Recent Submissions

 • Cultural Establishments and Art Educational Institutions in Vinnytsia Art and Cultural Environment on the Border of 20th and 21st centuries 

  Sidletska, Tetyana; Сідлецька, Т. І. (Publishing House «Baltija Publishing», 2020)
  Purpose of Research to show the essential features in Vinnytsia prominent cultural and art educational establishments activity; to identify their part in the art and cultural life of Vinnytsia during the period on the ...
 • Инновационные педагогические технологии в обучении культурологических дисциплин студентов технических вузов 

  Гречановская, Е. В.; Гречановська, О. В. (Махачкала, 2014)
  В монографии рассматривается анализ инновационных педагогических технологий в обучение студентов технических ВУЗов, инновационные форм и методы организации учебного процесса в рамках традиционного обучения; описаны аспекты ...
 • Акордеонне мистецтво України в контексті розвитку конкурсного та фестивального руху 

  Марченко, В. В.; Сідлецька, Т. І.; Сидлецкая, Т. И.; Marchenko, V. V.; Sidletska, T. I. (Рівненський державний гуманітарний університет, 2018)
  Розкрито особливості функціонування та розвитку конкурсного і фестивального руху в акордеонному мистецтві України. Здійснено класифікацію мистецьких форумів акордеонного виконавства, виявлено їхні головні функції і ...
 • The male vocal ensemble "Brevis" of Vinnytsia college of culture and arts named after m. D. Leontovych: its creativity and value for the development of vocal art of Vinnytsia region 

  Sidletska, Т. І.; Сідлецька, Т. І.; Сидлецкая, Т. И. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018)
  Purpose of Research. The purposes of the article are to determine the features of creative activity and to generalize the artistic achievements of the vocal ensemble "Brevis" of Vinnytsia college of Culture and Arts named ...
 • Пам`ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця 

  Войнаровський, А. В.; Гальчак, С. Д.; Гусев, С. О.; Денисова, Л. М.; Добровольська, Н. С.; Древа, Н. М.; Зінько, О. В.; Зінько, Ю. А.; Калінчук, А. О.; Кароєва, Т. Р.; Кравченко, П. М.; Коляструк, О. А.; Легун, Ю. В.; Мельничук, І. П.; Моргунов, С. А.; Мудраченко, М. Р.; Подолинний, А. М.; Потупчик, М. В.; Скоцик, С. В.; Совінський, Є. В.; Солейко, Є. В.; Тиманович. Є. В.; Тучинський, Є. А.; Федоришен, О. Ю.; Фицайло, С. В.; Царенко, С. О.; Zinko, O. V.; Зинько, Е. В. (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2016)
  У виданні поданий матеріал про основні пам’ятки археології, історії, архі тектури та містобудування, монументального мистецтва Вінниці. Інформація організована за назвами вулиць міста. Праця є складовою роботи над ...
 • Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: від витоків до сьогодення 

  Зінько, Ю. А.; Гусєв, С. О.; Григорчук, П. С.; Зінько, О. В.; Коляструк, О. А.; Кононенко, В. В.; Кравченко, П. М.; Криворучко, О. І.; Легун, Ю. В.; Лисий, А. К.; Мельничук, О. А.; Романюк, І. М.; Степанчук, Ю. С.; Тучинський, В. А. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2012)
  Дане видання є першою спробою комплексно висвітлити минуле Інституту історії, етнології і права (колись історичний факультет) з початку підготовки вчителів історії у Вінницькому учительському інституті у 1919 р. до 2012 ...
 • Пам’ятки історії та культури Вінницької області: словникова частина 

  Зінько, О. В.; Зінько, Ю. А.; Мудраченко, М. Р.; Zinko, O. V.; Zinko, Y. A. (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, 2011)
  У виданні подано перелік пам’яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування Вінницької області.
 • Вінниця. Історичний нарис 

  Зінько, О. В.; Зінько, Ю. А.; Подолинний, А. М.; Гусєв, С. О.; Гудзевич, А. В.; Завальнюк, К. В.; Коляструк, О. А.; Кравченко, П. М.; Романюк, І. М.; Тучинський, В. А. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2007)
  Ця книга (наукове видання) про історію Вінниці від заснування до сьогодення. Матеріал поданий за періодами розвитку Вінниці, які знаменувалися певними історичними подіями. У кожному розділі висвітлені соціальні та економічні ...
 • Культурно-історична еволюція українського оркестру народних інструментів 

  Сідлецька, Т. І. (ВНТУ, 2009)
  В монографії досліджується становлення і розвиток українського оркестру народних інструментів як явища музичної культури України. У роботі розкрито культурно-історичні передумови виникнення оркестру, визначено головні чинники, ...
 • Генеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина XIX – 20-ті роки XX століття) 

  Прищак, М. Д.; Прыщак, Н. Д.; Pryschak, M. D. (ВНТУ, 2008)
  В монографії здійснено цілісний та системний історико-педагогічний аналіз генези поняття духовності в педагогічній думці Укра-їни (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ століття). Проаналізовано та уза-гальнено сучасні погляди ...