Recent Submissions

 • Обсяги утворення відпрацьованих батарей в Україні 

  Іщенко, В. А. (ВНТУ, 2021)
  У роботі оцінена маса батарей, які продаються в Україні (близько 20 тис. тонн щорічно). При цьому маса побутових батарей (без врахування автомобільних акумуляторів) оцінена в 4,5–7 тис. тонн/рік (110-170 г/рік на 1 людину), ...
 • Визначення показників фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води 

  Римар, З. І.; Гордієнко, О. А.; Rymar, Z. І.; Gordienko, O. А. (ВНТУ, 2021)
  Проаналізовано вплив показників фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води на живі організми та розглянуто аналітичні методи їх визначення. Визначено вміст калію в зразку колодязної води та встановлено, ...
 • Отримання високоякісного кисню каталітичним розкладанням медичного пергідролю 

  Ранський, А. П.; Коріненко, Р. В.; Ranskiy, A. Р.; Korinenko, R. V. (ВНТУ, 2021)
  В роботі досліджена можливість отримання високоякісного кисню внаслідок каталітичного розкладу медичного пергідролю в лабораторних умовах. Для вирішення поставленого завдання було створено локальну установку із підручних ...
 • Термодеструкція вторинної полімерної сировини 

  Ранський, А. П.; Коріненко, Б. В.; Ranskiy, A. Р.; Korinenko, B. V. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз сучасних хімічних уявлень про термодеструкцію вторинних полімерів (ВП), як джерело цінних енергетичних складових, які утворюються після їх розкладу: газової компоненти, синтез-нафти та пірокарбону. Показано, ...
 • Адсорбційне очищення промислових стоків від сульфід- та гідросульфід-іонів 

  Худоярова, О. C.; Хутько, М. В.; Ранський, А. П.; Khudoyarova, O. S.; Khutko, M. V.; Ranskiy, A. Р. (ВНТУ, 2021)
  Розроблено ефективний метод очищення водних сульфідно-лужних розчинів/стоків від сульфід- і гідросульфід-іонів шляхом їх адсорбції на попередньо регенерованих сумішевих сорбентах, що складались з активованого вугілля марки ...
 • Регенерація відпрацьованих індустріальних олив сумішевими сорбентами 

  Гордієнко, О. А.; Тітов, Т. С.; Красій, Т. В.; Gordienko, O. А.; Titov, T. S.; Krasiy, T. V. (ВНТУ, 2021)
  Обґрунтована доцільність та досліджена можливість використання попередньо регенерованої суміші сорбентів, що складалась із активованого вугілля та кізельгуру, для регенерації відпрацьованих індустріальних олив. Встановлено ...
 • Оцінка впливу автотранспорту на людину та навколишнє середовище 

  Сидоренко, А. А.; Тітов, Т. С.; Хутько, М. В.; Sydorenko, A. A.; Titov, T. S.; Khutko, M. V. (ВНТУ, 2021)
  В роботі наведено дані щодо внеску автомобільного транспорту в загальне забруднення атмосфери міст України, що може досягати від 60 до 90 % загальної кількості викидів. Наведено коротку характеристику та граничний вміст ...
 • Фізичні властивості μ-ізопропоксо(купрум (ІІ), бісмут(ІІІ))ацетилацетонату 

  Сидорук, Т. І.; Євсєєва, М. В.; Sydoruk, T. I.; Evseeva, M. V. (ВНТУ, 2021)
  Синтезовано μ-ізопропоксо(купрум(ІІ), бісмут(ІІІ))ацетилацетонат (І), для якого на основі даних елементного аналізу, магнетохімічного, ІЧ-спектроскопічного і термогравіметричного досліджень встановлено такий склад: ...