Recent Submissions

 • Mathematical simulation of a microelectronic transducer with frequency output for measuring the induction of the magnetic field 

  Osadchuk, A. V.; Osadchuk, I. A.; Martyniuk, V. V.; Krylik, L. V.; Evseeva, M. V.; Осадчук, О. В.; Осадчук, Я. А.; Мартинюк, В. В.; Крилик, Л. В.; Євсєєва, М. В. (Lublin University of Technology, 2022)
  A new magnetically sensitive element based on the synthesized semiconductor material has been developed. A method for the synthesis of a complex compound has been developed tetrakis-μ3-(methoxo) (methanol)-pentakis ...
 • Попередня обробка мультиспектральних зображень 

  Книш, Б. П. (ВНТУ, 2022)
  В роботі проведено аналіз процесу обробки зображень в агромоніторингу, що дозволяє отримувати інформацію про її поверхню та об’єкти на ній. На основі проведеного аналізу літературних джерел виділено види та способи обробки ...
 • Improving a Model of Object Recognition in Images Based on a Convolutional Neural Network 

  Knysh, B.; Kulyk, Y.; Книш, Б. П.; Кулик, Я. А. (ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР", 2021)
  This paper considers a model of object recognition in images using convolutional neural networks; the efficiency of the model-based process involving the training of deep layers in convolutional neural networks has been ...
 • Метод флуоресцентної спектроскопії в медичній діагностиці 

  Камінський, О. С.; Павлов, С. В. (ВНТУ, 2021)
  Розглянуто перспективи методу оптичної спектроскопії при проведенні фотодинамічної діагностики, який можна успішно використати для кількісної оцінки оптичних параметрів шкіри та отримання об`єктивної інформації про наявність ...
 • One example of exactly solvable quantum mechanics problem of position dependent mass 

  Burdeynyy, V. M.; Бурдейний, В. М. (Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017)
  This communication has been dedicated to quantum dynamics of particle whose mass depends on coordinate. We considered one dimensional model which admits to obtain the exact solution of wave equation. The position dependent ...
 • Розробка методики отримання нанодротів ВТМ-наночастинки золота 

  Касіяненко, В. Х.; Бурдейний, В. М. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2018)
  Досліджено і проаналізовано спектри поглинання Au-HM оптичними методами. Залежність оптичної густини від довжини хвилі в довгохвильовій частині спектру показує наявність стабільного максимуму, що відповідає 530 нм. Також ...
 • Релаксація електронів на неоднорідностях граничного контуру квантової точки 

  Бурдейний, В. М.; Касіяненко, В. Х.; Burdeynyy, V. M.; Kasiyanenko, V. Kh. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2018)
  Досліджено релаксацію електронів внаслідок їх розсіяння геометричними неоднорідностями граничного контуру квантової точки близької до кругової. Наближеним конформним перетворенням область відображена на канонічну кругової ...
 • Localization in an optical Dirac's system with pseudospin-1 due to scattering by a random interband potential 

  Burdeynyy, V. M.; Бурдейний, В. М. (ВНТУ, 2020)
  Spectrum of ideal system with pseudospin-1 consists of three energetic bands one of them is non dispersive. Random interband potential opens additional channel of scattering responsible for finite localization of wave ...
 • Застосування методи конформних відображень до дослідження електронного спектру віцинальних поверхонь 

  Бурдейний, В. М.; Касіяненко, В. Х.; Burdeinyy, V. M.; Kasiyanenko, V. K. (Інститут металофізики ім. А. В. Курдюмова НАН України, 2019)
  Метод конформних відображень запропоновано для дослідження електронного спектру віцинальних поверхонь утворених періодично впорядкованим масивом терас. Встановлено Якобіян переходу при подвійному конформному відображенні, ...
 • Фізичні властивості гібридних вірус-неорганічних комплексів ВТМ–Au 

  Касіяненко, В. Х.; Карбівська, Л. І.; Курган, Н. А.; Кузнецова, О. Я.; Карбівський, В. Л. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, 2017)
  Методами зондової мікроскопії та спектроскопії атомової роздільчої здатности проведено дослідження фізичних, фізико-хемічних властивостей і морфології нанодротів на основі вірусів тютюнової мозаїки (ВТМ) та наночастинок ...
 • Application of digital image processing methods for obtaining contours of objects on ultrasound images of the hip joint 

  Bilynsky, Y.; Ratushnyi, P.; Zhyvotivskyi, S.; Білинський, Й. Й.; Ратушний, П. М.; Животівський, С. М. (Lublin University of Technology, 2021)
  In this work, the problems of research of ultrasonic images of joints are formulated. It is that for early diagnosis of developmental disorders of the hip joints needs to take frequent pictures, and the least harmful to ...
 • Monoimmittance priority encoder 

  Bilynsky, Y.; Білинський, Й. Й.; Stakhov, V.; Стахов, В.; Lazarev, A.; Лазарєв, О. О.; Smolarz, A.; Azeshova, Zh. (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2018)
  The work is devoted to the development of an eight-digit priority encoder constructed on monoimmittance logic gates. The electric circuit on the properties of the long lines in the microwave range was developed. The ...
 • New ultrasound approaches to measuring material parameters 

  Bilinsky, Y.; Білинський, Й. Й.; Saldan, Y.; Салдан, Й. Р.; Ogorodnik, K.; Огородник, К. В.; Lazarev, A.; Лазарєв, О. О.; Horodetska, O.; Городецька, О. С.; Mussabekova, A.; Zyska, T. (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2018)
  New approaches to ultrasonic measurements based on the use of the ultrasonic near-field zone and the resonance method are considered. the approaches can be used to measure such material parameters as density, thickness ...
 • Experimental investigations of the amplitude-frequency meter of the velocity flowing environment 

  Bilynsky, Y.; Білинський, Й. Й.; Horodetska, O.; Городецька, О. С.; Hladyshevskyi, M. V.; Гладишевський, М. В.; Mykhalevskiy, D. V.; Михалевський, Д. В.; Grądz, Ż. M.; Duskazaev, G. (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2018)
  The ultrasonic method for measuring the flow rate of flowing environment based on the use of the amplitude-frequency modulation scheme is presented. The mathematical model of the ultrasonic converter of the flowing environment ...
 • The ultrasonic converter mathematical model of flow rate of flowing environment 

  Bilynsky, Y.; Білинський, Й. Й.; Horodetska, O.; Городецька, О. С.; Ogorodnik, K.; Огородник, К. В.; Smolarz, A.; Muslimov, K. (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2018)
  The ultrasonic method for measuring the flow rate of flowing environment based on the use of the amplitude-frequency modulation scheme is presented. The mathematical model of the ultrasonic converter of the flowing ...
 • Contouring of microcapillary images based on sharpening to one pixel of boundary curves 

  Bilynsky, Y. Y.; Ratushny, P. M.; Yukysh, S. V.; Barylo, A. S.; Amirgaliyev, Y.; Kotyra, A.; Burlibay, A.; Morarenko, V.; Білинський, Й. Й.; Ратушний, П. М.; Юкиш, С. В. (Society of Photographic Instrumentation Engineers, 2017)
  The paper presents a new sharpening method that can be applied for the low-contrast medical images as well as general edge detection. The method provides more reliable diagnosis of the vascular system based on image ...
 • Experimental study of natural gas humidity control device 

  Bilynsky, Y.; Horodetska, O.; Sirenko, S.; Novytskyi, D.; Білинський, Й. Й.; Городецька, О. С.; Новицький, Д. (Lublin University of Technology, 2020)
  The means of measuring humidity based on the use of the ultrahigh frequency method have been recently gaining widespread use, because of its simple, robust construction and high measuring accuracy. We used the advanced ...
 • Nanostructure with periodic position dependent electron effective mass 

  Burdeynyy, V. M.; Kociubiński, A.; Arshidinova, M.; Бурдейний, В. М. (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2019)
  This communication has been dedicated to spectral properties of system composing of periodic arrays of layers which form superlattice with electron effective mass dependent on coordinate inside of each layer. We considered ...
 • The exactly resolved model of a quantum particle with singular and periodic position dependent mass 

  Kasyanenko, V. K.; Burdeynyy, V. M.; Бурдейний, В. М.; Касіяненко, В. Х. (Danish Scientific Journal, 2021)
  One special case of the quantum particle with the effective mass which depends on the coordinate has been considered. The coordinate dependence of the particle mass is expressed in terms of trigonometric functions, namely, ...
 • Electronic structure and properties of apatite-like calcium-based compounds, initiated by nanodimemsion, biogenic factor and isomorphic substitution of calcium by 3d-metalls 

  Kasyanenko, V.; Burdeynyy, V.; Касьяненко, В. Х.; Бурдейний, В. М.; Бурдейный, В. М. (Publishing house "Internauka", 2021)
  Calcium apatites due to their physicochemical properties, high biological activity deservedly attract special attention not only in view of purely scientific interest, but also in connection with the use of drugs synthesized ...

View more