Recent Submissions

 • Гидрогазодинамика (приклади і задачі) 

  Ткаченко, С. Й.; Степанова, Н. Д. (ВНТУ, 2012)
  В посібнику подано основний теоретичний матеріал, необхідний для розв`язання практичних завдань з дисципліни “Гідрогазодинаміка“. Наведені приклади розрахунків із основних розділів дисципліни. В посібнику підібрані завдання ...
 • Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Основи теплотехніки” для студентів заочної форми навчання спеціальностей 274 – “Автомобільний транспорт” та 275 – “Транспортні технології” 

  Співак, О. Ю. (ВНТУ, 2017)
  В методичних вказівках до виконання контрольних робіт з дисципліни “Основи теплотехніки” для студентів заочної форми навчання подано зміст контрольних робіт, необхідний теоретичний матеріал для розв`язання задач і загальні ...
 • Теплотехнічні вимірювання, метрологія та стандартизація: навчальний посібник 

  Співак, О. Ю. (ВНТУ, 2017)
  В посібнику подано фундаментальні основи теплотехнічних вимірювань та метрології для теплотехніків в лабораторних роботах. Розглянуто методику виконання лабораторних робіт з теплотехніки на фізичних моделях, основи обробки ...
 • Експлуатація промислового теплоенергетичного устаткування 

  Резидент, Н. В.; Ткаченко, С. Й.; Чепурний, М. М. (ВНТУ, 2016)
  Викладено теоретичні основи побудови енергетичних характеристик паро -турбінних установок різного типу та визначення основних показників їх роботи. Розглянуто питання регулювання і розподілу навантаження між сумісно ...
 • Тепломасообмін 

  Співак, О. Ю.; Чепурний, М. М. (ВНТУ, 2009)
  В практикумі подано теоретичний матеріал для виконання лабораторних робіт з дисциплін "Тепломасообмін" і „Сушильні процеси та установки”, лабораторні роботи з цих дисциплін та необхідний довідковий матеріал. Курс лабораторних ...
 • Сушильні процеси та установки 

  Ткаченко, С. Й.; Співак, О. Ю. (ВНТУ, 2008)
  В посібнику розглянуто аналітичні та графічні методи розрахунків процесу сушіння для різних схем руху теплоносія та основи проектування сушарок різних конструкцій. Викладені особливості компонування та розрахунки окремих ...
 • Тепломасообмін в прикладах і задачах 

  Чепурний, М. М.; Резидент, Н. В. (ВНТУ, 2011)
  В посібнику розглянуто теоретичні основи з теорії тепломасообміну, наведено конкретні приклади розв’язування задач, сформовано контрольні запитання і набір задач для самостійної роботи студентів очної та заочної форми навчання
 • Нагнітачі та теплові двигуни 

  Чепурний, М. М.; Резидент, Н. В. (ВНТУ, 2012)
  В посібнику розглянуто теоретичні основи з теорії нагнітачів та теплових двигунів, наведено конкретні приклади розв’язування задач, сформовано контрольні запитання і набір задач для самостійної роботи студентів заочної та ...
 • Гідрогазодинаміка. Лабораторний практикум 

  Ткаченко, С. Й.; Чепурний, М. М.; Степанов, Д. В. (ВНТУ, 2004)
  В посібнику розглянуто фундаментальні основи гідрогазодинаміки в лабораторних роботах. Дано методику виконання лабораторних робіт з гідрогазодинаміки на фізичних моделях. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедри ...
 • Розрахунки теплових схем і основи проектування джерел теплопостачання 

  Ткаченко, С. Й.; Чепурний, М. М.; Степанов, Д. В. (ВНТУ, 2005)
  В посібнику розглянуто основи розрахунків теплових схем парових та водогрійних котелень. Викладені особливості компоновки котелень, вибору обладнання та визначення техніко-економічних показників. Наведені приклади розрахунків. ...
 • Холодильна техніка та технологія 

  Степанов, Д. В.; Степанова, Н. Д. (ВНТУ, 2008)
  В посібнику розглянуто основи проектування холодильників, холодильне обладнання систем кондиціонування повітря та технології виробництва льоду. Викладені особливості розрахунків холодильних камер, вибір планування ...
 • Теплові мережі 

  Степанова, Н. Д.; Степанов, Д. В. (ВНТУ, 2009)
  В посібнику розглянуто особливості систем теплопостачання, методики теплового і гідравлічного розрахунків теплових мереж. Наведені приклади розрахунків елементів теплових мереж. В посібнику підібрані завдання і необхідний ...
 • Теплоенергетика. Вступ до спеціальності 

  Степанов, Д. В.; Ткаченко, С. Й. (ВНТУ, 2011-05)
  В посібнику розглянуто гуманітарні, методичні та організаційні особливості підготовки теплоенергетиків. Згідно з навчальним планом наведено відомості з основних дисциплін: гідрогазодинаміка; технічна термодинаміка; ...
 • Котельні установки промислових підприємств 

  Степанов, Д. В.; Корженко, Є. С.; Боднар, Л. А. (ВНТУ, 2011-03)
  В посібнику розглянуто принцип дії, побудову та методи розрахунку котлоагрегатів, конструкції топкових пристроїв та теплообмінних поверхонь котла, гідро- та аеродинаміка котла, екологічні показники котлів, питання їх ...