Show simple item record

dc.contributor.authorПричепа, І. В.uk
dc.contributor.authorМихайлова, М. О.uk
dc.date.accessioned2023-11-22T09:30:54Z
dc.date.available2023-11-22T09:30:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationПричепа І. В. Сутність і зміст поняття фінансової стійкості підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Причепа, М. О. Михайлова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023)», Вінниця, 22 червня 2023 р. – Вінниця: ВНТУ, 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2023/paper/viewFile/16832.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/38339
dc.description.abstractThe article examines the relationship between the concepts of financial stability and financial stability. The main approaches of scientists to understanding the essence and content of the concept of financial stability are systematized. The interpretation of the studied concept has been clarifieden
dc.description.abstractВ статті досліджено співвідношення понять фінансової стійкості та фінансової стабільності. Систематизовано основні підходи науковців до розуміння сутності та змісту поняття фінансової стійкості. Уточнено трактування досліджуваного поняття.uk
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofМатеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2023)», Вінниця, 22 червня 2023 р.uk
dc.relation.urihttps://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2023/paper/viewFile/16832
dc.subjectфінансова стійкістьuk
dc.subjectфінансова стабільністьuk
dc.subjectфінансові ресурсиuk
dc.subjectплатоспроможністьuk
dc.subjectфінансова безпекаuk
dc.subjectструктура майнаuk
dc.subjectfinancial stabilityen
dc.subjectfinancial stabilityen
dc.subjectfinancial resourcesen
dc.subjectsolvencyen
dc.subjectfinancial securityen
dc.subjectproperty structureen
dc.titleСутність і зміст поняття фінансової стійкості підприємстваuk
dc.typeThesis
dc.identifier.udc336.67
dc.relation.referencesФілімоненков О.С. Фінанси підприємства: навч. Посібник. К.: Кондор, 2005. 400 с.uk
dc.relation.referencesЦал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 566 с.uk
dc.relation.referencesЛовінська І.Г. Фінансова стійкість організацій як індикатор економічного потенціалу. Фінанси, облік і аудит. 2014. Вип. 1 (23). 252 с.uk
dc.relation.referencesБілик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 592 с.uk
dc.relation.referencesЛахтіонова Л. А. Аналіз фінансової стійкості суб’єктів підприємницької діяльності : монографія. К. : КНЕУ, 2011. 880 с.uk
dc.relation.referencesКривицька О.Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку. Фінанси України. 2005. № 3. С. 138-143.uk
dc.relation.referencesЗаюкова М.С. Теорія фінансової стійкості підприємства: [монографія]. Вінниця: Вид-во «Універсум», 2009. 155с.uk
dc.relation.referencesПрісняков В.Ф. Порівняння фінансово-економічної стійкості ринкової і планової економіки. Фінанси України. 2006. № 10. С. 49-54.uk
dc.relation.referencesМарцин В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість − основні складові фінансового стану підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2008. № 7. С. 26–28.uk
dc.relation.referencesСімех Ю.А. Визначення поняття конкурентостійкість підприємства. Вісник Міжнародного слов'янського університету. Серія «Економічні науки». 2007. Т. X. № 1. С. 12–16uk
dc.relation.referencesБланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. К.: «Ника-Центр», 2002. 480 с.ru
dc.relation.referencesКостирко Л.А. Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства: Монографія. 2-ге вид., перероб. і доп. Х.: Фактор, 2008. 336 с.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record