Останні додані

 • Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: від витоків до сьогодення 

  Зінько, Ю. А.; Гусєв, С. О.; Григорчук, П. С.; Зінько, О. В.; Коляструк, О. А.; Кононенко, В. В.; Кравченко, П. М.; Криворучко, О. І.; Легун, Ю. В.; Лисий, А. К.; Мельничук, О. А.; Романюк, І. М.; Степанчук, Ю. С.; Тучинський, В. А. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2012)
  Дане видання є першою спробою комплексно висвітлити минуле Інституту історії, етнології і права (колись історичний факультет) з початку підготовки вчителів історії у Вінницькому учительському інституті у 1919 р. до 2012 ...
 • Пам’ятки історії та культури Вінницької області: словникова частина 

  Зінько, О. В.; Зінько, Ю. А.; Мудраченко, М. Р.; Zinko, O. V.; Zinko, Y. A. (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2011)
  У виданні подано перелік пам’яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування Вінницької області.
 • Вінниця. Історичний нарис 

  Зінько, О. В.; Зінько, Ю. А.; Подолинний, А. М.; Гусєв, С. О.; Гудзевич, А. В.; Завальнюк, К. В.; Коляструк, О. А.; Кравченко, П. М.; Романюк, І. М.; Тучинський, В. А. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2007)
  Ця книга (наукове видання) про історію Вінниці від заснування до сьогодення. Матеріал поданий за періодами розвитку Вінниці, які знаменувалися певними історичними подіями. У кожному розділі висвітлені соціальні та економічні ...
 • Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів 

  Сідлецька, Т. І. (ВНТУ, 2009)
  В монографії досліджується становлення і розвиток українського оркестру народних інструментів як явища музичної культури України. У роботі розкрито культурно-історичні передумови виникнення оркестру, визначено головні чинники, ...
 • Генеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина XIX – 20-ті роки XX століття) 

  Прищак, М. Д.; Прыщак, Н. Д.; Pryschak, M. D. (ВНТУ, 2008)
  В монографії здійснено цілісний та системний історико-педагогічний аналіз генези поняття духовності в педагогічній думці Укра-їни (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ століття). Проаналізовано та уза-гальнено сучасні погляди ...