Колекції в цій спільноті:

Останні додані

 • Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів всіх форм навчання та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни "Проектування мікрохвильових пристроїв" для студентів напряму підготовки 6.050903– "Телекомунікації" 

  Фурса, С. Є. (ВНТУ, 2015)
  Методичні вказівки є комплексом рекомендацій навчально-методичного характеру з питань організації самостійної роботи студентів, виконання та захисту контрольної роботи з дисципліни «Проектування мікрохвильових ...
 • Інтелектуальна власність в науково-технічній діяльності 

  Злепко, С. М.; Тимчик, І. С.; Тимчик, С. В. (ВНТУ, 2010)
  В навчально-методичному посібнику розглянуто роль інтелекту та інтелектуальної власності в наукових дослідженнях, а також практичні аспекти встановлення та збереження прав на інтелектуальну власність
 • Медична апаратура спеціального призначення 

  Злепко, С. М.; Коваль, Л. Г.; Гаврілова, Н. М.; Тимчик, І. С. (ВНТУ, 2010)
  В навчальному посібнику розглянуто новий клас медичної апаратури, а саме медична апаратура спеціального призначення, до складу якої входять: комп’ютерні томографічні системи, ультразвукова апаратура, тепловізійна діагностична ...
 • Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування 

  Злепко, С. М.; Павлов, С. В.; Коваль, Л. Г.; Тимчик, І. С. (ВНТУ, 2011)
  В навчальному посібнику розглянуті теоретичні основи та практичні аспекти біомедичного апаратобудування. Посібник розроблений відповідно до плану кафедри та програми дисципліни "Основи біомедичного радіоелектронного ...
 • Адаптивна оптика 

  Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Козловська, Т. І. (ВНТУ, 2010)
  У лабораторному практикумі розглянуті матеріали для розрахунку сучасних адаптивних оптичних систем. Розглянуті оптичні системи для керування лазерним випромінюванням. Зроблено аналіз характеристик сенсорів хвильового фронту. ...
 • Аналіз методів взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами та шляхи їх удосконалення 

  Павлов, С. В.; Думенко, В. П.; Козловська, Т. І.; Марков, С. М.; Павлов, С. В.; Думенко, В. П.; Козловская, Т. И.; Марков, С. М.; Pavlov, S. V.; Dumenko, V. P.; Kozlovska, T. I.; Markov, S. M. (Хмельницький національний університет, 2008-07)
  У статті представлено аналіз основних методів взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами та розглянуто шляхи їх удосконалення
 • Особливості координації м’язової діяльності у стрілків-початківців 

  Штофель, Д. Х.; Вирозуб, Р. М.; Гомолінський, В. О.; Постемська, К. С.; Штофель, Д. Х.; Вырозуб, Р. М.; Гомолинский, В. А.; Постемская, К. С.; Shtofel, D. Kh.; Vyrozub, R. M.; Gomolinsky, V. O.; Postemska, K. S. (Хмельницький національний університет, 2012)
  Ефективне оволодіння початковими навичками спортивної та бойової стрільби і подальше їх вдосконалення повинно ґрунтуватися на розумінні механізмів координації рухів в системі «людина – пістолет». В статті розглянуті ...
 • Аналіз та перспективи застосування лазерних та світлодіодних джерел світла на квантово-розмірних структурах для фотомедицини 

  Осінський, В. І.; Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Камінський, О. С.; Осинский, В. И.; Павлов, С. В.; Тужанский, С. Е.; Каминский, А. С.; Osinskiy, V. I.; Pavlov, S. V.; Tuzhanskiy, S. E.; Kaminskiy, O. S. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010)
  В роботі проаналізовано стан розвитку оптоелектронних технологій, зокрема, напівпровідникових, лазерних та світлодіодних джерел випромінювання, проведено їх порівняльний аналіз, показана перспективність створення ...
 • Лазерні та фотонні джерела світла для фотомедицини 

  Осінський, В. І.; Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Камінський, О. С.; Темчишена, А. В.; Осинский, В. И.; Павлов, С. В.; Тужанский, С. Е.; Каминский, А. С.; Темчишина, А. В.; Osinskiy, V; Pavlov, S. V.; Tuzhanskiy, S. Y.; Kaminskiy, O. S.; Temchyshena, A. V. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010)
  В роботі проведено аналіз, класифікацію та визначено основні особливості застосування лазерних й нелазерних джерел світла у медицині, показано перспективність їх розвитку та використання для фототерапії
 • Аналіз розподілів азимутів та еліптичностей поляризації лазерних зображень плазми крові для діагностики патологічних змін молочних залоз 

  Мінцер, О. П.; Павлов, С. В.; Заболотна, Н. І.; Олійниченко, Б. П.; Минцер, О. П.; Павлов, С. В.; Заболотная, Н. И.; Олийниченко, Б. П.; Mintser, O. P.; Pavlov, S. V.; Zabolotna, N. I.; Oliinychenko, B. P. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011)
  Проведено дослідження лазерних зображень зразків плазми крові трьох груп пацієнтів: здорових, з мастопатією, з раком молочної залози. На основі комплексного статистичного, кореляційного і фрактального аналізу отриманих мап ...
 • Дослідження та розробка нових методів проведення фотодинамічної терапії із використанням лазерного випромінювання 

  Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Холін, В. В.; Чепурна, О. М.; Войцехович, В. С.; Камінський, О. С.; Сахно, А. М.; Попов, В. Д.; Магдебура, С. О.; Штонь, І. О.; Гамалія, М. Ф.; Тужанский, С. Е.; Холин, В. В.; Чепурна, О. Н.; Каминский, А. С.; Магдебура, С. А.; Штонь, И. О.; Гамалея, Н. Ф.; Pavlov, S. V.; Tuzansky, S. E.; Holin, V. V.; Chepurna, O. M.; Voytsehovich, V. S.; Kaminsky, A. S.; Sahno, A. M.; Popov, V. D.; Magdebura, S. A.; Shton, I. O.; Gamaleya, N. F. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  У роботі порівнюються класичний метод проведення фотодинамічної терапії шляхом безперервного опромінення пухлин та розроблений нами метод лазерного сканування. Новий метод полягає в опроміненні пухлин променем малої ...
 • Методологія реалізації оптико-електронного каналу офтальмоскопа для діагностування патологій сітківки ока 

  Рожман, А. О.; Павлов, С. В.; Івасюк, І. Д.; Тарновський, М. Г.; Рожман, А. А.; Павлов, С. В.; Ивасюк, И. Д.; Тарновский, Н. Г.; Rozhman, A. O.; Pavlov, S. V.; Ivasyuk, I. D.; Tarnowski, M. G. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013)
  Розглянуто основні принципи реалізації оптико-електронного каналу фотографічного офтальмоскопа для діагностування патологій сітківки ока та його побудови на оптико-електронній елементній базі
 • Research of optical properties of biotissue on the basis of numeral modeling of photons transport 

  Rovira, R. H.; Pavlov, S. V.; Azarov, O. D.; Kaminsky, A. S.; Ровіра, Р. Х.; Павлов, С. В.; Азаров, О. Д.; Камінський, О. С.; Ровира, Р. Х.; Павлов, С. В.; Азаров, А. Д.; Каминский, А. С. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012)
  The research of subsurface structures of skin by means of optical radiation has significant advantages com- pared with other techniques. To evaluate these structures, all the existing methods depend on the backscattered ...
 • Метод и поляриметрическая система локальной дифференциации патологий анизотропных биотканей 

  Ровира, Р. У.; Тужанский, С. Е.; Савенков, С. Н.; Павлов, С. В.; Чунихина, Е. И.; Коломиец, И. С.; Климов, А. С.; Ровіра, Р. У.; Тужанський, С. Є.; Савенков, С. М.; Чуніхіна, О. І.; Коломієць, І. С.; Клімов, А. С.; Rovira, R. H.; Тuzhanskyi, S. Y.; Savenkov, S. М.; Pavlov, S. V.; Chunihina, О. І.; Kolomiets, І. S.; Klimov, A. S. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  Рассмотрен метод локальной поляриметрической дифференциации патологических изменений анизотропных биотканей на основе анализа параметров анизотропии, которые получены в процессе обработки экспериментальных локальных матриц ...
 • Підвищення ефективності фотодинамічної терапії шляхом вибіркового лазерного сканування пухлини, залежно від наявності флуоресценції 

  Чепурна, О. М.; Штонь, І. О.; Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Утрерас, А.; Войцехович, В. С.; Попов, В. Д.; Каптановський, В. Є.; Холін, В. В.; Гамалія, М. Ф.; Чепурна, О. Н.; Штонь, И. А.; Тужанский, С. Е.; Каптановский, Е. В.; Холин, В. В.; Гамалея, Н. Ф.; Chepurna, O. M.; Shton, I. O.; Pavlov, S. V.; Tuzhansky, S. E.; Utreras, A.; Voytsehovych, V. S.; Popov, V. D.; Kaptanovsky, E. V.; Holin, V. V.; Hamaleia, N. F. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  Здійснено порівняння загальноприйнятої методики проведення фотодинамічної терапії шляхом опромінення пухлини в неперервному режимі та розробленого авторами методу вибіркового лазерного сканування. Запропонований метод ...
 • Діагностичні можливості орієнтаційної та фазової Мюллер- матричної томографії полікристалічних мереж плазми крові 

  Заболотна, Н. І.; Павлов, С. В.; Заболотная, Н. И.; Zabolotna, N. I.; Pavlov, S. V. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014)
  Отримано експериментальні результати орієнтаційної та фазової Мюллер-матричної томографії полікристалічної мережі плазми крові здорової людини та людини, хворої на рак шлунку. Проведено аналіз статистичних, кореляційних ...
 • Метод побудови інформаційного забезпечення санаторно-курортної установи 

  Моторний, А. П.; Злепко, С. М.; Павлов, С. В.; Азархов, О. Ю.; Бєлоусова, О. В.; Motornyi, A. P.; Zlepko, S. M.; Pavlov, S. V.; Azarkhov, O. Yu.; Bielousova, O. V.; Моторный, А. П.; Злепко, С. М.; Павлов, С. В.; Азархов, А. Ю.; Белоусова, О. В. (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2013)
  У статті розглянуто проблему побудови інформаційного забезпечення для санаторно-курортної установи. Розглянуто поняття інформаційного забезпечення, його складових, а також базові етапи побудови. Запропоновано механізми ...
 • Медична система прийняття та підтримки прийняття рішень 

  Штофель, Д. Х.; Коваль, Л. Г.; Злепко, С. М.; Космач, Л. В.; Shtofel, D. Kh.; Koval, L. G.; Zlepko, S. M.; Kosmach, L. V.; Штофель, Д. Х.; Коваль, Л. Г.; Злепко, С. М.; Космач, Л. В. (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2013)
  У статті розглянуто проблему побудови медичних інформаційних систем для автоматизованого прийняття та підтримки прийняття рішень, а також інформаційного супроводження лікувально-діагностичного процесу. Визначено шляхи ...
 • Структурно–функціональна організація та алгоритм роботи системи прогнозування переддіабетичного стану людини 

  Злепко, С. М.; Стенцель, Й. І.; Сурова, Н. М.; Тимчик, С. В.; Лаугс, О. Л.; Zlepko, S. M.; Stentsel, Y. I.; Surova, N. M.; Tymchyk, S. V.; Laugs, O. L.; Злепко, С. М.; Стенцель, И. И.; Сурова, Н. М.; Тымчик, С. В.; Лаугс, О. Л. (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014)
  В статті розглянуто питання неінвазивної діагностики переддіабетичного стану, яку можна використовувати в експрес-моніторингу населення. В роботі розроблено автоматизовану систему прогнозування переддіабетичного стану ...
 • Підбір пістолетної зброї за критеріями антропометрично-психофізіологічної сумісності 

  Злепко, С. М.; Штофель, Д. Х.; Коменчук, Т. М.; Мартинюк, Н. Б.; Злепко, С. М.; Штофель, Д. Х.; Коменчук, Т. М.; Мартинюк, Н. Б.; Zlepko, S. M.; Shtofel, D. Kh.; Komenchuk, T. M.; Martyniuk, N. B. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
  У статті розглядається використання діагностичної біотехнічної системи при визначенні антропометрично-психофізіологічної функціональної сумісності людини і короткоствольної вогнепальної зброї. Розроблено спеціалізований ...

View more