Recent Submissions

 • Деталі машин 

  Обертюх, Р. Р.; Поліщук, Л. К.; Слабкий, А. В. (ВНТУ, 2017)
 • Переддипломна практика 

  Савуляк, В. І.; Шиліна, О. П. (ВНТУ, 2014)
  В методичних вказівках подано порядок та організацію проведення переддипломної практики, правила оформлення, зміст та порядок захисту переддипломної практики. В додатках наведені необхідні обов’язкові документи, які є ...
 • Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Спеціально процеси та машини обробки тиском» для студентів напряму підготовки «магістр» спеціальності 133 - «Галузеве машинобудування» 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Івашко, Є. І. (ВНТУ, 2017)
  У даних методичних вказівках до виконання практичних занять наводяться основні рекомендації до вивчення, підготовки та проведення вищезгаданих практичних занять з дисципліни «Спеціально процеси і машини обробки тиском».
 • Приводи автоматизованого устаткування. Ч. ІІІ 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Севостьянов, І. В.; Искович-Лотоцкий, Р. Д.; Севостьянов, И. В.; Iskovich-Lototskiy, R. D.; Sevostyanov, I. V. (Вінницький державний технічний університет, 2002)
  В посібнику розглянуті спеціальні гідроприводи - програмний та слідкуючий, синхронний, гідроімпульсний; дається систематизований аналіз уніфікованих гідравлічних вузлів технологічного обладнання та гідроприводів основних ...
 • Приводи автоматизованого устаткування. Ч. ІІ 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Севостьянов, І. В.; Искович-Лотоцкий, Р. Д.; Севостьянов, И. В.; Iskovich-Lototskiy, R. D.; Sevostyanov, I. V. (Вінницький державний технічний університет, 2002)
  В посібнику наведені загальні положення, розрахункові залежності та визначення гідравліки, відомості щодо фізико-механічних властивостей робочих рідин, які застосовуються у гідроприводах, а також класифікація основних ...
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Вступ до фаху» 

  Севостьянов, І. В.; Севостьянов, И. В.; Sevostyanov, I. V. (ВНТУ, 2017-04)
  Методичні вказівки містять матеріали лабораторних робіт з курсу дисципліни «Вступ до фаху», що вивчається здобувачами вищої освіти спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». На даних лабораторних роботах здобувачі ...
 • Вступ до фаху 

  Севостьянов, І. В.; Севостьянов, И. В.; Sevostyanov, I. V. (ВНТУ, 2016-10-10)
  У посібнику наведені деякі основні знання за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування», що необхідні здобувачам вищої освіти для початкового ознайомлення з їхнього майбутньою спеціальністю. Зокрема, у посібнику ...
 • Експлуатація верстатних комплексів 

  Севостьянов, І. В.; Севостьянов, И. В.; Sevostyanov, I. V. (ВНТУ, 2006-03)
  У посібнику містяться матеріали десяти лабораторних робіт, що виконуються при вивченні курсу однойменної дисципліни. Теоретична частина робіт включає основні відомості щодо підготовки до експлуатації та експлуатації токарних, ...
 • Експлуатація та обслуговування машин 

  Севостьянов, І. В.; Севостьянов, И. В.; Sevostyanov, I. V. (ВНТУ, 2006-03)
  У посібнику наведені основні положення Типової системи з технічного обслуговування та ремонту метало- та деревообробного обладнання – основного нормативного документа зі зберігання, транспортування, монтажу, підготовки до ...
 • Експлуатація верстатних комплексів. Частина ІІ 

  Севостьянов, І. В.; Севостьянов, И. В.; Sevostyanov, I. V. (ВНТУ, 2005-08)
  В другій частині навчального посібника представлені матеріали останніх п’яти тем лекційного курсу дисципліни „Експлуатація верстатних комплексів”, що присвячені загальній послідовності капітального ремонту та змісту типових ...
 • Експлуатація верстатних комплексів. Частина І 

  Севостьянов, І. В.; Севостьянов, И. В.; Sevostyanov, I. V. (ВНТУ, 2005-08)
  У посібнику розглядаються матеріали перших дев’яти тем курсу лекцій з дисципліни „Експлуатація верстатних комплексів” і зокрема, загальна послідовність введення верстатів у експлуатаційний режим, схеми установлення їх на ...
 • Експлуатація та обслуговування машин 

  Севостьянов, І. В.; Севостьянов, И. В.; Sevostyanov, I. V. (ВНТУ, 2004-04)
  Севостьянов І. В. Експлуатація та обслуговування машин. Лабораторний практикум [Текст] / І. В. Севостьянов. - Вінниця : ВНТУ, 2004. – 88 с.
 • Теорія технічних систем. Частина ІІ 

  Севостьянов, І. В.; Севостьянов, И. В.; Sevostyanov, I. V. (ВНТУ, 2004-02)
  У посібнику містяться матеріали щодо: історії виникнення та розвитку дисципліни теорія технічних систем, її мета, задачі і структура, розглядаються зв’язки з іншими дисциплінами, система понять, система перетворень, технічні ...
 • Теорія технічних систем. Частина І 

  Севостьянов, І. В.; Севостьянов, И. В.; Sevostyanov, I. V. (Вінницький державний технічний університет, 2003-11)
  У посібнику містяться матеріали щодо: історії виникнення та розвитку дисципліни теорія технічних систем, її мета, задачі та структура, розглядаються зв’язки з іншими дисциплінами, система понять, система перетворень, ...
 • Історія інженерної діяльності. Частина ІІІ 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Севостьянов, І. В.; Искович-Лотоцкий, Р. Д.; Севостьянов, И. В.; Iskovich-Lototsky, R. D.; Sevostyanov, I. V. (Вінницький державний технічний університет, 2003-07)
  У посібнику розглядаються основні відомості щодо виникнення та удосконалення військової техніки: вогнепальної зброї (артилерії та стрілецької зброї), авіації, бронетанкової техніки, військових кораблів, ракетної зброї ...
 • Історія інженерної діяльності. Частина ІІ 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Севостьянов, І. В.; Искович-Лотоцкий, Р. Д.; Севостьянов, И. В.; Iskovich-Lototsky, R. D.; Sevostyanov, I. V. (Вінницький державний технічний університет, 2003-07)
  У посібнику розглядаються розвиток та сучасні тенденції машинобудування, основні відомості щодо застосування комп’ютерної техніки для керування технологічним обладнанням, промислових роботів та роботизованих технологічних ...
 • Історія інженерної діяльності. Частина І 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Севостьянов, І. В.; Искович-Лотоцкий, Р. Д.; Севостьянов, И. В.; Iskovich-Lototsky, R. D.; Sevostyanov, I. V. (Вінницький державний технічний університет, 2003-07)
  У посібнику розглядаються мета і основні поняття дисципліни «Історія інженерної діяльності», згідно з робочою програмою якої він написаний. Наводяться основні відомості щодо етапів розвитку виробництва, фундаментальної ...
 • Приводи автоматизованого устаткування. Ч. ІV 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Севостьянов, І. В.; Искович-Лотоцкий, Р. Д.; Севостьянов, И. В.; Iskovich-Lototsky, R. D.; Sevostyanov, I. V. (Вінницький державний технічний університет, 2002-07)
  У посібнику наводяться основні відомості щодо характеристик робочого тіла пневмосистем – повітря, термодинамічних процесів повязаних із повітрям, розглядаються ідеальні та реальні пневмомашини, пневмоапаратура, елементи ...
 • Приводи автоматизованого устаткування 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Севостьянов, І. В.; Искович-Лотоцкий, Р. Д.; Севостьянов, И. В.; Iskovich-Lototsky, R. D.; Sevostyanov, I. V. (ВНТУ, 2004-01)
  В посібнику розглянута структура приводів автоматизованого устаткування, наведені загальні положення та розрахункові залежності для електричних, гідравлічних та пневматичних приводів, класифікація основних елементів гідро- ...
 • Обладнання автоматизованих виробництв. Частина 1. Верстати-автомати 

  Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Манжілевський, О. Д.; Искович-Лотоцкий, Р. Д.; Манжилевский, О. Д. (внту, 2013)
  Посібник містить основні поняття про автоматизацію металорізальних верстатів. В посібнику наведено класифікацію верстатів-автоматів і напівавтоматів, системи керування автоматичними верстатами, а також викладені основні ...

View more