки містять рекомендації до самостійної підготовки студентів з дисципліни «Основи біофізики та біомеханіки людини» в позааудиторний час. Наведено перелік питань з кожної теми та відповідний список літератури ...
 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів всіх форм навчання та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни "Проектування мікрохвильових пристроїв" для студентів напряму підготовки 6.050903– "Телекомунікації" 

  Фурса, С. Є. (ВНТУ, 2015)
  Методичні вказівки є комплексом рекомендацій навчально-методичного характеру з питань організації самостійної роботи студентів, виконання та захисту контрольної роботи з дисципліни «Проектування мікрохвильових ...
 • Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності 

  Злепко, С. М.; Тимчик, І. С.; Тимчик, С. В. (ВНТУ, 2010)
  В навчально-методичному посібнику розглянуто роль інтелекту та інтелектуальної власності в наукових дослідженнях, а також практичні аспекти встановлення та збереження прав на інтелектуальну власність
 • Медична апаратура спеціального призначення 

  Злепко, С. М.; Коваль, Л. Г.; Гаврілова, Н. М.; Тимчик, І. С. (ВНТУ, 2010)
  В навчальному посібнику розглянуто новий клас медичної апаратури, а саме медична апаратура спеціального призначення, до складу якої входять: комп’ютерні томографічні системи, ультразвукова апаратура, тепловізійна діагностична ...
 • Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування 

  Злепко, С. М.; Павлов, С. В.; Коваль, Л. Г.; Тимчик, І. С. (ВНТУ, 2011)
  В навчальному посібнику розглянуті теоретичні основи та практичні аспекти біомедичного апаратобудування. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Основи біомедичного радіоелектронного ...
 • Адаптивна оптика 

  Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Козловська, Т. І. (ВНТУ, 2010)
  У лабораторному практикумі розглянуті матеріали для розрахунку сучасних адаптивних оптичних систем. Розглянуті оптичні системи для керування лазерним випромінюванням. Зроблено аналіз характеристик сенсорів хвильового фронту. ...
 • Аналіз методів взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами та шляхи їх удосконалення 

  Павлов, С. В.; Думенко, В. П.; Козловська, Т. І.; Марков, С. М.; Павлов, С. В.; Думенко, В. П.; Козловская, Т. И.; Марков, С. М.; Pavlov, S. V.; Dumenko, V. P.; Kozlovska, T. I.; Markov, S. M. (Хмельницький національний університет, 2008-07)
  У статті представлено аналіз основних методів взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами та розглянуто шляхи їх удосконалення
 • Особливості координації м’язової діяльності у стрілків-початківців 

  Штофель, Д. Х.; Вирозуб, Р. М.; Гомолінський, В. О.; Постемська, К. С.; Штофель, Д. Х.; Вырозуб, Р. М.; Гомолинский, В. А.; Постемская, К. С.; Shtofel, D. Kh.; Vyrozub, R. M.; Gomolinsky, V. O.; Postemska, K. S. (Хмельницький національний університет, 2012)
  Ефективне оволодіння початковими навичками спортивної та бойової стрільби і подальше їх вдосконалення повинно ґрунтуватися на розумінні механізмів координації рухів в системі «людина – пістолет». В статті розглянуті ...
 • Аналіз та перспективи застосування лазерних та світлодіодних джерел світла на квантово-розмірних структурах для фотомедицини 

  Осінський, В. І.; Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Камінський, О. С.; Осинский, В. И.; Павлов, С. В.; Тужанский, С. Е.; Каминский, А. С.; Osinskiy, V. I.; Pavlov, S. V.; Tuzhanskiy, S. E.; Kaminskiy, O. S. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010)
  В роботі проаналізовано стан розвитку оптоелектронних технологій, зокрема, напівпровідникових, лазерних та світлодіодних джерел випромінювання, проведено їх порівняльний аналіз, показана перспективність створення ...
 • Лазерні та фотонні джерела світла для фотомедицини 

  Осінський, В. І.; Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Камінський, О. С.; Темчишена, А. В.; Осинский, В. И.; Павлов, С. В.; Тужанский, С. Е.; Каминский, А. С.; Темчишина, А. В.; Osinskiy, V; Pavlov, S. V.; Tuzhanskiy, S. Y.; Kaminskiy, O. S.; Temchyshena, A. V. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010)
  В роботі проведено аналіз, класифікацію та визначено основні особливості застосування лазерних й нелазерних джерел світла у медицині, показано перспективність їх розвитку та використання для фототерапії
 • Аналіз розподілів азимутів та еліптичностей поляризації лазерних зображень плазми крові для діагностики патологічних змін молочних залоз 

  Мінцер, О. П.; Павлов, С. В.; Заболотна, Н. І.; Олійниченко, Б. П.; Минцер, О. П.; Павлов, С. В.; Заболотная, Н. И.; Олийниченко, Б. П.; Mintser, O. P.; Pavlov, S. V.; Zabolotna, N. I.; Oliinychenko, B. P. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011)
  Проведено дослідження лазерних зображень зразків плазми крові трьох груп пацієнтів: здорових, з мастопатією, з раком молочної залози. На основі комплексного статистичного, кореляційного і фрактального аналізу отриманих мап ...
 • Дослідження та розробка нових методів проведення фотодинамічної терапії із використанням лазерного випромінювання 

  Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Холін, В. В.; Чепурна, О. М.; Войцехович, В. С.; Камінський, О. С.; Сахно, А. М.; Попов, В. Д.; Магдебура, С. О.; Штонь, І. О.; Гамалія, М. Ф.; Тужанский, С. Е.; Холин, В. В.; Чепурна, О. Н.; Каминский, А. С.; Магдебура, С. А.; Штонь, И. О.; Гамалея, Н. Ф.; Pavlov, S. V.; Tuzansky, S. E.; Holin, V. V.; Chepurna, O. M.; Voytsehovich, V. S.; Kaminsky, A. S.; Sahno, A. M.; Popov, V. D.; Magdebura, S. A.; Shton, I. O.; Gamaleya, N. F. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  У роботі порівнюються класичний метод проведення фотодинамічної терапії шляхом безперервного опромінення пухлин та розроблений нами метод лазерного сканування. Новий метод полягає в опроміненні пухлин променем малої ...
 • Методологія реалізації оптико-електронного каналу офтальмоскопа для діагностування патологій сітківки ока 

  Рожман, А. О.; Павлов, С. В.; Івасюк, І. Д.; Тарновський, М. Г.; Рожман, А. А.; Павлов, С. В.; Ивасюк, И. Д.; Тарновский, Н. Г.; Rozhman, A. O.; Pavlov, S. V.; Ivasyuk, I. D.; Tarnowski, M. G. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013)
  Розглянуто основні принципи реалізації оптико-електронного каналу фотографічного офтальмоскопа для діагностування патологій сітківки ока та його побудови на оптико-електронній елементній базі
 • Research of optical properties of biotissue on the basis of numeral modeling of photons transport 

  Rovira, R. H.; Pavlov, S. V.; Azarov, O. D.; Kaminsky, A. S.; Ровіра, Р. Х.; Павлов, С. В.; Азаров, О. Д.; Камінський, О. С.; Ровира, Р. Х.; Павлов, С. В.; Азаров, А. Д.; Каминский, А. С. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012)
  The research of subsurface structures of skin by means of optical radiation has significant advantages com- pared with other techniques. To evaluate these structures, all the existing methods depend on the backscattered ...
 • Метод и поляриметрическая система локальной дифференциации патологий анизотропных биотканей 

  Ровира, Р. У.; Тужанский, С. Е.; Савенков, С. Н.; Павлов, С. В.; Чунихина, Е. И.; Коломиец, И. С.; Климов, А. С.; Ровіра, Р. У.; Тужанський, С. Є.; Савенков, С. М.; Чуніхіна, О. І.; Коломієць, І. С.; Клімов, А. С.; Rovira, R. H.; Тuzhanskyi, S. Y.; Savenkov, S. М.; Pavlov, S. V.; Chunihina, О. І.; Kolomiets, І. S.; Klimov, A. S. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  Рассмотрен метод локальной поляриметрической дифференциации патологических изменений анизотропных биотканей на основе анализа параметров анизотропии, которые получены в процессе обработки экспериментальных локальных матриц ...
 • Підвищення ефективності фотодинамічної терапії шляхом вибіркового лазерного сканування пухлини, залежно від наявності флуоресценції 

  Чепурна, О. М.; Штонь, І. О.; Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Утрерас, А.; Войцехович, В. С.; Попов, В. Д.; Каптановський, В. Є.; Холін, В. В.; Гамалія, М. Ф.; Чепурна, О. Н.; Штонь, И. А.; Тужанский, С. Е.; Каптановский, Е. В.; Холин, В. В.; Гамалея, Н. Ф.; Chepurna, O. M.; Shton, I. O.; Pavlov, S. V.; Tuzhansky, S. E.; Utreras, A.; Voytsehovych, V. S.; Popov, V. D.; Kaptanovsky, E. V.; Holin, V. V.; Hamaleia, N. F. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  Здійснено порівняння загальноприйнятої методики проведення фотодинамічної терапії шляхом опромінення пухлини в неперервному режимі та розробленого авторами методу вибіркового лазерного сканування. Запропонований метод ...

View more