Show simple item record

dc.contributor.authorШвець, В. В.uk, ru
dc.contributor.authorМаксименко, М. А.uk, ru
dc.contributor.authorКозак, В. Ю.uk, ru
dc.contributor.authorShvets, V.en
dc.contributor.authorMaksymenko, M.en
dc.contributor.authorKozak, V.en
dc.date.accessioned2021-02-23T13:25:15Z
dc.date.available2021-02-23T13:25:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationШвець В. В. Моделювання проходження теплового потоку крізь фольговані термопанелі методом кореляційно-регресійного аналізу [Текст] / В. В. Швець, М. А. Максименко, В. Ю. Козак // Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. – 2019. – № 1. – С. 72-77.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/31334
dc.description.abstractСпостерігається відсутність об'єктивної інформації по теплозахисних властивостях екранної теплоізоляції, а наявна інформація, яку, як правило, надають виробники даної продукції, носить вельми суперечливий характер. Тому в даний час виникає необхідність в детальному вивченні властивостей екранної ізоляції в сукупності з невентильованими повітряними прошарками, яке дасть можливість найбільш правильного і ефективного застосування подібних матеріалів в будівництві. Експериментальне дослідження є основним джерелом отримання достовірної інформації по теплофізичних характеристик екранної теплової ізоляції. З метою визначення властивостей подібної ізоляції було проведено багато експериментальних досліджень. Експериментальне дослідження є основним джерелом отримання достовірної інформації по теплофізичних характеристик екранної теплової ізоляції. З метою визначення властивостей подібної ізоляції було проведено багато експериментальних досліджень. Розглянуто методику розрахунку коефіцієнтів теплопровідності теплоізоляційних матеріалів і проведення вимірювань теплопровідності на лабораторній установці, експериментальне визначення коефіцієнта теплопровідності різних плоских матеріалів.uk
dc.description.abstractThere is a lack of objective information on the heat-shielding properties of screen thermal insulation, and the available information, which is usually provided by manufacturers of this product, is highly controversial. Therefore, now there is a need for a detailed study of the properties of screen insulation in combination with unventilated air layers, which will enable the most correct and effective use of such materials in construction. Experimental research is the main source for obtaining reliable information on the thermophysical characteristics of screen thermal isolation. In order to determine the properties of such isolation, many experimental studies have been carried out. Experimental research is the main source for obtaining reliable information on the thermophysical characteristics of screen thermal isolation. In order to determine the properties of such isolation, many experimental studies have been carried out. The method of calculation of thermal conductivity coefficients of thermal insulation materials and carrying out of measurements of thermal conductivity at the laboratory installation, experimental determination of the coefficient of thermal conductivity of various flat materials is considered.en
dc.description.abstractНаблюдается отсутствие объективной информации по теплозащитным свойствам экранной теплоизоляции, а имеющаяся информация, которую, как правило, предоставляют производители данной продукции, носит весьма противоречивый характер. Поэтому в настоящее время возникает необходимость в детальном изучении свойств экранной изоляции в совокупности с невентилируемыми воздушными прослойками, которое даст возможность наиболее правильного и эффективного применения подобных материалов в строительстве. Экспериментальное исследование является основным источником получения достоверной информации по теплофизических характеристик экранной тепловой изоляции. С целью определения свойств подобной изоляции было проведено много экспериментальных исследований. Экспериментальное исследование является основным источником получения достоверной информации по теплофизических характеристик экранной тепловой изоляции. С целью определения свойств подобной изоляции было проведено много экспериментальных исследований. Рассмотрена методика расчета коэффициентов теплопроводности теплоизоляционных материалов и проведения измерений теплопроводности на лабораторной установке, экспериментальное определение коэффициента теплопроводности различных плоских материалов.ru
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. № 1 : 72-77.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/624
dc.subjectтеплопровідністьuk
dc.subjectенерговідбиваючий екранuk
dc.subjectтермічний опірuk
dc.subjectthermal conductivityen
dc.subjectenergy reflecting screenen
dc.subjectthermal resistanceen
dc.subjectтеплопроводностьru
dc.subjectенергоотражающий экранru
dc.subjectтермическое сопротивлениеru
dc.titleМоделювання проходження теплового потоку крізь фольговані термопанелі методом кореляційно-регресійного аналізуuk
dc.title.alternativeSimulation of heat flow transmission through foiled thermopanels by the correlationregression analysis methoden
dc.title.alternativeМоделирование прохождения теплового потока через фольгированного термопанели методом корреляционно-регрессионного анализаru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc691
dc.relation.referencesСапарёв М. Е. Исследование теплового режима утепленных ограждающих конструкций зданий и воздуховодов с применением экранной тепловой изоляции: дис. ... канд. техн. наук. Самарский государственный архитектурно- строительный университет, Самара, 2015ru
dc.relation.referencesАркадьев Л.В., Поволоцкий В.А. Исследование многоэкранной изоляции // Изв. вузов. Сер. Энергетика. 1964. №1. С. 12-15.ru
dc.relation.referencesКонструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В 2.631:2006. - [Чинний від 2006-09-09]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2007. - 71 с. - (Національний стандарт України). Зі Зміною №1 від 01.07.2013 р.uk
dc.relation.referencesПетрук В.Г., Володарський Є.Т., Мокін В.Б. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник /Під ред. д.т.н., проф. Петрука В. Г.– Вінни-ця: ВНТУ, 2005. – 143 с.uk
dc.relation.referencesСпиридонов А.А. Планирование ксперемента при исследовании технологіческих процесов .- Москва 1981р. – ст.87- 90ru
dc.relation.referencesТехнологія конструкційних матеріалів: Підручник / М. А. Сологуб, І. О. Рожнецький, О. І. Некоз та ін.; За ред. М. А. Сологуба. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Вища школа, 2002. — 374 сuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31649/2311-1429-2019-1-70-77


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record