Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorВласенко, А. М.uk
dc.contributor.authorСлободян, Н. М.uk
dc.date.accessioned2016-01-19T13:27:40Z
dc.date.available2016-01-19T13:27:40Z
dc.date.issued2014-12-25
dc.identifier.citationВласенко А. М. Організація професійного навчання на основі модульної технології [Текст] / А. М. Власенко, Н. М. Слободян // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2014. - № 2. - С. 146-150.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/373
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/3899
dc.description.abstractНа кафедрі теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету впроваджується ефективна система професійного навчання з робітничої професії, в основу якої покладені концептуальні підходи та керівні принципи модульної методології Міжнародної організації праці. Важливим компонентом модульної системи є модульний блок. Модульний блок складається з навчальних елементів, які є основними носіями навчальної інформації у модульній системі. Для виявлення рівня знань, умінь та навичок, якими володіє студент з даної професії, готується перелік тестових завдань.uk
dc.description.abstractНа кафедре теплогазоснабжения Винницкого национального технического университета внедряется эффективная система профессионального обучения с рабочей профессии, в основу которой положены концептуальные подходы и руководящие принципы модульной методологии Международной организации труда. Важным компонентом модульной системы является модульный блок. Модульный блок состоит из учебных элементов, которые являются основными носителями учебной информации в модульной системе. Для выявления уровня знаний, умений и навыков, которыми обладает студент по данной профессии, готовится перечень тестовых заданий.ru
dc.description.abstractThe department Heat Vinnytsia National Technical University implemented an effective system of vocational training of workers profession, which is based on conceptual approaches and guidelines modular methodology of the International Labour Organisation. An important component of the modular system is a modular unit. Modular unit consists of educational elements, which are the main carriers of educational information in a modular system. To identify the knowledge and skills available to the student of the profession, preparing for tests.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectПрофесійне навчанняuk
dc.subjectмодульний блокuk
dc.subjectнавчальний елементuk
dc.subjectмодуль трудових навичокuk
dc.subjectнавчальні станціїuk
dc.subjectслюсарuk
dc.subjectпрофессиональное обучениеru
dc.subjectмодульный блокru
dc.subjectучебный элементru
dc.subjectмодультрудовых навыковru
dc.subjectучебные станцииru
dc.subjectслесарьru
dc.titleОрганізація професійного навчання на основі модульної технологіїuk
dc.title.alternativeProfessional training based modular technologiesen
dc.title.alternativeОрганизация профессионального обучения на основе модульной технологииru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc378.177


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу