Show simple item record

dc.contributor.authorАдлер, О. О.uk
dc.contributor.authorМороз, М. О.uk
dc.contributor.authorАдлер, О. А.ru
dc.contributor.authorМороз, М. А.ru
dc.contributor.authorAdler, O. A.en
dc.contributor.authorMoroz, M. A.en
dc.date.accessioned2016-01-26T17:42:43Z
dc.date.available2016-01-26T17:42:43Z
dc.date.issued2014-03
dc.identifier.citationАдлер О. О. Оцінка конкурентоспроможності продукції гранітних кар'єрів вінницької області на прикладі ВАТ "Гніванський кар'єр" [Текст] / О. О. Адлер, М. О. Мороз // Економічний простір. - 2014. - № 83. - С. 151-158.uk_UA
dc.identifier.issn2224-6282
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/6807
dc.description.abstractВ статті наведено обґрунтування конкурентоспроможності продукції сучасного підприємства як невід’ємної складової його успіху господарювання в ринкових умовах. Також проаналізовано основні підходи та методи визначення конкурентоспроможності продукції підприємства. Основна увага зосереджена на проведенні оцінки конкурентоспроможності продукції гранітних кар’єрів Вінницької області. Визначено, що основною характеристикою конкурентоспроможності продукції сучасного підприємства є її якість. Для гранітних кар’єрів у Вінницькій області встановлено основні тенденції та особливості конкурентної боротьби. Проведено оцінку та аналіз конкурентоспроможності окремих видів продукції ВАТ «Гніванський кар’єр», зокрема щебеню різних фракцій. Крім того, встановлено, що основними якісними характеристиками щебеню є його міцність, радіоактивність, лещадність та морозостійкість. В результаті відповідних розрахунків за допомогою методу інтегрального показника конкурентоспроможності визначено ВАТ «Гніванський кар’єр» основним лідером на ринку щебеню у Вінницькій області.uk
dc.description.abstractВ статье приведено обоснование конкурентоспособности продукции современного предприятия как неотъемлемой части его успеха функционирования в рыночных условиях. Также проанализированы основные подходы и методы вычисления конкурентоспособности продукции предприятия. Основное внимание уделено проведению оценивания конкурентоспособности продукции гранитных карьеров Винницкой области. Определено, что основной характеристикой конкурентоспособности продукции есть ее качество. Для гранитных карьеров Винницкой области установлены основные тенденции и особенности конкурентной борьбы. Проведено оценивание и анализ конкурентоспособности отдельных видов продукции ОАО «Гниванский карьер», в отдельности щебня разных фракций. Кроме этого, установлено, что основными качественными характеристиками щебня есть его прочность, радиоактивность, лещадность и морозоустойчивость. В результате соответственных расчетов методом интегрального показателя конкурентоспособности ОАО «Гниванский карьер» признано основным лидером на рынке щебня Винницкой области.ru
dc.description.abstractThe article describes the competitiveness of products of modern enterprise as an integral part of its success in economic market conditions. Also analyzes the main approaches and methods for determining the competitiveness of enterprise. The main focus is on assessing the competitiveness of products granite quarries Vinnitsa region. It was determined that the main characteristic of competitive products of modern enterprise is its quality. For granite quarries in the Vinnitsa region revealed key trends and competitive features. The estimation and analysis of the competitiveness of certain products of «Gnivanskyy careers» including gravel of different factions. In addition, it was found that the main quality characteristics of gravel are its durability, radioactivity leschadnist and frost. As a result, the corresponding calculations using the method of integral index of competitiveness defined OJSC «Gnivanskyy careers» primary market leader for gravel in the Vinnitsa region.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherПридніпровська державна академія будівництва та архітектуриuk
dc.subjectконкурентоспроможністьuk
dc.subjectпідприємствоuk
dc.subjectякістьuk
dc.subjectцінаuk
dc.subjectаналізuk
dc.subjectрозрахунокuk
dc.subjectщебіньuk
dc.subjectпродукціяuk
dc.subjectринокuk
dc.subjectфакторuk
dc.subjectпоказникuk
dc.subjectконкурентоспособностьru
dc.subjectпредприятиеru
dc.subjectкачествоru
dc.subjectценаru
dc.subjectанализru
dc.subjectрасчетru
dc.subjectщебеньru
dc.subjectпродукцияru
dc.subjectрынокru
dc.subjectфакторru
dc.subjectпоказательru
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectenterpriseen
dc.subjectqualityen
dc.subjectpriceen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectcalculationen
dc.subjectgravelen
dc.subjectproduceen
dc.subjectmarketen
dc.subjectfactoren
dc.subjectindexen
dc.titleОцінка конкурентоспроможності продукції гранітних кар'єрів Вінницької області на прикладі ВАТ «Гніванський кар'єр»uk
dc.title.alternativeОценка конкурентоспособности продукции гранитных карьеров Винницкой области на примере ОАО «Гниванский карьер»ru
dc.title.alternativeEvaluation of competitive products granite quarries Vinnitsa region the example of «Gnivanskyy quarry»en
dc.typeArticle
dc.identifier.udc338.246.83


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record