Show simple item record

dc.contributor.authorКозлов, Леонід Геннадійовичuk
dc.contributor.authorЛозовський, Сергій Миколайовичuk
dc.contributor.authorКозлов, Леонид Геннадиевичru
dc.contributor.authorЛозовский, Сергей Николаевичru
dc.contributor.authorKozlov, Leonid Hennadiiovychen
dc.contributor.authorLozovskyi, Serhii Mykolaiovychen
dc.date.accessioned2015-04-03T10:39:02Z
dc.date.available2015-04-03T10:39:02Z
dc.date.issued2014-06-25
dc.identifier91280
dc.identifier.citationПат. 91280 UA, МПК E02F 9/22, F15B 13/06. Гідросистема [Текст] / Л. Г. Козлов, С. М. Лозовський (Україна). - № u2014 01302 ; заявл. 10.02.2014 ; опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12. - 7 с. : кресл.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/335
dc.description.abstractГідросистема включає насос з регулятором, до якого паралельно підключені перша та друга робочі лінії, в першу робочу лінію включено перше робоче вікно гідророзподільника, перший компенсатор тиску з торцевою та пружинною камерами та перший гідроциліндр, в другу робочу лінію включено друге робоче вікно гідророзподільника, другий компенсатор тиску з торцевою та пружинною камерами та другий гідроциліндр, першу та другу лінії керування, що підключені на виході першого та другого робочих вікон гідророзподільника, лінію управління, що пов'язана з регулятором насоса, а також гідробак та блоки керування, які пов'язані з гідророзподільником. Перша лінія керування з'єднана з пружинною камерою першого компенсатора тиску та з торцевою камерою другого компенсатора тиску. Друга лінія керування з'єднана з пружинною камерою другого компенсатора тиску та з торцевою камерою першого компенсатора тиску. Лінія управління підключена до першої лінії керування та через дросель малої провідності з гідробаком, а компенсатори тиску виконані нормально відкритими.uk
dc.description.abstractГидросистема включает насос с регулятором, к которому параллельно подключены первая и вторая рабочие линии, в первую рабочую линию включено первое рабочее окно гидрораспределителя, первый компенсатор давления с торцевой и пружинной камерами и первый гидроцилиндр, во вторую рабочую линию включено второе рабочее окно гидрораспределителя, второй компенсатор давления с торцевой и пружинной камерами и второй гидроцилиндр, первую и вторую линии управления, которые подключены на выходе первого и второго рабочих окон гидрораспределителя, линию управления, связанную с регулятором насоса, а также гидробак и блоки управления, которые связаны с гидрораспределителем. Первая линия управления соединена с пружинной камерой первого компенсатора давления и с торцевой камерой второго компенсатора давления. Вторая линия управления соединена с пружинной камерой второго компенсатора давления и с торцевой камерой первого компенсатора давления. Линия управления соединена с первой линией управления и через дроссель малой проводимости с гидробаком, а компенсаторы давления выполнены нормально открытыми.ru
dc.description.abstractA hydro-system includes a pump with controller to which in parallel the first and the second working lines are connected, to the first working line the first working window of hydro-distributor is included, the first pressure compensator with the end and spring chambers and the first hydro-cylinder, to the second working line the second working window of the hydro-distributor is included, second pressure compensator with the end and spring chambers, and second hydro-cylinder, first and second control lines connected at the outlet of the first and the second working windows of the hydro-distributor, control line connected to the controller of the pump, and a hydro-tank and control blocks connected to the hydro-distributor. The first control line is connected to the spring chamber of the first pressure compensator and to the end chamber of the second pressure compensator. The second control line is connected to the spring chamber of the second pressure compensator and the end chamber of the first pressure compensator. The control line is connected to the first control line and through a throttle with low capacity to the hydro-tank, and the pressure compensators are arranged as normally open.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДержавне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)uk
dc.subjectE02F 9/22
dc.subjectF15B 13/06
dc.subjectгідросистемаuk
dc.subjectмашинобудуванняuk
dc.subjectмобільні робочі машиниuk
dc.titleГідросистемаuk
dc.title.alternativeГидросистемаru
dc.title.alternativeHydro-systemen
dc.typeOther


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record