25.02.2022

Recent Submissions

 • Організація управління людським капіталом в закладах охорони здоров'я 

  Кавецька, А. В.; Нечитайло, А. Є.; Кавецький, В. В.; Kavetska, A. V.; Nechytailo, A. Y.; Kavetskiy, V. V. (ВНТУ, 2022)
  В статті розглянуто необхідність та особливості управління людським капіталом в закладах охорони здоров’я. Висока якість медичних кадрів повинна стати умовою успішного реформування та розвитку. Відмічено, що людський ...
 • Інноваційні технології та їх вплив на ринок банківських послуг 

  Коваль, Н. О.; Тимчишина, О. В.; Koval, N.; Timchishina, E. (ВНТУ, 2022)
  Розглянуто теоретичні підходи щодо впливу інноваційних технологій на ринок банківських послуг. Проаналізовано тенденції змін сучасних банківських продуктів. Визначено яким чином фінансові інновації впливають та визначають ...
 • Фінансові інновації та їх вплив на економічне зростання країни 

  Коваль, Н. О.; Венславовський, О. М.; Venslavovsky, A.; Koval, N. (ВНТУ, 2022)
  Розглянуто теоретичні підходи щодо впливу фінансових інновацій на економічне зростання країни. Проаналізовано тенденції змін фінансової безпеки країни під впливом загальноекономічних факторів. Представлені перспективи ...
 • Основні учасники ринку корпоративних цінних паперів в Україні 

  Пілявоз, Т. М.; Piliavoz, T. (ВНТУ, 2022)
  У статті розглянуті основні учасники ринку корпоративних цінних паперів в Україні, наведена їх характеристика та визначений характер взаємодії між ними.
 • Сутність та зміст комерційної діяльності 

  Причепа, І. В.; Горенко, Р. В.; Причепа, В. О.; Prychepa, I. V.; Horenko, R. V.; Prychepa, V. O. (ВНТУ, 2022)
  Стаття присвячена дослідженню сутності та змісту поняття комерційної діяльності. Досліджено співвідношення між поняттями комерційної діяльності та торгівлі. Проаналізовано підходи науковців до трактування поняття комерційної ...
 • Управління інноваційної діяльністю виробничого підприємства 

  Ратушняк, О. Г.; Гавура, К. В.; Ratushnyak, O. G.; Gavura, K. V. (ВНТУ, 2022)
  В тезах розглянуто поняття управління інноваційною діяльністю та сформовано визначення управління інноваційною діяльністю на виробничому підприємстві. Розроблено алгоритм управління інноваційною діяльністю на виробничому ...