Recent Submissions

  • Стратегії трансформаційних змін автотранспортних підприємств 

    Біліченко, В. В.; Огневий, В. О. (ВНТУ, 2019)
    В монографії розглядаються питання підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств шляхом впровадження трансформаційних змін. Отримані в монографії результати дозволяють визначати пріоритетні напрями по яких ...
  • Стратегії технічного розвитку автотранспортних підприємств 

    Біліченко, В. В.; Смирнов, Є. В. (ВНТУ, 2019)
    В монографії розглядаються питання підвищення ефективності використання рухомого складу автотранспортних підприємств шляхом впровадження їх технічного розвитку. Отримані в монографії результати дозволяють визначати стратегій ...