15.11.2022 – 17.11.2022

Recent Submissions

  • Система захисту даних для спеціальних задач 

    Смолявський, І. С.; Лукічов, В. В.; Волокітенко, І. О.; Smoliavskyi, I. S.; Lukichov, V. V.; Volokitenko, I. O. (ВНТУ, 2022)
    В роботі розглядається міжнародний стандарт безпеки інформаційних технологій ISO/IEC 27001. Розглядається його впровадження в інформаційні системи, структура цього стандарту а також все сімейство стандартів ISO/IEC 27x. ...
  • Захищена система аналізування даних для спеціальних задач 

    Касьянчук, М. Ф.; Лукічов, В. В.; Волокітенко, І. О.; Kasianchuk, M. F.; Lukichov, V. V.; Volokitenko, I. O. (ВНТУ, 2022)
    Розглянуто основні методи та засоби збору даних для веб-систем, визначено їх переваги, недоліки та вразливості захисту. Також розглянуто стандарт управління ризиками ДСТУ ISO/IEC 27005:2019 (ISO/IEC 27005:2018, IDT), ...