Show simple item record

dc.contributor.authorАзаров, Олексій Дмитровичuk
dc.contributor.authorБогомолов, Сергій Віталійовичuk
dc.contributor.authorГарнага, Володимир Анатолійовичuk
dc.contributor.authorАзаров, Алексей Дмитриевичru
dc.contributor.authorБогомолов, Сергей Витальевичru
dc.contributor.authorГарнага, Владимир Анатольевичru
dc.contributor.authorAzarov, Oleksii Dmytrovychen
dc.contributor.authorBohomolov, Serhii Vitaliiovychen
dc.contributor.authorHarnaha, Volodymyr Anatoliiovychen
dc.date.accessioned2015-04-01T08:18:14Z
dc.date.available2015-04-01T08:18:14Z
dc.date.issued2010-09-10
dc.identifier91923
dc.identifier.citationПат. 91923 UA, МПК H03K 5/22, H03F 3/26. Двотактний симетричний підсилювач струму [Текст] / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, В. А. Гарнага (Україна). - № a200900486 ; заявл. 23.01.2009 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 4 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/316
dc.description.abstract1. Об'єкт винаходу: Двотактний симетричний підсилювач струму. 2. Галузь застосування: Корисна модель відноситься до імпульсної техніки і може бути використана в аналогово-цифрових перетворювачах і цифрових вимірювальних приладах. З.Суть корисної моделі: Суть корисної моделі, полягає в тому, що завдяки введенню в схему нових зв'язків, а також першого і другого компенсаторів струму та двонаправленого відбивача струму підвищується точність роботи, а також підвищення лінійності. Підвищення точності роботи досягається тим, що автоматично задається режим по постійному струму входів двонаправленого відбивача струму, а також шляхом симетрування значень коефіцієнтів передачі підсилювальних каскадів, які побудовано на транзисторах різних типів провідності. Підвищення лінійності досягається за рахунок автоматизації процесу симетрування робочих точок по постійному струму підсилювальних каскадів. Через кола зворотного до складу яких входять двонаправлений відбивач струму зв'язку та перший і другий компенсатори струму реалізується процес компенсації постійних складових колекторних струмів третього і четвертого транзисторів. Вказаний процес регулювання закінчується тоді коли наскрізний струм колекторних переходів п'ятого і шостого транзисторів будуть рівними наскрізному струму колекторних переходів третього і четвертого транзисторів. Перше і друге джерела струму та переший, другий, третій, четвертий транзистори утворюють схему завдання режиму по постійному струму. Резистор зворотного зв'язку задає коефіцієнт підсилення. Шини додатного і від'ємного живлення, а також шина нульового потенціалу забезпечують потрібний рівень напруги для живлення схеми. 4. Технічний результат: Збільшується точність роботи.uk
dc.description.abstractДвухтактный симметричный усилитель тока относится к импульсной технике и может быть использован в аналогово-цифровых преобразователях и цифровых измерительных приборах. Усилитель тока при помощи цепи обратной связи, в состав которой входят двунаправленный отражатель тока связи и первый и второй компенсаторы тока реализует процесс компенсации постоянных составляющих коллекторных токов третьего и четвертого транзисторов. Указанный процесс регуляции заканчивается тогда, когда сквозной ток коллекторных переходов пятого и шестого транзисторов будут равными сквозному току коллекторных переходов третьего и четвертого транзисторов. Благодаря введению в схему новых связей, а также первого и второго компенсаторов тока и двунаправленного отражателя тока, повышается точность работы, а также повышается линейность работы усилителя.ru
dc.description.abstractA push-pull balanced amplifier relates to pulse technique and may be used in analogue-to-digital converters and digital measuring instruments. Via a feedback, the amplifier realises process of compensating collector currents constant components of third and fourth transistors. The feedback comprises two-directional current reflectors and first and second current compensators. The said compensating process finishes when collector junction through currents of fifth and six transistors will be equal to collector junction through currents of third and fourth transistors. Due to incorporation of new connections, as well as first and second current compensators and two-directional current reflectors operation accuracy and operation linearity of the amplifier are increased.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectH03K 5/22
dc.subjectH03F 3/26
dc.subjectсиметричний підсилювач струмуuk
dc.subjectдвотактний підсилювач струмуuk
dc.subjectімпульсна технікаuk
dc.subjectаналого-цифрові перетворювачіuk
dc.titleДвотактний симетричний підсилювач струмуuk
dc.title.alternativeДвухтактный симметричный усилитель токаru
dc.title.alternativePush-pull balanced current amplifieren
dc.typePatent


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record