Recent Submissions

 • Теплообмін в системах біоконверсії 

  Ткаченко, С. Й.; Резидент, Н. В. (ВНТУ, 2011)
  В монографії запропоновано нетрадиційний підхід та доступну експериментально-розрахункову методику визначення коефіцієнтів тепловіддачі від стінки до органічних сумішей з обмеженою інформацією про теплофізичні властивості ...
 • Самозакипаючі потоки в дренажних каналах теплотехнологічних систем 

  Ткаченко, С. Й.; Степанова, Н. Д.; Tkachenko, S.; Stepanova, N. (ВНТУ, 2008)
  В монографії здійснено аналіз особливостей самозакипаючих потоків в дренажних каналах. Наведено результати фізичного та числового моделювання цих потоків в теплотехнологічних системах. Розроблено методику розрахунку ...
 • Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання 

  Ткаченко, С. Й.; Остапенко, О. П.; Ткаченко, С. И.; Остапенко, О. П.; Tkachenko, S. Y.; Ostapenko, O. P. (ВНТУ, 2009)
  В монографії розглядається підвищення енергоефективності джерел теплопостачання шляхом використання парокомпресійних теплонасосних установок в системах теплопостачання, визначення умов раціонального комбінування джерел ...