Now showing items 1-100 of 313

  нечітка логіка (16)
  комплексна цільова програма (15)
  система підтримки прийняття рішень (14)
  фінансовий стан підприємства (14)
  ефективність праці (13)
  fuzzy logic (12)
  стеганографія (12)
  эффективность труда (12)
  інтелектуальний капітал (12)
  захист інформації (11)
  математична модель (10)
  персонал (10)
  продуктивність праці (10)
  efficiency of labor (9)
  intellectual capital (9)
  дискретне косинус-перетворення (9)
  захист авторського права (9)
  цифровий водяний знак (9)
  information security (8)
  ефективність (8)
  конкурентоспроможність (8)
  мотивація (8)
  нейронна мережа (8)
  нейронна мережа Хопфілда (8)
  векторні зображення (7)
  рівень конкурентоспроможності (7)
  система підтримки прийняття рішення (7)
  система підтримки прийняття рішення (СППР) (7)
  споживчий капітал (7)
  управління персоналом (7)
  уровень конкурентоспособности (7)
  competitiveness (6)
  mathematical model (6)
  людський капітал (6)
  нечеткая логика (6)
  організаційний капітал (6)
  стратегічний потенціал підприємства (6)
  інформаційна безпека (6)
  e-government (5)
  efficiency (5)
  human capital (5)
  level of competitiveness (5)
  motivation (5)
  neural network (5)
  organizational capital (5)
  personnel (5)
  productivity (5)
  залучений капітал (5)
  комплексная целевая программа (5)
  нечіткі множини (5)
  програмні засоби (5)
  підприємство (5)
  ризик (5)
  інвестування (5)
  ERP-системи (4)
  Hopfield neural network (4)
  innovation attractiveness (4)
  labor efficiency (4)
  власний капітал (4)
  електронне урядування (4)
  збут (4)
  интеллектуальный капитал (4)
  конкурентоспособность (4)
  мотивация (4)
  нейронная сеть Хопфилда (4)
  оцінювальні параметри (4)
  прийняття рішення (4)
  система поддержки принятия решений (4)
  структурна модель (4)
  эффективность (4)
  якість продукції (4)
  інвестиційний проект (4)
  інноваційна привабливість (4)
  інформаційні системи (4)
  інформаційні технології (4)
  інформація (4)
  complex target program (3)
  consolidated information resource (3)
  consumer capital (3)
  decision support systems (3)
  information (3)
  matrix of knowledge (3)
  production function (3)
  public administration (3)
  software (3)
  unauthorized access (3)
  виробнича функція (3)
  віртуалізація (3)
  економетрія (3)
  збутова політика (3)
  комерційний банк (3)
  конкурентні переваги (3)
  консолідований інформаційний ресурс (3)
  маркетинг (3)
  менеджмент (3)
  несанкціонований доступ (3)
  об’єкти інтелектуальної власності (3)
  оцінювальний параметр (3)
  оцінювання ефективності праці (3)
  производственная функция (3)