Recent Submissions

 • Загрози екологічній безпеці мисливських ссавців 

  Трач, І. А.; Trach, I. А. (ВНТУ, 2021)
  Встановлено значний негативний вплив транспортної інфраструктури, технологічних процесів автодорожніх робіт, неконтрольованого полювання та браконьєрства, надмірного вилучення тварин, інтенсифікації сільськогосподарських ...
 • Термічне розкладання полімерних відходів 

  Коріненко, Б. В.; Ранський, А. П.; Korinenko, B. V.; Ranskiy, A. P. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз сучасних хімічних уявлень про термічне розкладання (деструкцію) полімерних відходів, як джерела цінних енергетичних складових, що утворюються при цьому: газової компоненти, синтез-нафти та пірокарбону. ...
 • Оцінка якості питної води за деякими санітарно-хімічними показниками 

  Римар, З. І.; Гордієнко, О. А.; Сидорук, Т. І.; Rymar, Z. I.; Gordienko, O. A.; Sydoruk, T. I. (ВНТУ, 2021)
  Визначено вміст загального феруму та фторид-іонів у зразках питної води з джерел децентралізованого водопостачання, розташованих у Вінницькій області. Встановлено, що досліджені зразки відповідають нормативам безпечності ...
 • Практичне використання продуктів хімічного вилучення сірковуглецю з головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв 

  Тітов, Т. С.; Хутько, М. В.; Прокопчук, С. П.; Євсєєва, М. В.; Titov, T. S.; Khutko, M. V.; Prokopchuk, S. P.; Evseeva, M. V. (ВНТУ, 2021)
  В роботі розглянуто технологічні особливості виділення головної фракції сирого бензолу на сучасних коксохімічних виробництвах, проведено огляд наявних методів переробки головної фракції та утилізації сірковуглецю, запропоновано ...
 • Очищення промислових стоків від сульфідів адсорбційним методом 

  Худоярова, О. C.; Ранський, А. П.; Khudoyarova, O. S.; Ranskiy, A. Р. (ВНТУ, 2021)
  Розроблено ефективний метод очищення водних сульфідно-лужних розчинів (стоків) від сульфід- та гідросульфід-іонів шляхом їх адсорбції на попередньо регенерованій суміші сорбентів, що складалась з активованого вугілля марки ...