Recent Submissions

 • Ризик у прийнятті політичного рішення 

  Моцний, О. С.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2021)
  У статті автори намагаються визначити необхідність врахування політичного ризику при прийнятті політичних рішень основним суб’єктом політики – політичним лідером. Досліджуються чинники, що впливають на прийняття ризикових ...
 • Концепція чесноти: Pax Europaea і Pax Sinica 

  Cкопов, Є. М. (ВНТУ, 2021)
  Автор відстежує культурні паралелі між європейською і китайською моделлями політичних спільнот на прикладі концепції чесноти. Визначення і змістовне напонення якої є настановою до залучення у політичний вимір.
 • Значення і роль діяльності Вінницького державного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського у культурно-мистецькому житті міста кінця XX - початку XXI ст. 

  Сідлецька, Т. І. (ВНТУ, 2021)
  У статті розкрито особливості діяльності Вінницького державного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського і визначено його місце та роль в культурно-мистецькому житті Вінниці кінця XX - початку XXI ст.
 • Засоби масової інформації як спосіб формування громадської думки 

  Мусінкевич, І. В.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2021)
  Досліджено вплив сучасних засобів масової інформації, як «четвертої влади», на політичні процеси країни та роль у політичному житі країни. Проаналізовано вплив засобів масової інформації на думку широких мас суспільства. ...
 • Засоби масової інформації як "четверта влада" 

  Берестенко, М. О.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2021)
  У статті розглянуто сутність засобів масової інформації, закономірних особливостей їх діяльності, розглянуто їх роль та місце у політичному житті країни. Досліджено особливості методів впливу ЗМІ на громадську думкута ...
 • How to work with “false friends of the translator“ 

  Герасименко, Н. В.; Gerasimenko, N. V. (ВНТУ, 2021)
  У статті йде мова про інтернаціональні слова і проблемам семантичного характеру, що з ними пов'язані. Розглядаються різні випадки вживання “хибних друзів” перекладача.
 • Щурячий «слід» у продовольчому питанні києва доби першої світової війни: міждисциплінарний погляд 

  Герасимов, Т. Ю. (ВНТУ, 2021)
  У статті розкривається продовольча ситуація в Києві в період Першої світової війни шляхом міждисциплінарного аналізу конкретного історичного факту – нашестя пацюків у місті восени 1916 р.
 • Фразеологізми з власними назвами античного походження 

  Іскра, Б. І.; Пустовіт, Т. М. (ВНТУ, 2021)
  У статті розглянуто особливості античних фразеологічних одиниць, що містять власні назви: висвітлено питання походження античних фразеологізмів з власними іменами та їхні конотативні значення, виявлено структуру зазначених ...
 • Формування соціокультурної компетенції на заняттях з іноземної мови 

  Столяренко, О. В.; Столяренко, Ол. В. (ВНТУ, 2021)
  У статті розглядається проблема формування соціокультурної компетенції на заняттях з іноземної мови, одним із факторів чого є обсяг країнознавчих та лінгвокраїнознавчих знань мовця. Доведено, що формування соціокультурної ...
 • Український художник Іван Степанович Марчук 

  Фернега, Є. І.; Зінько, О. В. (ВНТУ, 2021)
  В даній статті досліджується життя та творчий шлях відомого українського художника. Його внесок в сучасне українське мистецтво та заснування нової техніки в живописі.
 • Україна в Европейському союзі: переваги та недоліки 

  Оніщук, М. О. (ВНТУ, 2021)
  Інтеграція у Європейський союз у наш час є часто обговорюваною темою у суспільстві. Це не дивно, адже дана унія зуміла об’єднати 27 країн створивши успішний економічний та політичний. У цій роботі розглянемо які ж переваги ...
 • Технологія дистанційного навчання 

  Шолота, В. В.; Прищак, М. Д. (ВНТУ, 2021)
  Досліджено особливості технології дистанційного навчання та визначено вплив сучасних інформаційних технологій на освітній процес. Розглянуто варіанти впровадження дистанційного навчання та особливості забезпечення дотримання ...
 • Technological advancements 

  Shreyter, O. S.; Hadaichuk, N. M.; Шрейтер, О. С.; Гадайчук, Н. М. (ВНТУ, 2021)
  У доповіді розповідається про технологічні досягнення та їх вплив на наше життя.
 • Тероризм - глобальна загроза в сучасному світі 

  Хмарук, С. М.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2021)
  В статті подані результати дослідження направлені на вирішення питань ставлення суспільства до тероризму в світі. Показана роль громадської думки як соціального інструменту політичного режиму. Розглянуто значення соціальних ...
 • Тероризм як суспільно небезпечне явище 

  Хаєцький, Б. О.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2021)
  В статті проаналізовано поняття тероризм, досліджено причини виникнення, особливості розвитку, наведено основні загрози, що він несе. Запропоновано підходи по боротьбі з тероризмом.
 • Сучасні проблеми конфліктологічної культури за дослідженням О. В. Гречановської 

  Зінько, О. В. (ВНТУ, 2021)
  У статті розглядаються проблеми конфліктологічної культури та основи формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей.
 • Сутність та сприйняття різних моделей вирішення конфлікту 

  Петров, М. В.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2021)
  В статті розглянуто сутність проблеми політичних конфліктів та проаналізовано проведене соціологічне опитування українців щодо даного політичного конфлікту в Україні. Показано значення соціальних норм та цінностей як ...
 • Столиці України у ХХ столітті 

  Чечельницька, А. А. (ВНТУ, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню історії перенесення столиць України до різних міст та їх класифікації.
 • Способи вирішення соціально-політичних конфліктів 

  Римар, З. І.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2021)
  У роботі розглядаються поняття конфлікту, його формування, етапи розвитку конфлікту, а також можливі способи розв’язання соціально-політичних конфліктів. Розглянуто конфлікт в процесі адаптації студентської молоді у вищому ...
 • Роль чоловіка та жінки в сучасному суспільстві: гендерні очікування 

  Коханко, П. О.; Слободянюк, А. В. (ВНТУ, 2021)
  В статті проаналізовано сутність гендерних відносин в єдності біологічного і соціального. Розглянуто взаємодію природних особливостей і соціокультурних впливів в процесі реалізації рівних прав і можливостей для жінок і ...

View more