Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.authorРатушняк, О. Г.uk
dc.contributor.authorЛяховська, А. Ю.uk
dc.contributor.authorРатушняк, О. Г.ru
dc.contributor.authorЛяховська, А. Ю.ru
dc.contributor.authorRatushnyak, O. G.en
dc.contributor.authorLyahovska, А. Y.en
dc.date.accessioned2016-01-31T15:00:35Z
dc.date.available2016-01-31T15:00:35Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationРатушняк О. Г. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств Вінницької області [Текст] / О. Г. Ратушняк, А. Ю. Ляховська // Вісник КІБІТ. – 2011. – Вип. 2(15). – С. 88-90.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7131
dc.description.abstractВ статті проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності Вінницької області, структура промислового виробництва та динаміка його розвитку за останні роки. Виявлено сильні і слабкі сторони, а також можливості і загрози інвестиційної привабливості Вінницької області. Запропоновано шляхи покращення залучення інвестиційних проектів в розвиток регіону, які необхідно реалізовувати при місцевих органах самоврядування.uk
dc.description.abstractВ статье проанализированы современное состояние инвестиционной деятельности Винницкой области, структура промышленного производства и динамика его развития за последние годы. Выявлено сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы инвестиционной привлекательности Винницкой области. Предложены пути улучшения привлечения инвестиционных проектов в развитие региона, которые необходимо реализовывать при местных органах самоуправления.ru
dc.description.abstractThe modern state of investment activity of the Vinnitsa region, structure of industrial production and its development dynamics in the last few years are analysed in the article. Strong and weak sides, possibilities and investment attractiveness threats of the Vinnitsa region are found out.The ways of mobilization investment project’s improvement in development of region, which must be realized at the local self government institutions .en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherПВНЗ «Київський інститут бізнесу і технологій»uk
dc.subjectінвестиціїuk
dc.subjectінвестиційна діяльністьuk
dc.subjectінвестиційна привабливістьuk
dc.subjectпроектuk
dc.subjectinvestmentsen
dc.subjectinvestment activityen
dc.subjectinvestment attractivenessen
dc.subjectprojecten
dc.subjectинвестицииru
dc.subjectинвестиционная деятельностьru
dc.subjectинвестиционная привлекательностьru
dc.subjectпроектru
dc.titleОцінка інвестиційної привабливості підприємств Вінницької областіuk
dc.title.alternativeОценка инвестиционной привлекательности предприятий Винницкой областиru
dc.title.alternativeEvaluation of investment attractiveness of enterprises of Vinnytsia regionen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc658.152:477.44


Долучені файли

Thumbnail

Даний матеріал зустрічається у наступних спільнотах

Показати скорочений опис матеріалу