Recent Submissions

 • Аналіз державних будівельних норм Еквадору 

  Сесар Рікардо Руіс Васкес; Алісон Севіллано Куінтерос; Субін-Кожевнікова, А. С. (ВНТУ, 2022)
  Проведено аналіз діючих нормативних документів, які використовуються при проєктуванні, будівництві та експлуатації будівель та споруд в Еквадорі. Наведена структура та зміст нормативних документів в сфері будівництва. ...
 • Застосування вертикального озеленення в міському середовищі 

  Риндюк, С. В.; Кондратюк, С. С. (ВНТУ, 2022)
  Розглянуто сучасні підходи до озеленення міського простору, що дозволять покращити екологію міста без застосування радикальних методів перетворення міського середовища. Розглянуто основні види застосування вертикального ...
 • Modified composite quick-harding concretes for construction of modern highways 

  Sivak, K.; Лемешев, М. (ВНТУ, 2022)
  Uzagalnyuyuchi result doslіdzhen naukovtsіv at the Branch tehnologії monolіtnogo betonuvannya svіdchit scho priskorennya tverdnennya concrete vimagaє new pіdhodu to stvorennya tsementnoї matritsі, the basis yakogo Je ...
 • Regional road transport system: vehicles classification and current traffic management problems 

  Олексієнко, Р. Б.; Рудницька, Т. Г. (ВНТУ, 2022)
  The article considers vehicle classification by size, style, number of doors and intended use. Current traffic management problems are analyzed, positive and negative impact of the increasing traffic in regional roads is ...
 • Writing specialized textbooks in english for engineering students 

  Прадівлянний, М. Г.; Бондар, Н. Д. (ВНТУ, 2022)
  universities. With its complex character, a textbook has to contain all the language, educational and methodological material required for mastering language communication in oral and written form .
 • Формування концепції мобільного житла для вимушених переселенців 

  Субін-Кожевнікова, А. С.; Мельник, О. В. (ВНТУ, 2022)
  Визначено особливості об'ємно-планувальних та технічних рішень, проектування та будівництва сучасних модульних будинків для вимушених переселенців. Проаналізовано фактори, що впливають на формування та розвиток мобільного ...
 • Спеціальні бетони в архітектурі 

  Бондар, А. В.; Бречко, В. Р.; Валько, Д. О.; Голоскевич, Р. В. (ВНТУ, 2022)
  У даній статті визначено основні переваги використання спеціальних бетонів в архітектурі. Наведено властивості і переваги спеціальних бетонів, їх області застосування.
 • Internet piracy 

  Лоборчук, А. М.; Медведєва, С. О. (ВНТУ, 2022)
  У даній роботі було розглянуто інтернет піратство, його поширеність та види.
 • Окремі аспекти боротьби із забрудненням навколишнього середовища та його наслідками 

  Івчук, В. В.; Ткач, О. Д. (ВНТУ, 2022)
  Важко уявити сучасне суспільство без благ хімії та хімічної промисловості. Фармацевтика, нафтохімія, агрохімія, промислова та побутова хімія – все це робить свій внесок у наш сучасний спосіб життя. Проте зі зростанням ...
 • Перерозподіл зусиль між елементами кущового пальового фундаменту в залежності від кількості паль 

  Ткачук, А. А.; Шевчук, Є. О. (ВНТУ, 2022)
  Виконано математичне моделювання роботи кущових пальових фундаментів з різною кількістю паль у рі зних грунтових умовах. Досліджено перерозподіл зусиль між елементами пальового фундаменту в залежності від кількості паль.
 • Green building 

  Грошовенко, А. С.; Столяренко, О. В. (ВНТУ, 2022)
  This work presents new trends in the construction industry, which are to reduce the negative impact on the environment at all stages of construction. This is the practice of construction and operation of buildings, which ...
 • Prospects of construction of cement concrete roads in ukraine 

  Stadniychuk, M. (ВНТУ, 2022)
  After analyzing the world and domestic experience in the construction and maintenance of cement-concrete pavements, we can conclude that cement concrete can be an effective material that will solve the problems of today ...
 • Узагальнення закономірностей теплообміну в межах регулярного теплового режиму 

  Ткаченко, С. Й.; Власенко, О. В. (ВНТУ, 2022)
  Для математичного опису теплових процесів запропоновано використання експериментально-розрахункового методу. Отримано критеріальне рівняння для визначення для прогнозування інтенсивності теплообміну в трифазних системах з ...
 • What is Cloud Computing Technology? 

  Шрейтер, О. С. (ВНТУ, 2022)
  У доповіді розповідається про хмарні технології та їх використання у повсякденному житті.
 • Building information modeling (bim): definition, origins and elements, brief history and future prospects 

  Просяник, М. Л.; Крайник, У. Б.; Шевченко, А. В.; Столяренко, О. В. (ВНТУ, 2022)
  У статті розглянуто наукові підходи до визначення понять «інформаційне моделювання», «інформаційна модель» та обґрунтовано зв’язок між ними. Досліджено еволюцію, етапи становлення та перспективи розвитку інформаційного ...
 • Дослідження чинників, які впливають на рівень попиту на споживчі товари та послуги у різних зонах міста: на прикладі міста вінниці 

  Цибуля, Д. О.; Очеретний, В. П. (ВНТУ, 2022)
  У статті представлено новий підхід до схеми функціонального зонування території. Також сформульовано основні особливості виділених зон.
 • Typology and planning of residential buildings. elevator-free houses 

  Тарасов, В. А.; Сіташ, Д. В.; Столяренко, О. В. (ВНТУ, 2022)
  The article considers typological series of houses that do not have elevators, which are network of independent types, each of which has specific characteristics. Prospetcs and stages of logical modeling, planning and ...
 • Запаси прісної води 

  Мазур, Д. Л.; Кватернюк, С. М. (ВНТУ, 2022)
  Дані запасів водних ресурсів, водоспоживання у всьому світі. Підвищення рівня інформативності, щодо важливості збереження та освоєння водних ресурсів, проблеми якості води, необхідності охорони водних ресурсів та їх ...
 • The role of Agile-approach in improving the efficiency of it project management 

  Вовчарук, П. Ю.; Мельник, О. Д. (ВНТУ, 2022)
  У даній статті розкривається суть та ефективність Agile-підходу в якості сучасної методології управління IT-проектами.
 • The research of infeasibility to linear and differential cryptoanalysis of hashing functions 

  Казміревський, В. В.; Кот, С. О. (ВНТУ, 2022)
  Linear and differential cryptological analysis of hashing algorithms was considered and analyzed. The general structure of the hash code was considered. With the use of this structure, possible attacks on hash functions ...

View more