Show simple item record

dc.contributor.authorАзарова, А. О.uk
dc.contributor.authorГудзь, В. О.uk
dc.contributor.authorБлонський, В. О.uk
dc.date.accessioned2021-11-08T14:30:49Z
dc.date.available2021-11-08T14:30:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationАзарова А. О. Удосконалення методу трифакторної аутентифікації для захисту інформації від несанкціонованого доступу [Електронний ресурс] / А. О. Азарова, В. О. Гудзь, В. О. Блонський // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/10992.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/33782
dc.description.abstractРозглянуто теоретичні засади захисту інформації на основі сучасних методів багатофакторної ідентифікації, виявлено їх переваги та недоліки. На основі виконаного аналізу розроблено пристрій трифакторної ідентифікації та автентифікації користувачів із можливістю розмежування контролю доступу до інформаційного середовища, що містить конфіденційні відомості, для захисту від несанкціонованого доступу. Доведено економічну доцільність розробленого пристрою. Обґрунтовано доцільність використання пристрою як у системах безпеки, так і в індивідуальному порядкуuk
dc.description.abstractTheoretical principles of information protection based on modern methods of multifactor identification are considered, their advantages and disadvantages are revealed. Based on the analysis, a device of three-factor identification and authentication of users with the ability to differentiate access control to the information environment containing confidential information to protect against unauthorized access. The economic expediency of the developed device is proved. The expediency of using the device both in security systems and individually is substantiated.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofТези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, 01-14 травня 2021 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/10992
dc.subjectтрифакторна ідентифікаціяuk
dc.subjectзахист інформаціїuk
dc.subjectнесанкціонований доступuk
dc.subjectthree-factor identificationen
dc.subjectbiometric scanneren
dc.subjectinformation securityen
dc.subjectunauthorized accessen
dc.titleУдосконалення методу трифакторної аутентифікації для захисту інформації від несанкціонованого доступуuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc004.415.056:658.115
dc.relation.referencesПогрищук Б., Паночишин Ю. Інформаційні технології та комп’ютерна техніка. К. : Видавництво Знання, 2012. 463 с.uk
dc.relation.referencesБогуш В. М., Юдин О. К. Інформаційна безпека держави. К. : «МК-Прес», 2005. 432 с.uk
dc.relation.referencesКомплексні системи захисту інформації : навчальний посібник / Яремчук Ю. Є., Павловський П. В., Катаєв В. С., Сінюгін В. В. Вінниця : ВНТУ, 2017. 120 с.uk
dc.relation.referencesІванченко С. О., Гавриленко О. В., Липський О. А., Шевцов А. С. Технічні канали витоку інформації. Порядок створення комплексів технічного захисту інформації. Навчальний посібник. К. : ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2016. 104 с.uk
dc.relation.referencesЗайцев А. П., Шелупанов А. А, Мещеряков Р. В., Скрыль С. В., Голубятников И. В. Технические средства и методы защити информации. М. : «Машиностроение». 2009. 508 сru
dc.relation.referencesСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79707. Розробка контролеру кодового доступу до сейфа на мікроконтролері Arduino / Азарова А. О., Азарова Л. Є., Каплун І. С., Щербатюк А. В. Заявка від 05.06.2018 р. №80960. Дата реєстрації 14.06.2018 р.uk
dc.relation.referencesАзарова А. О., Азарова Л. Є., Білий Р. О., Міронова Ю. В. Комп’ютерна програма «Захищений засобами двофакторної авторизації месенджер для організації комінікаційних процесів на підприємстві». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97856. Дата реєстрації 05.06.2020 р. Заявка № 99244 від 02.06.2020 р.uk
dc.relation.referencesСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79708. Комп’ютерна програма «Захист інформації від несанкціо- нованого копіювання шляхом прив’язки до унікальних параметрів вінчестера і використання ключа активації» / Азарова А. О., Азарова Л. Є., Каплун І. С., Щербатюк А. В. Заявка від 05.06.2018 р. №80958. Дата реєстрації 11.06.2018 р.uk
dc.relation.referencesСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79708. Комп’ютерна програма «Програмний модуль ідентифікації користувача за відбитками пальців через смартфон з подальшою авторизацією” / Азарова А. О., Азарова Л. Є., Мисько Ю. О., Колган В. А. Заявка від 05.06.2018 р. №80951. Дата реєстрації 11.06.2018 р.uk
dc.relation.referencesСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79708. Комп’ютерна програма «Програмний модуль ідентифікації користувача за відбитками пальців через смартфон з подальшою авторизацією» / Азарова А. О., Азарова Л. Є., Мисько Ю. О., Колган В. А. Заявка від 05.06.2018 р. №80951. Дата реєстрації 11.06.2018 р.uk
dc.relation.referencesСвідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №80464. Комп’ютерна програма «Мобільний додаток для захищеного передавання конфіденційних даних у смартфонах» / Азарова А. О., Азарова Л. Є., Бадя Ю. В. Заявка від 12.06.2018 р. №81238. Дата реєстрації 24.07.2018 р.uk
dc.relation.referencesAzarova A., Azarova L., Rosol N., Bystritskiy O. Models and methods of electronic digital signature. Theoretical and scientific f oundations of engineering: collective monograph / Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2020. P. 24 – 33.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record