Show simple item record

dc.contributor.authorАзарова, А. О.uk
dc.contributor.authorПугач, В. С.uk
dc.date.accessioned2021-11-05T13:06:34Z
dc.date.available2021-11-05T13:06:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationАзарова А. О. Роль економетричного моделювання у розробленні раціональних бізнес-процесів [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. С. Пугач // Матеріали L Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/11663.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/33762
dc.description.abstractВивчено роль економетричних моделей в управлінні складними бізнес-процесами. Доведено, що саме економетричні моделі спроможні виявити причинно-наслідкові зв’язки між залежними та пояснювальними змінними. Застосування економетричних моделей уможливлює точне прогнозування поведінки різних економічних об’єктів, що дозволяє ними продуктивно управляти. Досліджено роль автоматизованих економетричних бізнес-систем, що дають можливість створити раціональні стратегії економічного розвитку та забезпечують потужним набором інструментів для ефективного прийняття рішень, а, отже, підвищення ефективності діяльності економічних суб’єктів господарювання різних рівнів.uk
dc.description.abstractThe role of econometric models in the management of complex business processes is studied. Econometric models have been shown to be able to identify causal relationships between dependent and independent variables. The use of econometric models allows accurate prediction of the behavior of various economic objects which allows productive management of them. The role of automated econometric business systems which allow to create rational strategies of economic development and provide a powerful set of tools for effective making decision and, consequently, increase the efficiency of economic entities at different levels.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали L Науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2021/paper/view/11663
dc.subjectеконометріяuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectбізнесuk
dc.subjectмодельuk
dc.subjecteconometricsen
dc.subjectmodelingen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectmodelen
dc.titleРоль економетричного моделювання у розробленні раціональних бізнес-процесівuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc316.4
dc.relation.referencesЕконометрія : навчальний посібник із грифом МОНУ №1/11–7160 від 17.04.13. / Азарова А. О., Сачанюк- Кавецька Н. В., Роїк О. М., Міронова Ю. В. Вінниця : ВНТУ, 2014. 304 с.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О. Лекції з «Економетрії». Вінниця, ВНТУ 2018. URL : https://iq.vntu.edu.ua/method/ getfile.php?fname=68740.pdf&x=1&card_id=28577&id=68740 (режим доступу: 22.02.2020 р.).uk
dc.relation.referencesAzarova Anzhelika, Solomoniuk Iryna. Modeling of the process of estimating the influence of internal factors on price on the basis of the correlation-regression method least squares. Innovation and entrepreneurship: collection of scientific articles. Ajax Publishing, Montreal, Canada, 2020. P. 27–31. 208 p.en
dc.relation.referencesАзарова А. О., Азарова Л. Є., Міронова Ю. В., Соломонюк І. Л. Максимізація прибутку та оптимізація базових економічних показників виробництва із використанням кореляційно-регресійного моделювання. Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб'єктами господарювання різних організаційно-правових форм : монографія / за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро : Пороги, 2020. С. 344 – 358. 480 с.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record