Recent Submissions

  • Математичний опис операції нерівнозначності в логіко-часовому середовищі 

    Сачанюк-Кавецька, Н. В.; Прозор, О. П.; Хом'юк, В. В.; Бондаренко, І. О.; Sachaniuk-Kavets’ka, N.; Prozor, O.; Khomyuk, V.; Bondarenko, I. (ВНТУ, 2022)
    Нині є актуальною проблема інформаційної безпеки, яка пов’язана із збереженням конфіденційності інформації, що обробляється та зберігається в комп’ютерних системах. Цілісність і конфіденційність інформації має вагоме ...